De grootste stamrecht specialist van Nederland 
- al meer dan 4000 Stamrecht BV's bediend!

Gedeeltelijke afkoop van het stamrecht

Sinds 4 juni 2014 is de wet zodanig gewijzigd dat ook een gedeeltelijke afkoop mogelijk is. Dus het stamrecht kan in een bepaald jaar “ineens” (dus voor het gehele bedrag van de verplichting) worden afgekocht, of in een bepaald jaar voor een gedeelte van de verplichting.

Voor de afkoop van het gehele bedrag, gold alléén voor het jaar 2014 een 80% regeling, waarbij 20% van de stamrechtverplichting niet werd belast.

Voor gedeeltelijke en voor algehele afkoop geldt vanaf 1 januari 2015 dat deze gewoon met loonheffing wordt belast.

Wanneer passen we nu de periodieke uitkeringen toe, en wanneer de gedeeltelijke afkoop?

Situatie 1: altijd gedeeltelijke afkoop

U bent nog geen 65 of heeft de AOW leeftijd nog niet bereikt (kortom u hoeft nog niet verplicht uit te keren):
Als u voor de verplichte uitkeringsleeftijd uw stamrecht wenst in te laten gaan of wijzigt, gaan wij, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, altijd uit van een gedeeltelijke afkoop van het stamrecht. In plaats van een periodieke uitkering krijgt u dan een bedrag ineens.
Gedeeltelijke afkoop heeft verschillende voordelen boven periodieke uitkeringen:
  • Er hoeft geen maandelijkse loonstrook opgemaakt te worden, en
  • er hoeft niet maandelijks loonheffing betaald te worden.
  • Bij gedeeltelijke afkoop is de ZVW premie NIET verschuldigd.
  • De gedeeltelijke afkoop is bovendien veel flexibeler. Er wordt in enig jaar een bedrag ineens verloond (loonheffing wordt ingehouden  door de BV), en dat is alles.
  • Daarnaast is er geen probleem met de fiscale rekenrente van 4% en de gevolgen voor de vennootschapsbelasting voor de BV.
Situatie 2: altijd periodieke uitkeringen
U bent verplicht uit gaan keren wegens het bereiken van 65- jarige leeftijd of AOW- leeftijd
In deze situatie is een gedeeltelijke afkoop niet mogelijk. Bij het bereiken van uw 65-jarige leeftijd of AOW-leeftijd moet u namelijk met uw BV een uitkeringsschema opstellen waarin uw volledige aanspraak (waarde van de stamrecht per start van de uitkering) is verwerkt. Alsdan kan er en probleem ontstaan met de 4% rekenrente die de fiscus vereist, maar daar hebben wij het volgende op gevonden.

Wilt u meer weten?

Neemt u dan gerust contact met ons op. We staan u graag te woord.

Snel naar relevante pagina's

Neem contact op!

Tel nr: 0486 - 416 299 of e-mail:    info@stamrechtbv.com   0486 - 416 299   info@stamrechtbv.com

Wilt u liever dat wij contact met u opnemen? Laat uw gegevens achter en wij bellen u terug!

Aangesloten bij