Voorwoord

Dinsdag 17 september is het Belastingplan 2020 gepresenteerd. Grootste verrassing is dat het tweeschijvenstelsel al in 2020 wordt ingevoerd. Nu hebben we een stelsel met vier inkomstenbelastingschijven. De eerste schijf kent een tarief van 36,55% (AOW-plussers: 18,65%), het tarief voor de tweede schijf is 40,85% (AOW-plussers: 22,95%) en het tarief in de derde schijf is 40,85% (AOW-plussers: 40,85%) en in de vierde schijf geldt een tarief van 51,75%.

In 2020 zijn er voor de belastingplichtigen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt nog maar twee schijven .  De eerste schijf die loopt tot € 68.507 kent een tarief van 37,35% en het tarief in de tweede schijf bedraagt 49,50%.

Het stelsel voor de AOW-plussers bestaat vanaf 2020 uit drie schijven. Over de eerste € 35.375 is 19,45% inkomstenbelasting verschuldigd, het gedeelte van het inkomen tussen de € 35.375 en € 68.507 is belast tegen 37,35% en het inkomen boven de € 68.507 kent een tarief van 49,50%.

De grootste wijziging is dus dat het inkomen boven de € 68.507 lager belast wordt (nu: 51,75%, volgend jaar: 49,50%). Deze verlaging zou u kunnen laten beslissen om lopende en geplande uitkeringen voor 2019 te heroverwegen. Uitstel hiervan naar 2020 en verder zou tot een belastingbesparing van de nodige honderden euro’s kunnen zorgen. Dit is dus zeker het overwegen waard.

Andere belangrijke wijziging is de verlaging van de vennootschapsbelasting die uw BV over haar winst moet betalen. De eerste € 200.000 winst is in 2020 namelijk belast tegen 16,5% (nu: 19%) en vanaf 2021 tegen 15%. Indien mogelijk is het dus interessant om winsten uit te stellen.

Reeds gerealiseerde winsten kunt u daarentegen het beste voor 2020 als dividend uitkeren. Nu zijn dividenduitkeringen uit uw BV nog belast met 25% inkomstenbelasting. In 2020 stijgt dit tarief tot 26,25% en in 2021 bedraagt deze heffing 26,90%.

Tot zover de meest in het oog springende wijzigingen. Rest mij u veel leesplezier te wensen bij het doornemen van de overige artikelen in deze nieuwsbrief. Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Meer informatie?

Wilt u meer weten? Neemt u dan contact met ons op of laat uw gegevens bij ons achter, dan bellen we u binnen één werkdag terug.

Neem contact op!

Tel nr: 0486 - 416 299 of e-mail:    info@stamrechtbv.com   0486 - 416 299   info@stamrechtbv.com

Wilt u liever dat wij contact met u opnemen? Laat uw gegevens achter en wij bellen u terug!