APK-keuringen stamrechtovereenkomst worden als positief en erg nuttig ervaren!

In mijn artikel ‘Is uw stamrechtovereenkomst nog up to date?’  in ons nieuwsbericht van 6 juni 2018 zette ik uiteen dat het belangrijk is om te bekijken of de inhoud van uw stamrechtovereenkomst nog up to date is. Hierop heb ik veel positieve reacties ontvangen, waarvoor dank. Mijn artikel heeft veel klanten getriggerd om de stamrechtovereenkomst weer eens goed door te lezen en de gevolgen van in het verleden gemaakte keuzes uiteen te zetten. Vaak bleek dat een en ander toch net wat anders uitpakte dan verwacht. Veel gehoorde opmerking is: ‘ik wist niet dat het wel of niet benoemen van mijn partner als tweede begunstigde financieel een verschil maakte!’ Ook ‘als ik dood ben, dan houdt de BV toch automatisch op te bestaan, maar dat is dus niet zo?!’ heb ik meerdere keren gehoord.

Ander punt wat vaak onderwerp van gesprek is, is de zinsnede ‘partner of gewezen partner’. In veel stamrechtovereenkomsten staat namelijk dat de uitkeringen bij het overlijden van de eerste begunstigde overgaan naar ‘partner of gewezen partner’. Vaak is de overgang naar de gewezen partner (ex) echter totaal niet wenselijk. Het is dan ook ons algemene advies om dit te (laten) wijzigen.

Een aantal andere klanten heeft mijn nieuwsbericht aangegrepen om mij te vragen hun totale financiële plaatje te laten beoordelen. Zij hebben mij verzocht om uit te werken of zij met het opgebouwde vermogen hun uitgavepatroon ook na pensioendatum kunnen behouden. Ook de vraag of eerder stoppen met werken financieel haalbaar is, heb ik meerdere keren onderbouwd beantwoord. 

Kortom, de reeds uitgevoerde APK-keuringen zijn als positief en erg nuttig ervaren.

Voor een aantal klanten is de APK-keuring ook het vertrekpunt geweest voor een estate planning. Samen met hen heb ik bekeken hoeveel erfbelasting er is verschuldigd bij een overlijden en hoe deze erfbelasting verlaagd kan worden. Instrumenten hierbij zijn het opstellen of aanpassen van het/een testament en het opmaken van een schenkingsplan. De ervaring leert dat een simpele aanpassing vaak grote financiële voordelen kan hebben. Bent u benieuwd of wij ook voor u belasting kunnen besparen? Neem dan contact met ons op! Wij zijn u graag van dienst.

Meer informatie?

Wilt u meer weten? Neemt u dan contact met ons op of laat uw gegevens bij ons achter, dan bellen we u binnen één werkdag terug.

Neem contact op!

Tel nr: 0486 - 416 299 of e-mail:    info@stamrechtbv.com   0486 - 416 299   info@stamrechtbv.com

Wilt u liever dat wij contact met u opnemen? Laat uw gegevens achter en wij bellen u terug!