Prinsjesdag 2018: de belangrijkste voorstellen voor uw StamrechtBV

  

Dinsdag 18 september is het Belastingplan 2019 gepresenteerd. Zoals verwacht bevat het met name voorstellen die zijn aangekondigd bij het door het kabinet Rutte III op 10 oktober 2017 aangekondigde regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Grootste verrassing is dat het tweeschijvenstelsel niet in 2019 maar pas in 2021 wordt ingevoerd. De jaren 2019 en 2020 worden in feite overgangsjaren waarin de tarieven in de eerste, tweede en derde schijf dichter bij elkaar komen te liggen. Nu geldt er in de eerste schijf een tarief van 36,55% (AOW-plussers: 18,65%), het tarief voor de tweede schijf 40,85% (AOW-plussers: 22,95%) en derde schijf kent een tarief van 40,85% (AOW-plussers: ook 40,85%). In 2019 zullen deze tarieven 36,65% (AOW-plussers: 18,75%), 38,10% (AOW-plussers: 20,20%) respectievelijk 38,10% (AOW-plussers: ook 38,10%) gaan bedragen. Het tarief in de tweede en derde schijf wordt dus lager. Dit betekent dat de belastingdruk op stamrechtuitkeringen die in deze schijven vallen lager wordt. Deze verlaging zou u kunnen laten beslissen om lopende en geplande uitkeringen voor 2018 te heroverwegen. Uitstel hiervan naar 2019 en verder zou tot een belastingbesparing van de nodige honderden euro’s kunnen leiden. Dit is dus zeker het overwegen waard.

Andere belangrijke wijziging is de verlaging van de vennootschapsbelasting die uw BV over haar winst moet betalen. Het vennootschapsbelastingtarief voor winsten tot € 200.000 gaat namelijk stapsgewijs naar beneden: 2018 20%, 2019 19%, 2020 17,5% en 2021 16%. Indien mogelijk is het dus interessant om winsten uit te stellen.

Reeds gerealiseerde winsten kunt u daarentegen het beste voor 2020 als dividend uitkeren. Nu zijn dividenduitkeringen uit uw BV nog belast met 25% inkomstenbelasting. In 2020 stijgt dit tarief tot 26,25% en in 2021 bedraagt deze heffing 26,90%.

Andere belangrijke wijziging waarop u mogelijk kunt anticiperen is de verkorting van de verliesverrekeningstermijn. Nu kan uw BV geleden verliezen negen jaar gebruiken om winsten te compenseren. Deze termijn wordt verkort naar zes jaar en gaat gelden voor verliezen vanaf het jaar 2019. Mocht uw BV dus een bezitting hebben waarvan de werkelijke waarde aanmerkelijk lager is dan de boekwaarde is het fiscaal aantrekkelijk om dit verlies in 2018 nog te nemen. U heeft dan tot 2027 de tijd om dit verlies te compenseren. Als u het verlies in 2019 neemt heeft u slechts tot 2025 de tijd om dit verlies te compenseren.

Tot slot heeft het kabinet een ingrijpende maatregel aangekondigd voor dga’s met een schuld van meer dan € 500.000 aan de eigen BV. Vanaf 2022 wordt het meerdere gezien als inkomen uit aanmerkelijk belang. Als er op 1 januari 2022 dus een schuld is van € 600.000 wordt € 100.000 belast als ware deze € 100.000 een dividenduitkering. Voor bestaande eigenwoningschulden van meer dan € 500.000 wordt een overgangsmaatregel getroffen.

Tot zover de meest in het oog springende wijzigingen. Rest mij u veel leesplezier te wensen bij het doornemen van de overige artikelen in deze nieuwsbrief. Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Meer informatie?

Wilt u meer weten? Neemt u dan contact met ons op of laat uw gegevens bij ons achter, dan bellen we u binnen één werkdag terug.

Neem contact op!

Tel nr: 0486 - 416 299 of e-mail:    info@stamrechtbv.com   0486 - 416 299   info@stamrechtbv.com

Wilt u liever dat wij contact met u opnemen? Laat uw gegevens achter en wij bellen u terug!