Mijn account

U bent niet ingelogd. Dit gedeelte van de website is alleen toegankelijk voor onze cliënten. Wij verzoeken u in te loggen met uw gebruikersgegevens. Indien u deze niet meer weet kunt u contact opnemen met ons kantoor. Indien u nog geen cliënt bent van ons kantoor maar wel graag wilt weten welke mogelijkheden in de mijn account portal toegankelijk zijn verzoeken wij u contact op te nemen met een van onze adviseurs.

Inloggen
Stamrecht BV - De grootste stamrecht specialist van Nederland

Dé grootste stamrecht specialist van Nederland

De wetgeving omtrent Stamrecht BV's is gewijzigd. Kroese en Geraerts heeft de meest recente informatie.
Facebook Twitter BoekZo! - Boekhouden en belastingen SelectZo - Werving en selectie SaneerZo - Schuldsanering voor bedrijven HypotheekBV.com

Statutenwijziging

Gelijk starten met de ombouw via statutenwijziging?

De kosten voor de omzetting naar een Flex BV bedragen voor onze bestaande stamrechtbv klanten € 525,- exclusief BTW, maar inclusief notariskosten en onze werkzaamheden.
De betreffende nota betaalt de BV en vormt een kostenpost voor de BV, en is fiscaal aftrekbaar.

De omzetting naar een Flex BV kan alleen gedaan worden middels statutenwijziging via een notaris. 

Invoering Flex BV en mogelijkheden voor bestaande Stamrecht BV’s

Waarschijnlijk heeft u er al iets over vernomen. De invoering van de zogenoemde Flex BV is eindelijk een feit en is per 1 oktober 2012 ingevoerd..

Door de invoering van de Flex BV zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd voor nieuw op te richten BV’s maar ook bestaande BV’s die gebruik willen maken van de nieuwe regelgeving kunnen door een statutenwijziging hiervan profiteren.

Waarom een bestaande Stamrecht BV omzetten naar de Flex BV?

Door de invoering van de wet Flexibilisering BV is het niet langer nodig om een aandelenkapitaal van minimaal € 18.000,- aan te houden. Het is nu mogelijk om een BV op te richten tegen een storting van € 1 ,- aan aandelenkapitaal of een bestaande BV om te zetten naar een aandelenkapitaal van  € 1,-.

 1. Er zit dan minder risicodragend vermogen in de BV.
   
 2. Heeft u het aandelenkapitaal van € 18.000,- destijds echt overgemaakt naar de BV, en daarin ook als geld laten zitten, dan kunt u dit hele bedrag (op € 1,- na) belastingvrij uit de BV halen (dit is niet mogelijk als er verlies is gemaakt in de BV)
   
 3. Veel van de stamrecht BV’s hebben gelden geleend van de BV of hebben het aandelenkapitaal tijdelijk laten voorschieten door de bank en hebben dit later niet privé weer in de BV bijgestort. In deze gevallen dient u rente te betalen aan de BV en heeft de BV meer inkomen. Over dit inkomen dient de BV jaarlijks Vennootschapsbelasting te betalen. U leent dus weliswaar goedkoop middelen  van de BV maar dit kost u nog steeds geld. Een klein rekenvoorbeeld laat zien wat dit u jaarlijks aan rente kost:
   
    beginstand rente eindstand
jaar 1   € 18.000 € 900 € 18.900
jaar 2   € 18.900 € 945 € 19.845
jaar 3   € 19.845 € 992 € 20.837
jaar 4   € 20.837 € 1.042 € 21.879
jaar 5   € 21.879 € 1.094 € 22.973


Na 5 jaar is er een bedrag van € 4.973,- aan rente betaald. Hierover is de BV Vennootschapsbelasting verschuldigd en uzelf later aanmerkelijk belang/inkomstenbelasting. Gecombineerd bedraagt de belastingheffing hierover 40%. Deze rentebetaling kost u dus feitelijk € 1.990,- over de duur van 5 jaren.

Het voordeel

Bij een ombouw van een Stamrecht BV naar de Stamrecht Flex BV kan het kapitaal onder voorwaarden worden teruggebracht naar € 1,-. De lening kan met deze terugbetaling van aandelenkapitaal worden verrekend waardoor er dus uitgaande van het bovenstaande voorbeeld nog maar een lening overblijft van € 1,-. Aan rentebetaling en de daarmee samenhangende verschuldigde belastingen komt u dan dus niet meer toe.

Andere voordelen

Er zit nagenoeg geen risicodragend vermogen meer in de BV. Ook indien u dus in de toekomst verliezen zult hebben binnen de BV hoeft u daarvoor geen risico te lopen met privé vermogen.
U bent dus maximaal de belastingheffing kwijt over € 1,- kapitaal.

Zijn er ook nadelen aan de Flex BV?

Door de invoering van de wet Flexibilisering BV recht is er veel veranderd op het gebied van de BV en de toepassing daarvan. Samen met onze huisnotaris hebben gezorgd voor statuten die ook in de nieuwe situatie dezelfde vrijheden bieden die nu al binnen de bestaande BV van toepassing zijn. Daarin zal dus niets wijzigen. U kunt nog steeds ondernemen vanuit de BV, financieringen verstrekken en beleggingen doen in voor u wenselijke producten. Wanneer u ondernemer bent binnen de BV dan moet er wel goed bekeken worden wat voor specifieke zaken er in het verleden hebben plaatsgevonden en wat er in de toekomst mogelijk nog kan gaan plaatsvinden. In die gevallen moet er dus, in samenwerking met de notaris, naar de situatie worden gekeken. Dat is ook het geval indien er meer dan 1 aandeelhouder in de BV aandelen houdt.

Kan het altijd?

Indien de BV verliezen heeft geleden in de loop der jaren, zal niet in alle gevallen het aandelenkapitaal met bijna € 18.000,- kunnen worden teruggebracht, maar met een lager bedrag, of helemaal niet. Hierover kunnen wij u adviseren aan de hand van de jaarstukken van de stamrechtBV.

Ook als er al periodieke uitkeringen door de stamrecht BV worden gedaan (dus als er sprake is van een ingegaan stamrecht) of als u van plan bent dit op korte termijn te gaan doen, is het nagenoeg nooit aan te raden het aandelenkapitaal te verminderen.
Wij kunnen in verliessituaties of bij lopende (of binnen een periode van twee jaar na omzetting gaan lopende) periodieke uitkeringen voor u beoordelen of een terugbetaling op aandelenkapitaal zinvol en/of mogelijk is. Zie de vragen en antwoorden van de fiscus hierover bij de Fiscale Weetjes: klik hier.

Voorts zal de stamrechtovereenkomst met de BV zodanig worden ingericht dat er slechts een begunstigde is, namelijk de oorspronkelijke werknemer, noch de partner noch de kind(eren) zijn begunstigden. Fiscaal is dit nagenoeg altijd gunstiger.

De BV mag twee jaar na het besluit  tot terugbetaling van aandelenkapitaal, niet overgaan tot het doen van periodieke uitkeringen.

Aanbieding

Samen met onze huisnotaris hebben wij een gestroomlijnd proces opgezet waarbij wij uw BV met de verplichte statutenwijziging gaan ombouwen naar de nieuwe Flex BV. Zoals u van ons gewend bent nemen wij u alle werkzaamheden uit handen en hoeft u dus zelf vrijwel niets te doen. Doordat wij voor vele mensen deze ombouw gaan toepassen kunnen wij dit tegen erg gereduceerde tarieven voor u verzorgen.

De kosten voor de ombouw bedragen € 525,- exclusief BTW voor onze bestaande klanten, maar inclusief notariskosten en onze werkzaamheden. Ook voor nieuwe klanten geldt deze prijs, mits wij aansluitende de administratie voor de BV mogen gaan voeren. (Dus jaarstukken, aangifte vennootschapsbelasting en publicatiestukken)

Voor de kosten van de ombouw verrichten wij voor u de volgende volledige werkzaamheden:

 1. Verzamelen van alle relevante gegevens, zoals een kopie van de huidige statuten, recent uittreksel Kamer van Koophandel, etc.
  (verzorgd door Kroese en Geraerts Belastingadvies)
 2. Invullen formulieren ten behoeve van de Kamer van Koophandel voor de wijziging van de statuten van de BV
  (verzorgd door Kroese en Geraerts Belastingadvies)
 3. Gerichte opdracht aan samenwerkend notarissenkantoor om de statutenwijziging van de BV in gang te zetten
  (verzorgd door Kroese en Geraerts Belastingadvies)
 4. Aanmaken van notulen tot het wijzigingen van de statuten van de BV, inclusief een sjabloon van de uitkeringstoets voor de uitbetaling van het aandelenkapitaal
  (verzorgd door samenwerkend notariskantoor van Kroese en Geraerts Belastingadvies)
 5. Conceptstatuten en volmacht voor de notaris
  (verzorgd door samenwerkend notariskantoor van Kroese en Geraerts Belastingadvies)
 6. Wijziging van de statuten van de stamrechtBV via de notaris bij volmacht
  (verzorgd door samenwerkend notariskantoor van Kroese en Geraerts Belastingadvies)
 7. Wijziging inschrijving KVK  van de BV
  (verzorgd door samenwerkend notariskantoor van Kroese en Geraerts Belastingadvies)
 8. Vervanging aandeelhoudersregister
  (verzorgd door samenwerkend notariskantoor van Kroese en Geraerts Belastingadvies)
 9. Aanpassen stamrechtovereenkomst met de BV naar maximaal een begunstigde (oorspronkelijke werknemer)


Voor de kosten van € 525,- exclusief BTW is de BV dus volledig aangepast aan de nieuwe regelgeving en maakt u optimaal gebruik van de mogelijkheden die de wetgever gecreëerd heeft. De mogelijke nadelen van rentebetaling over het schuldig zijn van het aandelenkapitaal behoren hiermee tot het verleden.

Heeft u vragen?

Kijk dan op onze website voor de meest gestelde vragen, mogelijk staat het antwoord hier al bij.

Indien u andere vragen heeft dan kunt u ons bereiken via het telefoonnummer 0486 - 416 299. U kunt hiervoor een afspraak inplannen waarbij een adviseur telefonisch met u de mogelijkheden doorneemt. Deze afspraak is geheel vrijblijvend.

U kunt vragen naar Van Berlo of Kroese.

Voorwaarden voor deze aanbieding

 • De BV heeft alleen activiteiten op het gebied van het beheren van vermogen en het uitvoeren van een stamrecht
 • In het verleden hebben geen andere activiteiten plaatsgevonden dan het beheren van vermogen en het uitvoeren van een stamrecht
 • Er is een gestort aandelenkapitaal van €18.000,- opgenomen in de statuten en de aandelen bedragen nominaal € 1,-
 • Er is sprake van 1 aandeelhouder
 • U heeft de BV eerder opgericht bij Kroese en Geraerts Belastingadvies
 • De nieuwe doelomschrijving is standaard zoals gebruikt voor een Stamrecht BV door onze huisnotaris
 • Er lopen nog geen periodieke uitkeringen vanuit de BV
 • Er gaan de komende twee jaar geen periodieke uitkeringen van start
 • Het eigen vermogen van de BV is positief
   

De BV niet eerder opgericht bij Kroese en Geraerts Belastingadvies?

De kosten bedragen dan € 600,- exclusief BTW. We moeten u namelijk in persoon zien en plannen daarvoor altijd een persoonlijke afspraak in op een van onze vestgingen. Indien u meteen besluit de administratie bij ons onder te brengen met een administratieovereenkomst dan bedragen de kosten € 525,- exclusief BTW. De overige voorwaarden voor deze aanbieding blijven dan wel van toepassing.

Starten met de ombouw?

U gelieve bij ons via info@stamrechtbv.com, het opdrachtformulier "statutenwijziging flex bv" aan te vragen, dit in te vullen en naar ons te versturen.

Hierna zullen wij meteen van start gaan met de ombouw zodat uw BV zo snel mogelijk van deze nieuwe regelgeving gebruik kan maken.

Wijziging Stamrecht BV's
Gratis e-book
Kroese en Geraerts
heeft vestigingen in:

Uden
Amsterdam
Rotterdam
's-Hertogenbosch
Bunnik
Hoogeveen