(Te) hoge lening bij uw BV? Wacht niet te lang met actie ondernemen!

In het artikel  ‘Onzakelijke lening bij StamrechtBV; naheffing 52%!’ informeerde ik u vorige maand over de mogelijke consequenties van een onzakelijke lening bij uw StamrechtBV. In lijn met dat artikel ga ik in deze bijdrage in op de situatie waarin de schuld aan de StamrechtBV door rentebijschrijvingen is opgelopen.

In veel gevallen worden bij het aangaan van een lening bij de eigen StamrechtBVonze aangereikte handvatten ter zake van de hoogte van lening, rentepercentage en zekerheden in acht genomen. Echter, zeer regelmatig worden de overeengekomen voorwaarden niet nageleefd. Zo blijkt dat de rente niet altijd daadwerkelijk wordt betaald, maar wordt bijgeschreven bij de hoofdsom. Hierdoor loopt de schuld aan de BV op. Door de verschuldigdheid van rente over rente gaat dit oplopen bijzonder snel. Hierdoor kan de belastingdienst getriggerd worden om het standpunt in te nemen dat geen sprake meer is van een lening maar van een afkoop van het stamrecht met de in mijn artikel ‘Onzakelijke lening bij StamrechtBV; naheffing 52%!’ geschetste consequenties tot gevolg.

Om negatieve gevolgen te voorkomen te voorkomen is het zaak om tijdig actie te ondernemen. De meest voor de hand liggende actie is dat de rente daadwerkelijk gaat worden betaald. Probleem hierbij is echter vaak dat de rente door de opgelopen hoofdsom zo hoog is geworden dat deze niet meer kan worden betaald. Een oplossing kan zijn om het rentepercentage te verlagen. Dit kan alleen als de StamrechtBV minder risico gaat lopen. Dit kan door de StamrechtBV een (extra) zekerheidsrecht te bieden in de vorm van een hypotheek- en/of pandrecht.

Het daadwerkelijk gaan betalen van rente heeft naast het voordeel dat de schuld niet verder oploopt en de belastingdienst dus minder snel getriggerd wordt het voordeel dat er liquide middelen in de BV terecht komen. Deze liquide middelen kunnen later worden gebruikt om aan u als stamrechtuitkeringen uit te betalen.

Als u in een situatie als de bovenstaande terecht bent gekomen of dreigt te komen dan adviseren wij u om contact met ons op te nemen. Samen met u zoeken we dan naar een passende oplossing.

Meer informatie?

Wilt u meer weten? Neemt u dan contact met ons op of laat uw gegevens bij ons achter, dan bellen we u binnen één werkdag terug.

Neem contact op!

Tel nr: 0486 - 416 299 of e-mail:    info@stamrechtbv.com   0486 - 416 299   info@stamrechtbv.com

Wilt u liever dat wij contact met u opnemen? Laat uw gegevens achter en wij bellen u terug!