Is uw stamrechtovereenkomst nog up to date?

Is uw stamrechtovereenkomst nog up to date?

STAMRECHTOVEREEMKOMST

Destijds heeft u na de ontvangst van uw ontslagvergoeding met uw BV een stamrechtovereenkomst gesloten. Hierin is niet alleen opgenomen met welk percentage de stamrechtvoorziening jaarlijks wordt opgerent, maar ook aanwie de stamrechtuitkeringen toekomen (begunstigden). Altijd is de ontslagen werknemer zelf als (eerste) begunstigde opgenomen.

BEGUNSTIGING WEL OF NIET AAN PARTNER

In de stamrechtovereenkomst is naast een eerste begunstigde vaak ook een tweede begunstigde opgenomen in de personen van partner en kinderen onder de 30 jaar. Twee mogelijkheden zijn er bij overlijden van de eerste begunstigde:

  • Als er inderdaad een tweede begunstiging is, komen de uitkeringen aan de partner en kinderen gezamenlijk toe.
  • Als de partner/kinderen niet als tweede begunstigde zijn opgenomen wordt de BV rijker: zij hoeft immers aan niemand meer uitkeringen te doen, terwijl zij nog wel de daarvoor ontvangen en gereserveerde middelen bezit. De aandelen in de BV (die nu dus veel meer waard zijn geworden) vererven vervolgens naar de erfgenamen.

WAT IS WIJSHEID?

Het wel of niet aanwezig zijn van een tweede begunstigde bepaalt dus hoe het geld dat in de BV is gereserveerd voor stamrechtuitkeringen bij overlijden van de (eerste) begunstigde bij de nabestaanden terecht komt.
In het geval van een tweede begunstigde gaat dat via stamrechtuitkeringen, en in het geval zonder tweede begunstigde via de verkrijging van de aandelen in de verrijkte BV.

De grote vraag is: wat is wijsheid?

Bovenstaande vraag is bij het sluiten van de stamrechtovereenkomst aan de orde gekomen. Destijds is met u besproken dat de belastingheffing de belangrijkste rol speelt bij de beantwoording van deze vraag. Het betalen van belasting gaat in beide varianten namelijk wezenlijk anders.

BELATINGHEFFING

Zo is bij de variant met tweede begunstiging over de uitkeringen maximaal 51,95% inkomstenbelasting in box 1 verschuldigd door de tweede begunstigde(n). Bij de variant zonder tweede begunstiging is de BV vennootschapsbelasting (bijna altijd 20%) verschuldigd over haar verrijking als gevolg van het overlijden van de begunstigde. Daarnaast is inkomstenbelasting (huidig tarief in box 2 is 25%) verschuldigd over de waardestijging van de aandelen in de BV.
Tot slot is in veel gevallen over de erfrechtelijke verkrijging van de aandelen ook nog erfbelasting verschuldigd.

De hoogte van de verschuldigde inkomstenbelasting is afhankelijk van het overige inkomen van de ontvanger van de uitkeringen en varieert van 18,65% tot 51,95% (tarieven 2018). De combinatie van vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting en erfbelasting brengt een belastingdruk van 40 à 45% met zich mee. Het verschil is verschuldigdheid van belasting kan dus behoorlijk groot zijn.

NU STAMRECHTOVEREENKOMST AANPASSEN?

Bij het sluiten van de stamrechtovereenkomst in het verleden zal een keuze zijn gemaakt op basis van de situatie toen. De kans is groot dat de situatie inmiddels is gewijzigd (uw partner heeft nu inmiddels misschien wel eigen inkomen of recht op een nabestaandenpensioen of de omgekeerde situatie is juist van toepassing geworden) en dat de gemaakte keuze daardoor fiscaal niet meer optimaal is.

Graag bekijken wij samen met u of dat inderdaad zo is. Indien u interesse heeft in een dergelijke fiscale ‘APK-keuring’ dan kunt u daarvoor contact met ons opnemen. Wij zijn u graag van dienst!

Meer informatie?

Wilt u meer weten? Neemt u dan contact met ons op of laat uw gegevens bij ons achter, dan bellen we u binnen één werkdag terug.

Neem contact op!

Tel nr: 0486 - 416 299 of e-mail:    info@stamrechtbv.com   0486 - 416 299   info@stamrechtbv.com

Wilt u liever dat wij contact met u opnemen? Laat uw gegevens achter en wij bellen u terug!