De grootste stamrecht specialist van Nederland 
- al meer dan 4000 Stamrecht BV's bediend!

Afkoopwaarde stamrecht, hoe te bepalen?

De hoofdregel luidt: afkoopwaarde berekenen tegen waarde in het economisch verkeer.

Opbouwfase

  • Gerichte lijfrente (geen toekomstige uitkeringen vastgelegd): balanswaarde, vermeerderd met kostenopslag zoals hierna benoemd;
  • Zuivere lijfrente (wel toekomstige uitkeringen vastgelegd): waarde economisch verkeer, tegen marktrente, rekening houdend met sterftekansen, leeftijdscorrectie (afhankelijk van de leeftijd!) en nabestaandenlijfrente (afhankelijk van de toezegging). Te vermeerderen met kostenopslag zoals hierna benoemd;
  • Kostenopslag: In de modelstamrechtovereenkomst van de Belastingdienst wordt rekening gehouden met een éénmalige opslag voor kosten en winst van 5% van de koopsom, met een maximum van € 20.000. Afhankelijk van de gekozen methodiek en looptijd is een deel van deze opslag gereserveerd op de balans. Daarom moet de afkoopsom worden vermeerderd met de balanswaarde van de geactiveerde kosten- en winstopslag, verminderd met de balanswaarde van de geactiveerde oprichtingskosten en voorts verminderd met de (gemiddelde) kosten voor de afwikkeling van de stamrechtovereenkomst en de liquidatie van de BV.

Uitkeringsfase

  • Waarde economisch verkeer, tegen marktrente, rekening houdend met sterftekansen, leeftijdscorrectie (afhankelijk van de leeftijd!) en nabestaandenlijfrente (afhankelijk van de toezegging). Deze waarde dient te worden vermeerderd met de kostenopslag zoals hiervoor beschreven.

Zie het besluit van 29 januari 2014 voor de technische uiteenzetting.

Wilt u meer weten?

Neemt u dan gerust contact met ons op. We staan u graag te woord.

Snel naar relevante pagina's

Neem contact op!

Tel nr: 0486 - 416 299 of e-mail:    info@stamrechtbv.com   0486 - 416 299   info@stamrechtbv.com

Wilt u liever dat wij contact met u opnemen? Laat uw gegevens achter en wij bellen u terug!

Aangesloten bij

Strategische samenwerking met