Let op! Geef uw betalingen aan derden door vóór 1 februari 2023

Inhoud

Vermogenszaken goed regelen?

Kroese en Geraerts

Hierbij informeren wij u over een regeling waarvan zeer recent pas duidelijk is geworden dat deze een veel grotere groep ondernemers treft dan uit eerdere berichtgeving vanuit de overheid kon worden opgemaakt. Deze regeling – de renseigneringsplicht – houdt het volgende in.

Als u gebruik maakt van de diensten van een zzp’er, hoeft u geen loonheffingen en premies werknemersverzekeringen in te houden en af te dragen. Desondanks kunt u echter wel verplicht zijn om de betalingen die u aan zzp’ers heeft gedaan te melden bij de Belastingdienst (renseigneringsverplichting). Over het jaar 2022 moet u dat vóór 1 februari 2023 doen. De Belastingdienst gebruikt deze informatie om de vooraf ingevulde aangifte (VIA) 2022 van de betreffende zzp’er in te kunnen vullen.

Voor wie geldt deze renseigneringsverplichting?

De verplichting geldt voor de volgende twee groepen administratieplichtigen:

 • inhoudingsplichtigen voor de Wet op de loonbelasting (ofwel ondernemingen met een loonheffingennummer, omdat ze personeel in loondienst hebben of pensioen-, lijfrente- of pensioenuitkeringen doen en PGB-houders), die betalingen hebben gedaan aan een zzp’er;
 • Bepaalde collectieve beheersorganisaties (cbo’s) (bijvoorbeeld Buma/Stemra).

Uitzonderingen op de renseigneringsverplichting

Voor de volgende betalingen geldt de renseigneringsverplichting niet:

 • Betalingen voor werkzaamheden en diensten als medewerker, artiest, beroepssporter of als lid van een buitenlands gezelschap in de zin van de Wet op de loonbelasting;
 • Betalingen voor werkzaamheden en diensten aan inwoners van niet zijnde Nederland die als artiest, beroepssporter of lid van een gezelschap geen belasting in Nederland moeten betalen;
 • De werkzaamheden zijn verricht als vrijwilliger in de zin van de Wet op de loonbelasting;
 • Werkzaamheden en diensten waarvoor een factuur met btw is uitgereikt.
  Let op! Betalingen aan zzp’ers die de kleine ondernemersregeling (KOR) toepassen of uitsluitend vrijgestelde prestatie verrichten, moet u wel melden. Dit geldt ook voor betalingen aan zzp’ers waarbij de verleggingsregeling is toegepast.
 • De betaling is ontvangen als erfgerechtigde tot de inkomsten uit een auteursrecht of naburig recht.

Voorbeelden

Om de gevolgen van de regeling beter inzichtelijk te maken volgt hierbij twee voorbeelden:

Voorbeeld 1

U huurt een zzp’er in voor het schrijven van teksten op uw website of voor het ontwerpen van uw bedrijfslogo. De zzp’er past op de factuur de kleine ondernemersregeling (KOR) toe en vermeldt dus geen BTW op de factuur. Of iemand zzp’er is weet u niet specifiek. Het kan gewoon een onderneming zijn die u tegenkomt online of in de regio. Van deze zzp’er dient u dan alle uitbetalingen die u daaraan doet te melden.

Voorbeeld 2

U heeft een huisartsenpraktijk en u huurt een waarnemer in.
Deze waarnemer factureert u zonder BTW vanwege een vrijstelling.

Van deze vrij beroepsbeoefenaar dient u dan alle uitbetalingen die u daaraan doet te melden.

Advies

Als u inhoudingsplichtig bent voor de Wet op de loonbelasting en een factuur zonder BTW ontvangt, moet u altijd opletten en nader onderzoek doen. Is het een onderneming die als BV of VOF opereert dan hoeft u niets te doen. Is het een eenmanszaak of is het niet helder, vraag dan nadere gegevens bij diegene die de werkzaamheden heeft verricht zodat u de verplichte melding kunt doen.

Welke informatie moet u aanleveren bij de Belastingdienst?

De volgende informatie moet u aanleveren:

 • De in het kalenderjaar betaalde bedragen, daaronder begrepen eventuele kostenvergoedingen inclusief de datum van betaling;
 • De naam, adres, geboortedatum en het BSN van de ontvanger van de betaling.

Hoe moeten de gegevens worden aangeleverd?

De gegevens dienen op een door de Belastingdienst voorgeschreven wijze te worden aangeleverd en kan via het ‘gegevensportaal’ en via Digipoort. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de site van de Belastingdienst.

Uitbetalingen in 2022 uiterlijk 31 januari melden

De in 2022 aan derden betaalde bedragen moet u uiterlijk op 31 januari 2023 aan de Belastingdienst doorgeven. Dit moet u dus uit eigen beweging doen, u kunt niet wachten tot de Belastingdienst hierom vraagt.

Let op! Naast betalingen in geld moet u ook betalingen in natura doorgeven.

Wat gebeurt er als u niet aan deze verplichting voldoet?

Het niet voldoen aan de actieve informatieplicht betekent strikt formeel een strafbaar feit. Dit kan leiden tot een boete van € 9.000.

Tot slot

Voor ondernemers die niet inhoudingsplichtig zijn voor de Wet op de loonbelasting (omdat ze geen personeel in dienst hebben) geldt dat zij niet uit eigen beweging hoeven te melden, maar pas informatie over betalingen aan zzp’ers hoeven te verstrekken als de belastingdienst daar om vraagt.

Als u nog vragen heeft dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Voorwaarden en kleine lettertjes (100% transparantie!):

 1. De voorwaarden voor de normale administratie blijven hetzelfde (dus: €395 euro exclusief btw. Zie de pagina ‘Jaarstukken Stamrecht BV‘ voor de overige eisen zoals maximaal 75 stuks mutaties eis e.d.).
 2. We behouden ons in uitzonderingsgevallen het recht voor kosten in rekening te brengen indien uw vorige boekhouder of uzelf er een zodanig rommeltje van heeft gemaakt, dat aanzienlijke herstelwerkzaamheden nodig zijn.
 3. Het betreft een 5 jaarsovereenkomst voor een BV (zonder onderneming) zoals bijvoorbeeld een Spaar BV, Stamrecht BV of Pensioen BV met ODV, met als eerste actiejaar 2018 of 2019 en als laatste actiejaar 2022 of 2023.
 4. De 5 jaarsovereenkomst is tussentijds altijd opzegbaar zonder boete of kosten, ook ingeval van liquidatie BV, overlijden aandeelhouder e.d.
 5. De jaarstukken 2019 worden gemaakt in de loop van het gehele jaar 2020 volgens onze eigen inplanning en conform de Uitstelregeling Belastingconsulenten.
 6. De jaarstukken 2020 worden gemaakt in de loop van het gehele jaar 2021 volgens onze eigen inplanning en conform de Uitstelregeling Belastingconsulenten.
 7. De actie loopt tot 1 januari 2021.
 8. Op het eerste jaar van de 5 jaarsovereenkomst administratie is een korting van 100 euro van toepassing, waardoor de kosten hiervoor slechts 275 euro ex BTW zijn.
 9. De (verplichte) kennismaking en bespreking op een van onze kantoren is eveneens kosteloos.
 10. De BV is in voorgaande 10 jaren geen klant van Kroese en Geraerts of daarmee gelieerde bedrijven geweest.
 11. Het is mogelijk dat administraties van aanbiedingklanten worden verwerkt na 1 juli.
 12. De extra kosten voor de (eventuele) maandelijkse of eenmalige loonadministratie zijn per jaar 132 euro resp. 150 euro .
 13. De kosten voor een (eventuele) aangifte BTW zijn extra.
 14. Het opmaken van een akte van periodieke uitkeringen bij opstarten van de uitkeringen is eenmalig extra 40 euro.
 15. De kosten voor het opmaken van een eventuele actuariële berekening zijn nihil, indien u bij ons administratieklant bent.
 16. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
 17. De voorwaarden voor de normale administratie blijven hetzelfde (dus: €395 euro exclusief btw. Zie de pagina ‘Jaarstukken Stamrecht BV‘ voor de overige eisen zoals maximaal 75 stuks mutaties eis e.d.).
 18. We behouden ons in uitzonderingsgevallen het recht voor kosten in rekening te brengen indien uw vorige boekhouder of uzelf er een zodanig rommeltje van heeft gemaakt, dat aanzienlijke herstelwerkzaamheden nodig zijn.
 19. Het betreft een 5 jaarsovereenkomst voor een BV (zonder onderneming) zoals bijvoorbeeld een Spaar BV, Stamrecht BV of Pensioen BV met ODV, met als eerste actiejaar 2018 of 2019 en als laatste actiejaar 2022 of 2023.
 20. De 5 jaarsovereenkomst is tussentijds altijd opzegbaar zonder boete of kosten, ook ingeval van liquidatie BV, overlijden aandeelhouder e.d.
 21. De jaarstukken 2019 worden gemaakt in de loop van het gehele jaar 2020 volgens onze eigen inplanning en conform de Uitstelregeling Belastingconsulenten.
 22. De jaarstukken 2020 worden gemaakt in de loop van het gehele jaar 2021 volgens onze eigen inplanning en conform de Uitstelregeling Belastingconsulenten.
 23. De actie loopt tot 1 januari 2021.
 24. Op het eerste jaar van de 5 jaarsovereenkomst administratie is een korting van 100 euro van toepassing, waardoor de kosten hiervoor slechts 275 euro ex BTW zijn.
 25. De (verplichte) kennismaking en bespreking op een van onze kantoren is eveneens kosteloos.
 26. De BV is in voorgaande 10 jaren geen klant van Kroese en Geraerts of daarmee gelieerde bedrijven geweest.
 27. Het is mogelijk dat administraties van aanbiedingklanten worden verwerkt na 1 juli.
 28. De extra kosten voor de (eventuele) maandelijkse of eenmalige loonadministratie zijn per jaar 132 euro resp. 150 euro .
 29. De kosten voor een (eventuele) aangifte BTW zijn extra.
 30. Het opmaken van een akte van periodieke uitkeringen bij opstarten van de uitkeringen is eenmalig extra 40 euro.
 31. De kosten voor het opmaken van een eventuele actuariële berekening zijn nihil, indien u bij ons administratieklant bent.
 32. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

Wat houden onze werkzaamheden betreft uw Stamrecht BV administratie precies in?

De dienstverlening bestaat uit het opmaken van alle benodigde stukken in de meest uitgebreide vorm:

 1. De uitgebreide jaarrekening (balans, winst- en verliesrekening en toelichting),
 2. Het doen van de aangifte vennootschapsbelasting voor de BV,
 3. Het maken van de publicatiestukken voor de KVK,
 4. Het verzorgen van de notulen van de vergadering van aandeelhouders,
 5. Uw telefonische of per email gestelde vragen, opmerkingen en adviesvragen zijn gratis.