De grootste stamrecht specialist van Nederland 
- al meer dan 4000 Stamrecht BV's bediend!

Flex BV ombouw

Laat uw stamrecht BV ombouwen naar een flex BV: dat vermindert uw risico en zorgt ervoor dat u jaarlijks veel bespaart op rente en belasting!

Heeft u een stamrecht BV die is opgericht voor 1 oktober 2012? Dan kunt u deze laten ombouwen naar een flex BV. Een flex BV kan fiscaal een stuk aantrekkelijker voor u zijn, dan een “gewone” stamrecht BV.

De voordelen van een flex BV ten opzichte van een oudere stamrecht BV op een rijtje:

 1. Minder risico. Een flex BV vereist geen aandelenkapitaal meer van minimaal € 18.000,-. U kunt uw aandelenkapitaal dus omzetten naar een bedrag van € 1,-, wat de BV behoorlijk minder risicodragend maakt.
 2. Belastingvrij geld terughalen. Als u destijds € 18.000,- heeft overgemaakt naar de BV en dit geld heeft laten staan, dan kunt u dat nu belastingvrij terughalen (tenzij u verlies heeft gemaakt met de BV).
 3. Jaarlijks flink besparen op rente en belasting. Heeft u het aandelenkapitaal geleend van de bank, dan betaalt u jaarlijks rente aan de BV, waarover de BV vennootschapsbelasting moet betalen. Haalt u dat kapitaal weg, dan scheelt u dat jaarlijks veel geld.

Hoe werkt het?

Het omzetten van uw stamrecht BV naar een flex BV vereist een statutenwijziging. Dat kunt u niet zelf doen: hiervoor is een notaris nodig. Die wordt door ons geïnstrueerd.

Verdere handelingen, zoals onder andere:

 • het verminderen en terugbetalen van het aandelenkapitaal uit de stamrecht BV en de daarbij behorende berekeningen,
 • de verplichte uitkeringstoets,
 • de notulen van de vergadering van aandeelhouders en
 • de vastlegging van het bestuursbesluit

regelen wij allemaal voor u.

Waar moet u op letten?

Het is niet altijd interessant uw aandelenkapitaal te onttrekken aan de BV (en het is ook niet altijd mogelijk) Bijvoorbeeld:

 1. Als de BV verliezen heeft geleden in de loop der jaren, dan is het vanzelfsprekend niet mogelijk de volledige € 18.000 aan kapitaal te onttrekken (dat geld is er immers niet meer).
 2. Als er sprake is van een ingegaan stamrecht (met andere woorden: u krijgt al periodieke uitkeringen vanuit de stamrecht BV), dan is het in de meeste gevallen mogelijk het aandelenkapitaal te verminderen. Maar we bekijken dan wel of en zo ja de stamrechtovereenkomst tot het doen van uitkeringen aanpassingen nodig heeft.

We kijken graag met u naar uw specifieke situatie en wat voor u nu de meeste zinvolle beslissing is.

Zijn er ook nadelen aan het omzetten naar een flex BV?

Dat is afhankelijk van de inhoud van de (nieuwe) statuten van uw BV. Daarom werkt Kroese en Geraerts met een vaste huisnotaris, die bij het omzetten van de BV zal zorgen voor dezelfde vrijheden die u nu geniet binnen uw BV:

 1. U kunt nog steeds ondernemen vanuit de BV.
 2. U kunt financieringen blijven verstrekken vanuit de BV.
 3. U kunt beleggingen blijven doen vanuit de BV.

Wat dat betreft zal er voor u dus niets wijzigen.

Wanneer u ondernemer bent of bent geweest binnen de BV dan moet er wel goed bekeken worden wat voor specifieke zaken er in het verleden hebben plaatsgevonden en wat er in de toekomst mogelijk nog kan gaan plaatsvinden. In die gevallen moet er dus, in samenwerking met de notaris, naar de situatie worden gekeken. Dat is ook het geval als er meer dan 1 aandeelhouder in de BV aandelen houdt.

Wat kunnen we voor u doen

De omzetting van een stamrecht BV vereist een wijziging van de statuten en een kritische blik van een expert op uw huidige situatie (en het effect van de wijzigingen op die situatie).

Samen met onze huisnotaris hebben wij een gestroomlijnd proces opgezet waarbij wij uw BV met de verplichte statutenwijziging gaan ombouwen naar de nieuwe flex BV. Tevens zal de stamrechtovereenkomst met de BV zodanig worden ingericht dat er slechts één begunstigde is: namelijk enkel en alleen de oorspronkelijke werknemer en niet de partner of de kind(eren). Fiscaal is dit nagenoeg ook altijd gunstiger.

Zoals u van ons gewend bent nemen wij u alle werkzaamheden uit handen en hoeft u dus zelf vrijwel niets te doen. Doordat wij voor vele mensen deze ombouw hebben verzorgd kunnen wij dit tegen gereduceerde tarieven verzorgen.

De kosten voor de ombouw bedragen € 590,- exclusief BTW voor onze bestaande klanten, inclusief notariskosten en onze werkzaamheden. Ook voor nieuwe klanten geldt deze prijs, mits wij aansluitend de administratie voor uw BV mogen uitvoeren (zoals jaarstukken, aangifte vennootschapsbelasting en publicatiestukken).

Voor de kosten van de ombouw verrichten wij voor u de volgende volledige werkzaamheden:

 1. Verzamelen van alle relevante gegevens, zoals een kopie van de huidige statuten, recent uittreksel Kamer van Koophandel, etc.
 2. Invullen formulieren ten behoeve van de Kamer van Koophandel voor de wijziging van de statuten van de BV

 3. Gerichte opdracht aan samenwerkend notariskantoor om de statutenwijziging van de BV in gang te zetten
 4. Aanmaken van notulen tot het wijzigingen van de statuten van de BV, inclusief een sjabloon van de uitkeringstoets voor de uitbetaling van het aandelenkapitaal 
(verzorgd door samenwerkend notariskantoor)
 5. Conceptstatuten en volmacht voor de notaris 
(verzorgd door samenwerkend notariskantoor)
 6. Wijziging van de statuten van de stamrechtBV via de notaris bij volmacht 
(verzorgd door samenwerkend notariskantoor)
 7. Wijziging inschrijving KVK van de BV 
(verzorgd door samenwerkend notariskantoor)
 8. Vervanging aandeelhoudersregister (verzorgd door samenwerkend notariskantoor)
 9. Aanpassen stamrechtovereenkomst met de BV naar maximaal een begunstigde.

Voor de kosten van € 590,- exclusief BTW is de BV volledig aangepast aan de nieuwe regelgeving en maakt u optimaal gebruik van de mogelijkheden die de wetgever gecreëerd heeft. De mogelijke rentenadelen over de lening ter financiering van de €18.000,- aandelenkapitaal, behoren hiermee tot het verleden.

De kosten van € 590,- exclusief BTW voor de omzetting naar een Flex BV zijn opgebouwd als volgt:

Notariskosten wijziging statuten naar Flex B.V. (all in) € 335,-
Onderzoeks- en advieskosten Kroese en Geraerts € 110,-
Uitkeringstoets (wettelijk verplicht) € 145,-
Aanpassing stamrechtovereenkomst (indien noodzakelijk) € –
Totaal € 590,-

Heeft u vragen?

Kijk dan op onze website voor de meest gestelde vragen, mogelijk staat het antwoord hier al bij.

Indien u andere vragen heeft dan kunt u ons bereiken via het telefoonnummer 0486 – 416 299. U kunt hiervoor een afspraak inplannen waarbij een adviseur telefonisch met u de mogelijkheden doorneemt.

Deze afspraak is geheel vrijblijvend.

Voorwaarden voor deze aanbieding

 1. De BV heeft alleen activiteiten op het gebied van het beheren van vermogen en het uitvoeren van een stamrecht
 2. In het verleden hebben geen andere activiteiten plaatsgevonden dan het beheren van vermogen en het uitvoeren van een stamrecht
 3. Er is een gestort aandelenkapitaal van €18.000,- opgenomen in de statuten en de aandelen bedragen nominaal € 1,-
 4. Er is sprake van 1 aandeelhouder
 5. Vanzelfsprekend is de BV opgericht voor 1 oktober 2012
 6. U voert de administratie van de BV bij Kroese en Geraerts of u laat dat in de toekomst door hen doen
 7. De nieuwe doelomschrijving is standaard zoals gebruikt voor een Stamrecht BV door onze huisnotaris
 8. Indien er periodieke uitkeringen vanuit de BV lopen, passen wij zo nodig de stamrechtovereenkomst aan
 9. Het eigen vermogen van de BV is ruim meer dan €18.000,-

De BV niet opgericht bij Kroese en Geraerts Belastingadvies?

De kosten bedragen ook dan € 590,- exclusief BTW, mits u besluit de administratie van de BV direct bij ons onder te brengen met een administratieovereenkomst. Wel zijn wij (wettelijk) verplicht u in persoon te zien. Daarom nodigen we u uit voor een gesprek bij ons op kantoor. De overige voorwaarden voor deze aanbieding blijven dan uiteraard van toepassing.

Starten met de ombouw?

Neem contact met ons op via onderstaand formulier. We bellen u binnen één werkdag terug en bespreken dan de volgende stappen op weg naar het ombouwen van uw stamrecht BV.

Neem contact op!

Tel nr: 0486 - 416 299 of e-mail:    info@stamrechtbv.com   0486 - 416 299   info@stamrechtbv.com

Wilt u liever dat wij contact met u opnemen? Laat uw gegevens achter en wij bellen u terug!

Aangesloten bij

Strategische samenwerking met