De grootste stamrecht specialist van Nederland 
- al meer dan 4000 Stamrecht BV's bediend!

Stamrecht BV opgericht, hoe nu verder?

U heeft nu alle aandelen in een Stamrecht BV en u bent daar directeur van, ook wel DGA geheten (Directeur Groot Aandeelhouder). Bepaalde zaken zijn misschien niet geheel duidelijk. De meeste van deze zaken leggen we hieronder uit. Heeft u een vraag of probleem dat hier niet wordt beantwoord, aarzel dan niet ons te bellen of te mailen. Het antwoord weten we eigenlijk altijd, en kunnen we u zo geven.

Jaarwerk Stamrecht BV

(indien u bij ons een overeenkomst heeft tot opmaken van de jaarstukken)

We zullen hier in het kort aangeven hoe u het beste alle benodigde stukken kunt bewaren. Onderstaande tekst klinkt wellicht wat “streng”, maar we vinden het erg belangrijk om goed werk te leveren en dat is niet mogelijk als er stukken ontbreken. Bovendien stelt ook de wetgever bepaalde eisen aan een administratie.

Onderstaande stappen zijn voor een ‘eenvoudige’ stamrecht BV:

 • Stap 1: U maakt een (digitale) map aan en bergt alle stukken met betrekking tot de oprichting op.
  (Oprichtingsakte, aandeelhoudersregister, stamrechtovereenkomst, eventueel lening overeenkomst(en))
 • Stap 2: U heeft een zakelijke bankrekening geopend op naam van uw BV. Als gevolg daarvan ontvangt u bankafschriften per post of via internet. U bergt elk bankafschrift netjes in uw digitale map op. Iedere keer als er een bankafschrift komt controleert u de uitgaven/inkomsten en slaat of bergt u deze direct op. 
 • Stap 3: Indien u artikelen koopt voor de BV (bijvoorbeeld computer/laptop/kantoorartikelen) vraagt u altijd een factuur of een kassabon, en wel op naam van de BV.
  Deze slaat of bergt u ook weer netjes op bij het bankafschrift in de map (op datum). Bij voorkeur worden alle zakelijke uitgaven via de zakelijke bankrekening gedaan.
 • Stap 4: Belastingaanslagen of brieven van de belastingdienst controleert en/of betaalt u (in overleg met ons) en slaat u netjes in de map op.

Als u alles op deze manier bijhoudt heeft u altijd de zakelijke gegevens bij de hand, en is het geen enkel probleem om in januari van ieder jaar alle gegevens aan ons te verstrekken. U kunt dat doen door verzenden per post, maar nog beter is het de stukken digitaal aan ons te verdtrekken door in te loggen op de website.

Om het jaarwerk van de stamrecht BV voor u te kunnen verzorgen zouden wij graag de volgende gegevens van u ontvangen:

 • Kopieën van alle bankafschriften en jaaroverzichten welke door de bank worden verstrekt;
  (eventueel kopieën van de aankoop/verkoop van effecten/obligaties/aandelen)
 • Kopieën van alle facturen;
 • Kopieën van alle belastingaanslagen, en brieven van de belastingdienst;
 • Alle stukken die verder van belang zijn voor de jaarstukken.

U kunt deze stukken aan ons verstrekken door:

 1. te uploaden op de website, of
 2. te mailen naar administraties@stamrechtbv.com, of
 3. per post toe te sturen.

Indien u op deze wijze alles aanlevert, zullen wij voor u de administratie bijwerken en de volgende stukken voor de stamrecht B.V. opmaken:

 • Jaarrekening (balans, winst- en verliesrekening en toelichting);
 • Aangifte vennootschapsbelasting;
 • Publicatiestukken voor de Kamer van Koophandel;
 • Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

NB: wij sturen u in januari van ieder jaar een uitgebreide instructie welke stukken u bij ons aan kunt leveren en wanneer (ter herinnering). Als belastingadvieskantoor geldt de standaard-uitstelregeling voor BV’s, voor inlevering van de jaarstukken vóór 1 juni van ieder jaar, voor ons niet. Wij krijgen het hele jaar uitstel, maar in ieder geval vóór 1 februari van het volgende jaar dienen de publicatiestukken van de BV bij het Handelsregister gedeponeerd te zijn.

Graag ontvangen we echter alles zo spoedig mogelijk in het begin van het jaar, dit is voor onze kantoorplanning het prettigst!

Onderneming beginnen

Nu u uw eigen BV heeft, kunt u in deze BV ook een eigen onderneming beginnen, ofwel in de BV zelf ofwel als eenmanszaak of wellicht als aparte – tweede – BV. Op onze website www.stamrechtbv.com kunt u daar (veel) meer over lezen. Een eenmanszaak (ook wel ZZP-er geheten) is tot een winst van circa € 130.000 per jaar vaak veel voordeliger dan een BV. Een BV geeft echter veel meer bescherming tegen schade aanspraken van klanten en leveranciers. Wilt u hier meer over weten, bel of mail naar onze adviseurs voor een vrijblijvend gesprek.

Bent u voornemens te gaan ondernemen neem dan direct contact met ons op, wij kunnen u daar perfect over adviseren. Vaak moet bijvoorbeeld direct een BTW- of loonbelastingnummer worden aangevraagd.

Onze fiscalisten weten precies of een eenmanszaak of een andere rechtsvorm voor u het meest geschikt is.

Van belang bij de keuze is immers enerzijds het beperken van belasting betalen, en anderzijds de risico’s van het ondernemen zoveel mogelijk proberen te beperken.De jaarstukken van de onderneming kunnen goed en goedkoop gedaan worden door ons zusterbedrijf BoekZo! (boekzo.nl/offerte voor een vrijblijvende offerte).

BoekZo!

Naast Kroese en Geraerts Belastingadvies voeren we ook het bedrijf Boekzo, gevestigd op hetzelfde adres. Boekzo houdt zich bezig met de fiscale en juridische advisering voor ondernemers, het voeren van administraties en het verzorgen van alle soorten belastingaangiften. Wij bedienen zowel starters als gevestigde (grote) bedrijven. U kunt bij ons online boekhouden, maar wij kunnen de boekhouding ook voor u verzorgen.

Kortom als u met of naast uw stamrecht BV gaat ondernemen, dan staan de adviseurs van BoekZo! u bij. Vraag vrijblijvend advies bij BoekZo! – Boekhouden en Belastingen.

Periodieke uitkeringen uit uw Stamrecht

Zie ook de wijzigingen per 1 januari 2014 hieronder

Op enig moment, maar in ieder geval zodra u de AOW-leeftijd heeft bereikt, kan de BV u periodieke uitkeringen toekennen. De periodieke uitkeringen die de BV gaat doen zijn bruto dus de BV dient iedere maand loonbelasting in te houden op deze uitkeringen. De salarisberekeningen voor de hoogte van de in te houden loonbelasting kunnen wij voor u maken. Sociale lasten zijn niet verschuldigd, ZVW bijdrage wel.

Tevens kunnen we u adviseren, en voor u berekenen, welk bedrag aan periodieke uitkeringen de BV iedere maand aan u gaat betalen, en hoe lang deze uitkeringen minimaal dienen te lopen. Zoals u wellicht weet dient de BV immers bij het vaststellen van de periodieke uitkeringen zich te baseren op een duur van maandelijkse periodieke uitkeringen die overeenkomt met de periode dat de gerechtigde nodig heeft om minimaal 1% sterftekans te hebben.

Indien wij de verloning verzorgen ontvangt u van ons de maandelijkse loonstroken en jaarlijks een jaaropgaaf welke u kunt gebruiken voor de aangifte Inkomstenbelasting. Tevens verzorgen wij dan de maandelijkse loonbelastingaangiften bij de Belastingdienst. De kosten voor het verzorgen van de loonadministratie zijn €11,- ex BTW per maand. De BV kan dan iedere maand zelf rechtstreeks de loonbelastingbedragen overboeken naar de bankrekening van de Belastingdienst, en de netto uitkeringen naar uw privé rekening.

Bij het starten van de periodieke uitkeringen wordt aan de hand van de sterftetafels bekeken wat de voor u geldende minimale looptijd bedraagt. Gedurende deze looptijd moet uw sterftekans in ieder geval minimaal 1% bedragen. Deze minimale looptijd geeft alleen een beperking in de hoogte van de periodieke uitkering. U mag de periodieke uitkering vanuit de BV tussentijds stopzetten of wijzigen, ook tijdens de minimale looptijd. Voor het starten, stopzetten, verhogen of verlagen van de periodieke uitkeringen dient een Akte van Periodieke Uitkeringen opgesteld te worden. Hiervoor brengen wij € 40,- ex BTW per akte in rekening.

Indien u besluit dat u gebruik wenst te maken van de periodieke uitkeringen uit de BV, neem dan altijd per mail contact op met: lonen@stamrechtbv.com

NB: Mocht u overwegen het dividend uit te laten keren, dan dient u te wachten met het opstarten van de periodieke uitkeringen. Voor verdere toelichting zie de informatie onder ‘Aangifte Dividendbelasting’.

U dient in ieder geval altijd de periodieke uitkeringen in gang te zetten uiterlijk in de laatste maand van het jaar waarin u de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Zodra de BV gaat uitkeren aan u als u uw AOW-leeftijd het bereikt, dient de BV de hele openstaande uitkeringsverplichting van de BV te gaan uitkeren in termijnen.

U kunt na het bereiken van uw AOW-leeftijd de uitkeringen niet meer stoppen maar wel onder voorwaarden tussentijds aanpassen.

Handelt u in strijd met de bovengenoemde regels van de periodieke uitkering, dan kan de fiscus u revisierente in rekening brengen, hetgeen een soort boete is, bepaald op basis van het contante waardeverlies dat de fiscus aan belastingheffing tekort komt. De revisierente bedraagt maximaal 20%, maar valt meestal (veel) lager uit.

Eenmalige en volledige of gedeeltelijke uitkeringen uit uw Stamrecht BV (afkoop vanaf 1 januari 2014)

Met ingang van 1 januari 2014 mag u in 2014 en volgende jaren de ontslagvergoeding plus oprenting (feitelijk de commerciële waarde van de stamrechtverplichting) ineens uitkeren aan uzelf zonder revisierente. Het is daarbij wel nodig dat het hele bedrag wordt uitgekeerd (afgekocht) en niet gedeeltelijk.

Voor 2014 wordt daarbij slechts 80% van deze waarde belast, en dus 20% wordt niet belast. In 2015 en volgende jaren wordt 100% belast.

Ineens tegen 80% de hele verplichting uitkeren kan voordelig zijn, maar hoeft dat lang niet altijd te zijn. Immers in privé dient u vanaf dat moment jaarlijks 1,2% (in Box 3, de vermogensrendementsheffing) inkomstenbelasting te betalen over het netto bedrag van de uitgekeerde vergoeding. Bij een spaarrente van bijvoorbeeld 1,8%, blijft er maar 0,6% spaarrente over. Dat is een jaarlijkse belastingdruk van 67%!
Verder wordt bij de aangifte inkomstenbelasting 2014, de 80% van de uitgekeerde vergoeding opgeteld bij de rest van uw inkomen in 2014, zodat u bijna altijd 52% inkomstenbelasting over de vergoeding gaat betalen. Tegen 80% is dat toch nog een belastingdruk van 41,6%.

Zie onze blog voor nadere uitleg en rekenvoorbeelden.

De stamrechtBV kan desgewenst worden opgeheven nadat ook de jaarrekeningen 2013 en 2014 zijn gemaakt, en de stamrechtverplichting en eventueel dividend wordt uitbetaald onder inhouding van loonbelasting resp. dividendbelasting door de BV. Het is ook mogelijk, zeker bij hypotheken in de BV of andere leningen, de BV gewoon voort te laten bestaan, en alleen de (loon)belasting over de stamrechtuitkering te voldoen. Zeker bij grotere bedragen kan dit aantrekkelijk zijn om de 1,2% heffing te vermijden. De stamrechtBV beheert dan als het ware een pot met geld, en de rendementen hierop worden belast met 20% vennootschapsbelasting, en als de BV dividend uitkeert, wordt dit dividend belast met 25% inkomstenbelasting (tarief voor dividenduitkering in 2014 is 22%)

Bij vragen hierover: maak met ons kantoor een afspraak.

U mag vanaf 1 januari 2014 en volgende jaren ook gedeeltelijk afkopen (een bedrag uitkeren), maar dat is altijd 100% belast, en dient net zoals periodieke uitkeringen via de loonbelasting te verlopen. Dit kan in plaast van periodieke uitkeringen bijvoorbeeld, of ernaast.

Bij verliessituaties in de stamrechtBV, kan er geen gebruik worden gemaakt van de 80% regeling bij de eenmalige uitkering.

Wij hebben vaste tarieven voor adviesgesprekken en ontbindingen van BV’s.

Aangifte dividendbelasting

De BV kan onder voorwaarden dividend (winstuitkering) aan u gaan uitkeren. Het dividend kan gedurende het jaar uit de lopende winst worden uitgekeerd, of na afloop van het jaar uit het eigen vermogen van de BV (opgebouwde winst). De B.V. dient dan:

 • Notulen op te stellen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders waarin het dividend wordt vastgesteld;
 • Een bestuursbesluit (uitkeringstest) op te stellen;
 • Een aangiftebiljet dividendbelasting in te vullen.

NB: de BV dient vervolgens zelf 15% dividendbelasting in te houden over het bruto vastgestelde dividend, en dit bedrag rechtstreeks over te boeken naar het rekeningnummer van de Belastingdienst wat vermeld staat op het aangiftebiljet dividendbelasting. In de aangifte inkomstenbelasting dient u het genoten dividend aan te geven in Box 2, en bent u 25% inkomstenbelasting verschuldigd (de 15% dividendbelasting welke reeds eerder door de BV voldaan is mag u daar vanaf trekken).

In 2014 bent u slechts 22% inkomstenbelasting verschuldigd als eenmalig "douceurtje" van het kabinet.

Binnen één maand na de beschikbaarstelling van het dividend in de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders dienen de aangifte en de betaling te worden gedaan. Tevens dient sinds 1 oktober 2012 een bestuursbesluit te worden opgesteld, waarin de directie aangeeft dat zij akkoord is met de betreffende winstuitkering. Desgevraagd kunnen wij dit voor u verzorgen.

Let wel, de situatie is na 1 oktober 2012 gewijzigd als gevolg van de "flexBV" aanpassingen in het Burgerlijk Wetboek: het is fiscaal absoluut niet toegestaan om (1) dividend uit de BV uit te keren indien er periodieke uitkeringen uit de BV worden gedaan, of om (2) binnen twee jaar na de uitkering van het dividend periodieke uitkeringen te starten.

Emigratie

Wanneer u naar het buitenland zou willen verhuizen met uw BV zijn er diverse zaken om rekening mee te houden. Ten eerste is het zo dat niet de BV zelf verhuist maar het bestuur van de Stamrecht BV. De Stamrecht BV blijft dus statutair gevestigd in Nederland, de dagelijkse leiding is verhuisd en daarmee ook de fiscale vestigingsplaats van de Stamrecht BV.

Echter, een Stamrecht BV dient het vermogen verplicht tot het binnenlands ondernemingsvermogen te rekenen (binnenland is hier Nederland, niet het nieuwe land). Bij een verhuizing van de bestuurder verhuizen de dagelijkse activiteiten en 'verhuist' het ondernemingsvermogen dus ook. Bij een Stamrecht BV is dit niet toegestaan.

U heeft dan de volgende optie
De Stamrecht BV moet het stamrechtkapitaal tot het binnenlands ondernemingsvermogen blijven rekenen wat inhoudt dat het dagelijkse bestuur niet naar het buitenland mag verhuizen. Dit kan alleen bereikt worden door een plaatselijke partij bestuurder te maken van uw Stamrecht BV. Een vriend(in), broer of zus, oom of tante etc. etc. kunt u als bestuurder aanwijzen van de Stamrecht BV. Het voordeel is dat u achter de schermen de beslissingen kunt blijven nemen, een nadeel is dat u deze persoon met wat rompslomp opzadelt. U kunt als enig aandeelhouder te allen tijde de directeur weer ontslaan. Een ander nadeel is het feit dat deze persoon volledige beschikkingsmacht krijgt over het geld en alle de te nemen bestuurbeslissingen (als dit niet zo is en u behoudt deze rechten dan verhuist het feitelijke bestuur toch met u mee) wat niet altijd prettig is.

Emigratie Stamrecht BV

Sinds 1 januari 2010 is er een aanpassing in de wetgeving aangaande de emigratie van een Stamrecht BV. Het is nu mogelijk geworden om de Stamrecht BV ook fiscaal mee te laten verhuizen met de bestuurder mits de verhuizing binnen de Europese Unie is. U hoeft dan dus geen andere bestuurder aan te stellen. De eisen die voor een dergelijke verhuizing worden gesteld zijn:

 • De Stamrecht BV rekent het stamrecht tot het (nieuwe) binnenlandse ondernemingsvermogen;
 • Er wordt aannemelijk gemaakt dat de Stamrecht BV in het buitenland aan winstbelasting wordt onderworpen;
 • Er wordt met de fiscus overeengekomen bepaalde informatie te (blijven) verstrekken;
 • Er wordt met de fiscus overeengekomen de verschuldigde belasting te voldoen.

Om de verhuizing te realiseren dienen de volgende stappen genomen te worden:

 • In een aandeelhoudersvergadering wordt het besluit tot verhuizen genomen;
 • De notulen van deze vergadering worden opgesteld;
 • De belastingdienst wordt geïnformeerd over de verhuizing van het bestuur van de Stamrecht BV;
 • De lopende rekeningen worden overgezet naar rekeningen in het nieuwe vestigingsland;
 • De Stamrecht BV wordt ingeschreven in het handelsregister van het vestigingsland;
 • Eventueel aanvragen overige vergunningen en nummers, afhankelijk van het land.

De uitkeringen uit de Stamrecht BV bij emigratie

U bent nu ook als klant van de Stamrecht BV verhuisd wat gevolgen heeft voor de belasting die u dient te betalen over de uitkeringen die u van de Stamrecht BV ontvangt. De spelregels aangaande deze uitkeringen blijven gelijk, de verschuldigde belasting hangt af van het belastingverdrag tussen Nederland en het nieuwe vestigingsland. Nederland kan heffingsbevoegd blijven (meestal het geval) of het vestigingsland kan bevoegd worden. Indien Nederland heffingsbevoegd blijft heeft u wel het voordeel dat u na emigratie geen premies volksverzekeringen en/of bijdrage ZVW meer hoeft te betalen. Dit betreft maar liefst een vrijstelling van 31% over de eerste twee belastingschijven.

Beleggen in de BV

De BV mag wel beleggen in aandelen en dergelijke, dus risicovol met de tegoeden omgaan, maar dit is zeker af te raden. Immers de BV dient te zijner tijd periodieke uitkeringen aan u te verstrekken. U kunt natuurlijk ook zelf geld lenen van de BV om in privé te beleggen, maar dan dient u wel een zakelijke leenovereenkomst af te sluiten met de BV. Zie daarvoor hieronder. Voordeel van in privé beleggen (met geleend geld) is dat de rendementen op de beleggingen in principe onbelast zijn, immers onderworpen aan Box 3. Nadeel is dat de verliezen niet aftrekbaar zijn. Wij raden deze structuur af.

Leningen van de BV

Kijkt u ook even op de website van de belastingdienst over geld lenen van uw BV

Iedere BV kan een lening sluiten met een derde, en ook met de eigenaar van de BV, de DGA. Een lening van de BV aan uw onderneming behoort ook tot de mogelijkheden. Het Burgerlijk Wetboek vereist dat leningen met de DGA altijd schriftelijk dienen te worden vastgelegd. Fiscaal dient een zakelijke rente te worden bepaald, er dienen zekerheden te worden overeengekomen, en ook een aflossingsschema. Leent u geld van de BV om in privé een hoge(re) rente te kunnen ontvangen op een privé spaarrekening, dan dient u de in privé genoten rente geheel door te betalen aan de BV. Die maakt dan aldus ook nog een aardig rendement.

De zakelijke rente kan worden bepaald door bij een bank een offerte te vragen voor een vergelijkbaar bedrag met vergelijkbare voorwaarden, ofwel door de spaarrente te nemen die de BV zou ontvangen met een risico-opslag percentage van minimaal 2%. In het algemeen geldt dat hoe hoger het risico wordt voor de schuldeiser/BV dat de lening niet wordt terugbetaald, hoe hoger de rente dient te worden. De belastingdienst eist daarnaast voor leningen een zekerheid in de vorm van een pandrecht (bijvoorbeeld bij een lening voor roerende zaken) of een hypotheekrecht (bij een lening voor onroerende zaken).

In zijn algemeenheid dient de gehele lening zakelijk te zijn. Met andere woorden als u zelf schuldeiser zou zijn, zou u dan met een willekeurige derde met deze voorwaarden de betreffende lening wel hebben afgesloten?

Aflossen op de lening moet altijd. U kunt overeenkomen dat de aflossingen in termijnen plaats vinden,(bijvoorbeeld per maand, per kwartaal, per jaar etc.), maar ook dat pas na 5 jaar of na 10 jaar (of welke andere periode ook) het geleende bedrag in een keer wordt afgelost. Wel dient u de aflossingen zodanig te regelen dat de loonbelasting over de periodieke uitkeringen te zijner tijd altijd kan worden voldaan door de BV. Desnoods kunt u de netto uitkeringen verrekenen met de openstaande schuld.

Neem als u een lening wilt verstrekken vanuit de BV aan uzelf of anderen, altijd contact op met ons via info@stamrechtbv.com of via onderstaand contactformulier.

Een model leningovereenkomst kunnen klanten van ons kosteloos ontvangen, maar we adviseren dergelijke complexe overeenkomsten liever niet zelf op te stellen. Indien we voor u een dergelijke overeenkomst als maatwerk opleveren zijn de kosten daarvoor € 100,- ex BTW en exclusief eventuele notariskosten. Het is niet verstandig meer dan 50% van de gelden in de BV uit te lenen!

Om belastingen bij overlijden zoals erfbelasting (als de vrijstelling wordt overschreden) en dividendbelasting (eventueel) te kunnen voldoen, is het slim om een overlijdensrisico verzekering in stand te houden of af te sluiten, om de leningen bij overlijden te kunnen terug te betalen.

Hypothecaire lening voor de eigen woning

De BV kan met u een lening aangaan waardoor de schuld die u voor de eigen woning bent aangegaan wordt afgelost. Indien het een voortzetting betreft van de bestaande lening blijft de bestaande renteaftrek voor de eigen woning gehandhaafd, met dit verschil dat u niet meer aan de bank betaalt, maar rechtstreeks aan uw eigen BV. In uw privésituatie verandert er dus niets.

Indien de eigen woning schuld is aangegaan voor 1 januari 2013, dan kan deze worden omgezet naar en voortgezet bij de BV, zonder dat een verplichting tot annuiteiten aflossing wordt opgenomen. Was de oude lening aflossingvrij, dan mag dit zo blijven bij de omzetting naar de BV. Is de oude lening aangegaan na 1 januari 2013, dan dient er bij de voortgezette lening bij de BV te worden afgelost met annuiteiten, wil de renteaftrek bewaard blijven. Voor nieuwe leningen aangegaan na 1 januari 2013 bij een BV, of een andere persoon of instelling dan een bank, dient u de fiscus te informeren over de nieuwe lening eiegen woning VOORDAT de aangifte inkomstenbelasting 2013 is ingediend en zo verder elk jaar.

Hoe gaat dit?
De BV heeft het geld dat ze eerst had niet meer op haar bankrekening staan tegen de spaarrente, maar heeft in plaats daarvan een vordering op u tegen een hogere rente. Zie ook de tekst onder: “Leningen van de BV”, hierboven. De BV heeft daar dus een voordeel bij, zij krijgt immers een hoger rendement, de bankmarge wordt als het ware overgenomen in de BV. Het nadeel is dat het geld wat voor de aflossing van de lening is gebruikt, ook daadwerkelijk weg is uit de BV, en het is maar de vraag of u als u dat aan de bank vraagt, wederom dezelfde lening tegen dezelfde voorwaarden krijgt verstrekt.

Ook hierin schuilt, net zoals in de alinea hierboven, nog een ander gevaar: zorg altijd dat tijdig de lening geheel of gedeeltelijk tijdig wordt afgelost zodat de BV de loonbelasting over de periodieke uitkeringen en eventueel ook de netto periodieke uitkeringen aan uzelf kan betalen.

Neem als u een dergelijke lening wilt verstrekken vanuit de BV aan uzelf of anderen altijd contact op met ons via info@stamrechtbv.com of via onderstaand contactformulier.

Wij kunnen zo nodig via onze notaris een dergelijke eigen woning leningovereenkomst en hypothecaire inschrijving (laten) opstellen. U betaalt dan rechtstreeks aan de notaris zijn kosten, en u betaalt aan ons voor de bemiddeling hiervan € 250,- ex BTW. Fiscaal is dit meestal de veiligste methode bij eigen woningleningen. Het is niet verstandig meer dan 50% van de gelden in de BV uit te lenen! Om belastingen bij overlijden zoals erfbelasting (als de vrijstelling wordt overschreden) en dividendbelasting (eventueel) te kunnen voldoen, is het slim om een overlijdensrisico verzekering in stand te houden of af te sluiten, om de leningen bij overlijden te kunnen terug te betalen.

Rekening-courant, wisselende debet- en creditstanden (€ 17.500,- regeling)

Goedkeuring

Uit de praktijk hebben de Staatssecretaris van Financiën signalen bereikt dat bij kleine rekening-courantverhoudingen (rekening-courant verhouding is een wisselend tegoed of tekort bij de BV) bij een BV veelal geen rente in aanmerking wordt genomen. Gelet hierop, en ter vermindering van de administratieve lasten, keurt de Staatssecretaris van Financiën goed dat de DGA geen rente als resultaat in aanmerking hoeft te nemen indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • het saldo van zijn rekening-courantverhouding is gedurende het gehele kalenderjaar niet hoger dan € 17.500,- positief en niet lager dan € 17.500,- negatief.
 • bij de BV wordt geen rente in aanmerking genomen (dus 0% rente mag dan)
 • In het geval van een rekening-courantschuld mag deze niet in box 3 als schuld in aanmerking worden genomen.

Het is niet verstandig meer dan 50% van de gelden in de BV uit te lenen!

Om belastingen bij overlijden zoals erfbelasting (als de vrijstelling wordt overschreden) en dividendbelasting (eventueel) te kunnen voldoen, is het slim om een overlijdensrisico verzekering in stand te houden of af te sluiten, om de leningen bij overlijden te kunnen terug te betalen.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Neemt u dan contact met ons op. Laat uw naam en telefoonnummer bij ons achter, dan bellen we u binnen één werkdag terug.

Neem contact op!

Tel nr: 0486 - 416 299 of e-mail:    info@stamrechtbv.com   0486 - 416 299   info@stamrechtbv.com

Wilt u liever dat wij contact met u opnemen? Laat uw gegevens achter en wij bellen u terug!

Aangesloten bij