De grootste stamrecht specialist van Nederland 
- al meer dan 4000 Stamrecht BV's bediend!

Omzetting naar Flex BV

Gelijk starten met de ombouw via statutenwijziging?

De kosten voor de omzetting naar een Flex BV bedragen voor onze bestaande stamrechtbv klanten € 590,- exclusief BTW, maar inclusief notariskosten en onze werkzaamheden.

De betreffende nota betaalt de BV en vormt een kostenpost voor de BV, en is fiscaal aftrekbaar.

De omzetting naar een Flex BV kan alleen gedaan worden middels statutenwijziging via een notaris.

Invoering Flex BV en mogelijkheden voor bestaande Stamrecht BV’s

Waarschijnlijk heeft u er al iets over vernomen. De invoering van de zogenoemde Flex BV is eindelijk een feit en is per 1 oktober 2012 ingevoerd..

Door de invoering van de Flex BV zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd voor nieuw op te richten BV’s maar ook bestaande BV’s die gebruik willen maken van de nieuwe regelgeving kunnen door een statutenwijziging hiervan profiteren.

Invoering Flex BV en mogelijkheden voor bestaande Stamrecht BV’s

Door de invoering van de Flex BV zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd voor BV’s die zijn opgericht na 1 oktober 2012 maar ook oudere BV’s die gebruik willen maken van de nieuwe regelgeving kunnen door een statutenwijziging hiervan profiteren.

Waarom een bestaande Stamrecht BV omzetten naar de Flex BV?

Door de invoering van de nieuwe wetgeving is het niet langer nodig om een aandelenkapitaal van minimaal € 18.000,- aan te houden. Het is nu mogelijk om een BV op te richten tegen een storting van € 1 ,- aan aandelenkapitaal of een bestaande BV om te zetten naar een aandelenkapitaal van € 1,-. Er zijn dan 3 gevolgen:

 1. Er zit dan minder risicodragend vermogen in de BV.
 2. Heeft u het aandelenkapitaal van € 18.000,- destijds echt overgemaakt naar de BV, en daarin ook als geld laten zitten, dan kunt u dit hele bedrag (op € 1,- na) belastingvrij uit de BV halen (dit is niet mogelijk als er verlies is gemaakt in de BV)
 3. Veel van de stamrecht BV’s hebben geld geleend van de BV of hebben het aandelenkapitaal tijdelijk laten voorschieten door de bank en hebben dit later niet privé weer in de BV teruggestort. In deze gevallen dient u rente te betalen aan de BV en heeft de BV meer inkomen. Over dit inkomen dient de BV jaarlijks Vennootschapsbelasting te betalen. U leent dus weliswaar goedkoop geld van de BV maar dit kost u steeds belasting over de rente. Een klein rekenvoorbeeld laat zien wat dit u jaarlijks aan rente kost:
    beginstand rente eindstand
jaar 1   € 18.000 € 900 € 18.900
jaar 2   € 18.900 € 945 € 19.845
jaar 3   € 19.845 € 992 € 20.837
jaar 4   € 20.837 € 1.042 € 21.879
jaar 5   € 21.879 € 1.094 € 22.973

Na 5 jaar is er een bedrag van € 4.973,- aan rente betaald. Hierover is de BV Vennootschapsbelasting verschuldigd en uzelf later aanmerkelijk belang/inkomstenbelasting. Gecombineerd bedraagt de belastingheffing hierover 40%. Deze rentebetaling kost u dus € 1.990,- in dit voorbeeld.

Het voordeel

Bij een ombouw van een Stamrecht BV naar de Stamrecht Flex BV kan het kapitaal onder voorwaarden worden teruggebracht naar € 1,-. De lening kan met deze terugbetaling van aandelenkapitaal worden verrekend waardoor de lening bijna geheel verdwijnt. Aan rentebetaling en de daarmee samenhangende verschuldigde belastingen komt u dan dus niet meer toe.

Andere voordelen

Er zit na de terugbetaling aandelenkapitaal veel minder risicodragend vermogen in de BV. Als de BV in de toekomst verliezen heeft kunnen deze verliezen niet meer van de € 18.000 worden afgeboekt.
U bent dus maximaal de belastingheffing kwijt over € 1,- kapitaal.

Zijn er ook nadelen aan de Flex BV?

Door de invoering van de Wet Flexibilisering BV recht is er veel veranderd op het gebied van de BV en de toepassing daarvan. Samen met onze huisnotaris hebben gezorgd voor statuten die ook in de nieuwe situatie dezelfde vrijheden bieden die nu al binnen de bestaande BV van toepassing zijn. Daarin zal dus niets wijzigen. U kunt nog steeds ondernemen vanuit de BV, financieringen verstrekken en beleggingen doen. Wanneer u ondernemer bent binnen de BV dan moet er wel goed bekeken worden wat voor specifieke zaken er in het verleden hebben plaatsgevonden en wat er in de toekomst mogelijk nog kan gaan plaatsvinden. In die gevallen moet er dus, samen met ons en de notaris, naar de situatie worden gekeken. Dat is ook het geval indien er meer dan een aandeelhouder in de BV aandelen houdt.

Kan het altijd?

Indien de BV verliezen heeft geleden in de loop der jaren, zullen wij het aandelenkapitaal niet laten verminderen. Hierover kunnen wij u adviseren aan de hand van de jaarstukken van de stamrechtBV.

Wij kunnen in verliessituaties voor u beoordelen of een terugbetaling op aandelenkapitaal zinvol en/of mogelijk is.

Verder zal de stamrechtovereenkomst met de BV zodanig worden ingericht dat er slechts één begunstigde is, namelijk de oorspronkelijke werknemer, noch de partner noch de kind(eren) zijn begunstigden. Fiscaal is dit nagenoeg altijd gunstiger.

Aanbieding

Samen met onze huisnotaris hebben wij een gestroomlijnd proces opgezet waarbij wij uw BV met de verplichte statutenwijziging gaan ombouwen naar de nieuwe Flex BV. Zoals u van ons gewend bent nemen wij u alle werkzaamheden uit handen en hoeft u dus zelf vrijwel niets te doen. Doordat wij voor vele mensen deze ombouw toepassen kunnen wij dit tegen gereduceerde tarieven voor u verzorgen.

De kosten voor de ombouw bedragen € 590,- exclusief BTW voor onze bestaande klanten, maar inclusief notariskosten en onze werkzaamheden. Ook voor nieuwe klanten geldt deze prijs, mits wij aansluitende de administratie voor de BV mogen gaan voeren. (Dus jaarstukken, aangifte vennootschapsbelasting en publicatiestukken)

Voor de kosten van de ombouw verrichten wij voor u de volgende volledige werkzaamheden:

 1. Verzamelen van alle relevante gegevens, zoals een kopie van de huidige statuten, recent uittreksel Kamer van Koophandel, etc.
 2. Invullen formulieren ten behoeve van de Kamer van Koophandel voor de wijziging van de statuten van de BV
 3. Gerichte opdracht aan samenwerkend notarissenkantoor om de statutenwijziging van de BV in gang te zetten
 4. Aanmaken van notulen tot het wijzigingen van de statuten van de BV, inclusief een sjabloon van de uitkeringstoets voor de uitbetaling van het aandelenkapitaal
  (verzorgd door ons notariskantoor)
 5. Conceptstatuten en volmacht voor de notaris
  (verzorgd door ons notariskantoor)
 6. Wijziging van de statuten van de stamrechtBV via de notaris bij volmacht
  (verzorgd door ons notariskantoor)
 7. Wijziging inschrijving KVK van de BV
  (verzorgd door ons notariskantoor)
 8. Vervanging aandeelhoudersregister
  (verzorgd door ons notariskantoor)
 9. Aanpassen stamrechtovereenkomst met de BV naar maximaal een begunstigde.

Voor de kosten van € 590,- exclusief BTW is de BV dus volledig aangepast aan de nieuwe regelgeving en maakt u optimaal gebruik van de mogelijkheden die de wetgever gecreëerd heeft. De mogelijke nadelen van rentebetaling over het schuldig zijn van het aandelenkapitaal behoren hiermee tot het verleden.

De kosten voor de omzetting naar een Flex BV zijn opgebouwd als volgt:

Notariskosten wijziging statuten naar Flex B.V. (all in)€ 300,-
Onderzoeks- en advieskosten Kroese en Geraerts€ 95,-
Notulen aandeelhoudersbesluit (wettelijk verplicht)€ 35,-
Notulen bestuursbesluit (wettelijk verplicht)€ 35,-
Uitkeringstoets (wettelijk verplicht)€ 125,-
Aanpassing stamrechtovereenkomst (indien noodzakelijk)€ –
Totaal€ 590,-

Heeft u vragen?

Indien u vragen heeft dan kunt u ons bereiken via het telefoonnummer 0486 – 416 299. U kunt hiervoor een afspraak inplannen waarbij een adviseur telefonisch met u de mogelijkheden doorneemt. Deze afspraak is geheel vrijblijvend.
U kunt vragen naar Van Berlo of Kroese.

Voorwaarden voor deze aanbieding

 1. De BV heeft alleen activiteiten op het gebied van het beheren van vermogen en het uitvoeren van een stamrecht
 2. In het verleden hebben geen andere activiteiten plaatsgevonden dan het beheren van vermogen en het uitvoeren van een stamrecht
 3. Er is een gestort aandelenkapitaal van €18.000,- opgenomen in de statuten en de aandelen bedragen nominaal € 1,-
 4. Er is sprake van 1 aandeelhouder
 5. Vanzelfsprekend is de BV opgericht voor 1 oktober 2012
 6. U voert de administratie van de BV bij Kroese en Geraerts of u laat dat in de toekomst door hen doen
 7. De nieuwe doelomschrijving is standaard zoals gebruikt voor een Stamrecht BV door onze huisnotaris
 8. Indien er periodieke uitkeringen vanuit de BV lopen, passen wij zo nodig de stamrechtovereenkomst aan
 9. Het eigen vermogen van de BV is ruim meer dan €18.000,-

De kosten bedragen ook dan € 590,- exclusief BTW, mits u besluit de administratie van de BV direct bij ons onder te brengen met een administratieovereenkomst. Wel zijn wij (wettelijk) verplicht u in persoon te zien. Daarom nodigen we u uit voor een gesprek bij ons op kantoor. De overige voorwaarden voor deze aanbieding blijven dan uiteraard van toepassing.

Starten met de ombouw?

Wilt u starten met de ombouw van uw BV? Neemt u dan contact met ons op. Laat uw gegevens bij ons achter, dan bellen we u binnen één werkdag terug.

Neem contact op!

Tel nr: 0486 - 416 299 of e-mail:    info@stamrechtbv.com   0486 - 416 299   info@stamrechtbv.com

Wilt u liever dat wij contact met u opnemen? Laat uw gegevens achter en wij bellen u terug!

Aangesloten bij

Strategische samenwerking met