Stamrecht BV - De grootste stamrecht specialist van Nederland

Schrappen inkomensafhankelijke zorgpremie

15 nov 2012

13 november 2012 
 

De inkomensafhankelijke zorgpremie is uit het regeringsakkoord geschrapt. Zo geven de VVD en de PVDA gehoor aan de vele negatieve reacties op de oorspronkelijk geplande maatregelen om de inkomens te nivelleren. Het reeds bestaande inkomensafhankelijke eigen risico blijft gehandhaafd. De algemene heffingskorting en de arbeidskorting worden inkomensafhankelijk voor inkomens boven € 21.000.

De algemene heffingskorting (de belastingkorting voor iedereen met een inkomen, € 2.033 in 2012) stijgt met € 75 en wordt, afhankelijk van het inkomen, afgebouwd tot € 1.000 in 2017. De arbeidskorting (een belastingkorting voor werkende personen) stijgt met € 388 extra (bovenop de verhoging van € 500). Bij een inkomen boven € 100.000 wordt deze afgebouwd tot nihil.  
 
In de inkomstenbelasting blijven de tarieven gelijk. Alleen de bovengrens van de derde belastingschijf (42%) wordt verhoogd van € 56.491 naar € 62.941. Dat betekent dat minder inkomens tegen het toptarief van 52% belast worden.
  
Bron: VVD en PvdA, persberichten internet.

Aangesloten bij

Strategische samenwerking met