De grootste stamrecht specialist van Nederland 
- al meer dan 4000 Stamrecht BV's bediend!

Boekenonderzoek of startersbezoek door de Belastingdienst

Als u elders een Stamrecht BV heeft opgericht, dan is onderstaande van groot belang voor u.

Wij lichten onze eigen klanten goed voor wat betreft het aangaan van leningen bij de eigen BV. Wellicht heeft u echter ergens anders een StamrechtBV opgericht, en heeft u bij deze BV zelf leenovereenkomsten opgesteld, of zelfs helemaal geen leenovereenkomsten opgesteld. U loopt dan risico’s. Weliswaar is de fiscus bijna altijd bereid u de tijd en gelegenheid te gunnen een en ander te corrigeren, maar waarom zou u het niet gelijk helemaal goed doen?

Wij adviseren en doen onderstaande voor onze klanten altijd. Doet uw accountant of boekhouder dit niet: stap over naar ons!

Onze kosten begeleiding boekenonderzoek en startersbezoek fiscus: € 75 ex BTW per uur.

Sinds enige tijd (vanaf 2012) immers heeft de belastingdienst ook voor kleine besloten vennootschappen zoals StamrechtBV’s en PensioenBV’s  starters- en boekenonderzoeken ingesteld.

Dat houdt in dat steekproefsgewijs een aantal net opgerichte en al langer bestaande BV’s met een bezoek van de fiscus kunnen worden vereerd.

De aandacht van de belastingdienst is daarbij op met name twee zaken gericht:

  1. Zijn er leningen verstrekt aan de BV?
  2. Lopen er periodieke uitkeringen voor u vanuit de BV?

Zijn er leningen verstrekt aan de BV?

Vaak zijn er inderdaad gelden geleend vanuit de BV aan een derde of aan de aandeelhouder zelf. Dat is uitdrukkelijk toegestaan. Wel dient u hiervan een leenovereenkomst op te stellen tegen zakelijke voorwaarden. Zie voor meer informatie ons artikel Lenen van uw BV.

En zie ook de link van de belastingdienst over: “geld lenen van uw BV“.

Met andere woorden voldoet u aan deze voorwaarden zoals de jurisprudentie en de belastingdienst die stelt, en zoals wij die aangeven in de link, is er niets aan de hand. U betaalt immers rente aan de BV, u lost af en eventueel is er zekerheid gesteld.

Zoals u in de tekst van de link kunt lezen dient de leenovereenkomst opgesteld te worden  tegen zakelijke voorwaarden. De reden van controle van de belastingdienst ligt voor de hand: als het geld is uitgeleend, en het komt (wellicht) niet meer terug, wordt het voor de fiscus moeilijk zo niet onmogelijk te verwachten dat de belastingheffing over de ontslagvergoeding ooit nog geheel of gedeeltelijk wordt betaald.

Wij hebben heel ruime ervaring in het opstellen van fiscaal geaccepteerde leenovereenkomsten, al dan niet met de notaris, en hebben hierover met de belastingdienst afspraken gemaakt.

Dus heeft u geld geleend van de BV en twijfelt u over de door uzelf of derden opgestelde leenovereenkomst of is er geen leenovereenkomst opgesteld: laat ons de door derden opgestelde overeenkomst checken. De kosten hiervoor zijn € 75 ex btw voor de controle exclusief eventuele leenovereenkomst opstellen.

Verkeerde of onjuiste leningen zijn nagenoeg altijd (al dan niet in overleg met de fiscus) te herstellen.

Lopen er periodieke uitkeringen voor u vanuit de BV?

Periodieke uitkeringen dienen aan bepaalde voorwaarden te voldoen, zie het artikel oprenten en uitkeren.

Er dient daarom altijd loonbelasting te worden ingehouden op de periodieke uitkeringen, en er dient opgerent te worden indien er nog geen ingegane uitkeringen zijn. Als de uitkeringen ingaan, dient er een Akte periodieke uitkering te worden opgemaakt, en de stamrechtverplichting wordt dan actuarieel berekend.

Vanzelfsprekend doen wij alle deze handelingen voor al onze klanten, en overleggen zo nodig vooraf met de belastingdienst hierover. Ook hierbij is het belang van de belastingdienst dat bij foute en onjuiste berekeningen de kans bestaat dat de fiscus geld kwijtraakt.

Resume aandachtspunten starters- en boekenonderzoeken

  1. Leenovereenkomsten, altijd “op papier” in uw dossier opslaan en altijd tegen zakelijke voorwaarden. Zijn deze leenovereenkomsten fiscaal onjuist of misschien helemaal niet gemaakt, dan kunnen wij deze meestal wel herstellen al dan niet in overleg met de belastingdienst. Wij hebben daar afspraken over met de fiscus.
  2. a. Nog niet lopende periodieke uitkeringen: oprenten bij het opstellen van de jaarlijkse balans en winst- en verliesrekening en natuurlijk dient er altijd een stamrechtovereenkomst te zijn waarin onder meer de oprenting wordt bepaald.
    b. Ingegane periodieke uitkeringen: altijd loonbelasting inhouden indien de periodieke uitkeringen al zijn ingegaan en u dus bedragen van de BV in prive ontvangt, altijd actuarieel berekenen (bij het ingaan van de uitkeringen) en bij het ingaan van de periodieke uitkeringen altijd een  Akte periodieke uitkering opstellen.

Wij adviseren en doen bovenstaande voor onze klanten altijd. Doet uw accountant of boekhouder dit niet: stap over naar ons!

Prijzen

  • Jaarrekening, administratie, aangifte vennotschapsbelasting en publicatiestukken (dus alles) voor een stamrechtBV: € 395 ex BTW per jaar bij een 5 jaarscontract, en € 415 ex BTW bij een 1 jaarcontract. Bij meer dan 75 mutaties per jaar: € 1 ex BTW per mutatie extra. De meeste StamrechtBV’s halen de 75 mutaties per jaar bij lange na niet.
  • Opstellen Akte periodieke uitkeringen: € 40 ex BTW per keer van het aangaan, wijzigen of beeindigen van de periodieke uitkeringen.
  • Voeren van de loonadministratie voor de periodieke uitkeringen inclusief actuariele stamrechtberekeningen: €11 per maand ex BTW
  • Actuariele berekeningen maken voor niet klanten: € 95 ex BTW per keer.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Neemt u dan contact met ons op. Laat uw naam en telefoonnummer bij ons achter, dan bellen we u binnen één werkdag terug.

Snel naar relevante pagina's

Neem contact op!

Tel nr: 0486 - 416 299 of e-mail:    info@stamrechtbv.com   0486 - 416 299   info@stamrechtbv.com

Wilt u liever dat wij contact met u opnemen? Laat uw gegevens achter en wij bellen u terug!

Aangesloten bij