De grootste stamrecht specialist van Nederland 
- al meer dan 4000 Stamrecht BV's bediend!

Kenmerken Flex BV

Invoering Flex BV

Er is op 12 juni 2012 een wetsvoorstel aangenomen door de eerste kamer. Het wetsvoorstel betreft de invoering van de flex-BV en een verandering in bestuur en toezicht. De wet isop 1 oktober 2012 in werking getreden. U wordt hieronder geïnformeerd over de gevolgen van het wetsvoorstel.

Oprichting Flex BV

De oprichting van de BV’s is vanaf 1 oktober 2012 anders gaan verlopen. De notariële akte van oprichting van de flex-BV, met daarin vermelding van de naam, de zetel en het doel, zijn onveranderd gebleven. De verklaring van bezwaar hoeft, na eerdere afschaffing, niet meer vermeld te worden. Ook de inbreng van een minimale (nominale) waarde van de aandelen in de flex-BV, geplaatst bij de oprichting, zal niet veranderen.

Echter vanaf 1 oktober 2012 is voldoende dat de notaris middels een bankafschrift kennis krijgt welk aandelenkapitaal naar de BV is overgemaakt vanaf de prive bankrekening van de oprichter. Voor 1 oktober 2012 was deze procedure een stuk complexer. Het oprichtingsproces verloopt hierdoor voortaan veel sneller. In een aantal situaties is de accountantsverklaring afgeschaft. Deze was bijvoorbeeld nodig als een transactie tussen de oprichter en de flex-BV werd uitgevoerd in de eerste twee jaren na de eerste inschrijving van de BV in het handelsregister.

Kapitaal Flex BV

Ook in het kapitaal van de flex-BV hebben er veranderingen plaatsgevonden. Zo is het minimumkapitaal van € 18.000,- afgeschaft. De BV zal wel bij oprichting aandelen moeten blijven uitgeven. De aandelen geven aan tot wie de winsten en het vermogen van de flex-BV behoren. Dit is vooral belangrijk wanneer de flex-BV meerdere aandeelhouders heeft. In de nieuwe wet staat dat de nominale waarde van de aandelen gekoppeld zal worden aan de bepaalbaarheid van het aandeel en dus ook aan de onderlinge verhouding tussen de aandeelhouders. De nominale waarde van de aandelen wordt bepaald in de akte van oprichting. Er zal minimaal een bedrag van 1 eurocent moeten worden gestort, volgens de memorie van toelichting. Uit pragmatische overwegingen stellen wij het minimum aandelenkapitaal vanaf 1 oktober 2012 altijd vast op € 1,-.

Winst Flex BV

De bestemming van de winst van de flex-BV zal middels de Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden bepaald. Als de Vergadering de winst wil uitkeren aan de aandeelhouder(s), zal het bestuur vanaf 1 oktober 2012 eerst een uitkeringstest moeten uitvoeren. Deze test bepaalt of met de uitkering niet de voortgang van de flex-BV in gevaar wordt gebracht. Als het bestuur tegen de winstuitkering is, zal deze niet mogen doorgaan. Wanneer de winstuitkering dan toch plaatsvindt, zal het bestuur aansprakelijk worden voor eventuele negatieve gevolgen van de winstuitkering. Daarnaast kan van de aandeelhouder die het dividend heeft ontvangen, worden geëist zijn winstuitkering te retourneren. Dit is op voorwaarde dat de aandeelhouder wist van de bezwaren tegen de winstuitkering of had kunnen vermoeden dat na het dividend de BV niet zou kunnen doorgaan met betalen van haar schulden. De uitkeringstest zal worden toegepast op alle vormen van uitkering, behalve op de winstuitkering IN aandelen (stock).

(bron Eekhoff CS notariaat)

Meer weten?

Wilt u meer weten? Neemt u dan contact met ons op. Laat uw naam en telefoonnummer bij ons achter, dan bellen we u binnen één werkdag terug.

Neem contact op!

Tel nr: 0486 - 416 299 of e-mail:    info@stamrechtbv.com   0486 - 416 299   info@stamrechtbv.com

Wilt u liever dat wij contact met u opnemen? Laat uw gegevens achter en wij bellen u terug!

Aangesloten bij

Strategische samenwerking met