Onzakelijke lening bij StamrechtBV; naheffing 52%!

Onze praktijk leert dat veel dga’s geld lenen van hun StamrechtBV. Op zich is hier niets mis mee. Wel is het zaak om de hiervoor geldende spelregels in acht te nemen. Als in strijd met deze regels wordt gehandeld, kunnen de gevolgen ingrijpend zijn, zo blijkt weer eens uit een uitspraak van een rechter (Rechtbank Noord-Holland, 13 februari 2018, 16/3432).

De hoofdregel is dat een directeur van een StamrechtBV haar vermogen moet beheren ‘als een goed huisvader’. Het uitlenen van het geld aan haar dga kan hieronder vallen. Echter, hierbij moet in acht worden genomen dat de StamrechtBV het uitgeleende geld uiteindelijk weer nodig heeft om stamrechtuitkeringen te kunnen doen. Het is dus zaak dat er met de StamrechtBV een aflosschema overeen wordt gekomen op basis waarvan zij altijd de door haar toegezegde uitkeringen kan voldoen. De BV mag niet in de liquiditeitsproblemen komen, nu niet en ook in de toekomst niet.

​Andere belangrijke ‘spelregel’ is dat de dga en de StamrechtBV zakelijk met elkaar moeten handelen. Dit betekent dat zij marktconforme voorwaarden van geldlening overeen moeten komen. Ons wordt vaak gevraagd wanneer daarvan sprake is. Deze vraag laat zich niet makkelijk beantwoorden, want deze is sterk situationeel. Hierdoor is het lastig om handvatten te geven anders dan:

  • bij leningen boven de € 30.000 moet altijd een zekerheidsrecht worden gegeven in de vorm van een hypotheek- of pandrecht;
  • maximaal 50% van de bezittingen van de BV aanwenden om uit te lenen;
  • de lening moet uiterlijk in het jaar van bereiken AOW-leeftijd worden afgelost;
  • er moet een schriftelijke overeenkomst worden opgesteld waarin ook is opgenomen wat er gebeurt als de dga zijn/haar verplichtingen jegens de StamrechtBV niet nakomt.

Als in strijd met de spelregels wordt gehandeld kan de belastinginspecteur het standpunt innemen dat geen sprake is van een geldlening, maar van een afkoop van het stamrecht. Alsdan is 52% inkomstenbelasting verschuldigd plus mogelijk ook nog 20% revisierente. Dat dit in de praktijk daadwerkelijk gebeurt blijkt uit de uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland. Daarin heeft de rechter geoordeeld dat het opnemen van het grootste gedeelte van het stamrechtvermogen zonder het vestigen van een zekerheidsrecht niet zakelijk handelen is. Op basis daarvan heeft de rechter geoordeeld dat sprake is van afkoop van het stamrecht met 52% heffing tot het gevolg. De hele situatie overziend komt de belastingplichtige hier nog goed weg, want ook het opleggen van 20% boete had tot de mogelijkheden behoort.

Advies

Laat u goed door ons voorlichten als u geld wilt lenen van uw StamrechtBV! Dit om een ongewenste naheffingsaanslag te voorkomen.

Meer informatie?

Wilt u meer weten? Neemt u dan contact met ons op of laat uw gegevens bij ons achter, dan bellen we u binnen één werkdag terug.

Neem contact op!

Tel nr: 0486 - 416 299 of e-mail:    info@stamrechtbv.com   0486 - 416 299   info@stamrechtbv.com

Wilt u liever dat wij contact met u opnemen? Laat uw gegevens achter en wij bellen u terug!