De grootste stamrecht specialist van Nederland 
- al meer dan 4000 Stamrecht BV's bediend!

Stamrecht BV en onderneming

Het hebben van een stamrecht BV en een onderneming is een ideale combinatie. Een onderneming kan daarbij in meerdere gedaanten (rechtsvormen) worden gevoerd. De twee meest voor de hand liggende zijn de eenmanszaak (EZ, een onderneming met 1 eigenaar, ook vaak genoemd ZZP-er), of een besloten vennootschap (BV/ stamrecht BV). De bestaande stamrecht BV kan ook prima functioneren als de BV waarin de onderneming wordt gevoerd, op zich hoeft aan de stamrecht BV dan niets gewijzigd te worden.

Grofweg dient u bij het beginnen van een bedrijf te kiezen uit deze twee rechtsvormen, de keuze wordt daarbij grotendeels bepaald door twee redenen:

  1. Aansprakelijkheden
  2. De hoeveelheid belasting die wordt betaald bij de ene structuur ten opzichte van de andere (EZ ten opzichte van BV)

Aansprakelijkheid EZ/ZZP-er

Qua aansprakelijkheden is het simpel, de eigenaar van een EZ is met zijn hele hebben en houden aansprakelijk, eerst is de EZ aansprakelijk, en zit daar niet genoeg geld in om de claim te betalen, dan komt het privé vermogen in beeld, en mogelijk het vermogen van de partner (bij gemeenschap van goederen). Een EZ overwegen als rechtsvorm heeft zin als u qua vermogen niets heeft te verliezen, of als het risico op claims en een faillissement heel klein is.
Een laag (claim) risico vormen bijvoorbeeld de zogenaamde inspanningsverplichtingen van een arts of een interim-manager of consultant. Heel belangrijk zijn hierbij ook Algemene Voorwaarden opstellen en de omschrijvingen in de overeenkomst van opdracht om een claim van derden te beperken. Ook een bedrijfs- of beroepsaansprakelijkheidsverzekering kan uw risico beperken.

Een faillissement kan in een klein hoekje zitten!

Aansprakelijkheid BV

De BV is alleen aansprakelijk met haar eigen vermogen. Is dit bijvoorbeeld een stamrecht BV, dan is deze aansprakelijk met het tegoed dat als ontslagvergoeding in de BV is ondergebracht. De aandeelhouder zelf is niet in privé aansprakelijk. Slechts bij onbehoorlijk bestuur van de directie is er wel privé-aansprakelijkheid voor de bestuurder. Wil men de aansprakelijkheid in de (stamrecht)BV tot een minimum beperken, dan kan de onderneming worden ondergebracht in een dochter BV. De dochter BV is arm en dat blijft ook zo, omdat telkens de winst belastingvrij wordt uitgekeerd naar de moeder BV. Alleen de dochter BV, die dus zo leeg mogelijk blijft, is nu aansprakelijk voor claims van derden of curatoren, want deze dochter voert het bedrijf en stuurt de rekeningen. De moeder BV heeft en houdt het geld en is niet aansprakelijk als aandeelhouder.

Winstbelasting Eenmanszaak en ZZP-er (inkomstenbelasting)

Een EZ heeft recht op de MKB winstvrijstelling van 14% en ook nog eventueel op de fiscale oudedagsreserve. Als u meer dan 1225 uur per jaar in de onderneming werkt en meer dan 50% van uw tijd daaraan besteedt, kunt u recht krijgen op de fiscale aftrekpost van de zelfstandigenaftrek.

Indien het onder de omstandigheden van het geval twijfelachtig is of de ondernemer aan het urencriterium zal voldoen, doet men er verstandig aan een urenadministratie te voeren. De uren die worden besteed aan administratie, organisatie, studie, schoonmaken etc. tellen mee. Hetzelfde geldt voor uren besteed aan het volgen van de opleiding. Voor startende ondernemers (eerste vijf jaar) geldt de eis van > 50% niet, maar de eis van 1225 uur wel. Een startende ondernemer heeft recht op startersaftrek.

Tabel zelfstandigenaftrek en startersaftrek jonger dan AOW-leeftijd

Zelfstandigen- aftrekStartersaftrekTotale aftrek
€ 6.670€ 2.1238.793

Deze fiscale voordelen gelden niet voor een BV deze valt immers niet onder de inkomstenbelasting, maar onder de vennootschapsbelasting. Reden waarom vanaf pas circa € 120.000,- á € 130.000,- winst een BV fiscaal aantrekkelijk kan zijn. Daar beneden is een EZ belastingtechnisch aantrekkelijker, mits u van de genoemde ondernemrsaftrek gebruik kunt maken!
Heeft u een stamrechtBV, dan kan de financiering voor de EZ heel simpel verlopen: de stamrechtBV leent de EZ het geld.

Is de aansprakelijkheid voor uw bedrijf te overzien, en maakt u minder dan € 120.000,- per jaar winst, dan is de voorkeur dus een EZ. Voldoet u niet aan het urencriterium van 1225 uur dan geldt een ander – lager – omslagpunt.
Zijn de ondernemingsrisico’s groot, dan kiest u voor een BV, of beter twee BV’s, ondanks een mogelijk fiscaal nadeel. Is de winst voorzienbaar hoger dan genoemde € 120.000,- winst per jaar, kiest u altijd voor een BV/stamrechtBV als “drager” voor de onderneming.

Winstbelasting BV (vennootschapsbelasting)

Een (stamrecht)BV betaalt belasting over haar winst, de zogenaamde vennootschapsbelasting, tarief hiervan is voor 2021: 15% tot € 245.000,- belastbare winst, daarboven 25%. De winst in de BV wordt lager door de plicht jaarlijks een salaris aan de directeur uit te keren van minimaal € 47.000,- bruto (full time). Dit salaris is dus een aftrekpost voor de BV tegen 15%/25% vennootschapsbelasting, maar wordt vervolgens belast met het normale schijventarief in de loon- en inkomstenbelasting. Dus per saldo is het toekennen van een (te) hoog salaris in een BV meestal nadelig.

Ondanks toepassing van een eigen bijdrage pensioenpremie, e.d. is een BV dus pas vanaf circa € 120.000,- á € 130.000,- winst belastingtechnisch aantrekkelijk. Beperken van aansprakelijkheden kan echter al eerder een reden zijn om te besluiten uw bedrijf als BV te voeren. De BV dient elk jaar aangifte voor de vennootschapsbelasting te doen.

Omzetbelasting en loonbelasting

Omzetbelasting(ook BTW genoemd)  betaalt een onderneming over de naar derden verzonden rekeningen, verminderd met de omzetbelasting die op kosten in rekening is gebracht aan uw bedrijf. Aangifte voor de omzetbelasting vindt meestal elk kwartaal electronisch plaats. Voor de eenmanszaak geldt de kleine ondernemingsregeling in de BTW, die echter niet voor de BV van toepassing is. De (stamrecht) BV dient zelf een BTW nummer aan te vragen.

De loonbelasting is een “voorschotbelasting” op de inkomstenbelasting. Deze geldt niet voor eenmanszaken maar wel voor BV’s. Voor BV’s is alleen loonbelasting aan de orde als er salaris, uitkeringen uit een stamrecht of een pensioenregeling wordt uitbetaald door de BV. De loonbelasting wordt middels inhouding bij de BV geheven, sociale lasten worden hierbij niet ingehouden.

Winstuitkering (dividend) uit een StamrechtBV/BV:

Uitkeringen uit de winst van de BV zijn alleen belast als ze bij een natuurlijk persoon/aandeelhouder terecht komen. De heffing in de inkomstenbelasting bedraagt dan 25%, maar eerst wordt er 15% dividendbelasting ingehouden, en later verrekend. De totale belastingdruk is dan 40%: eerst gaat er minimaal 20% vennootschapsbelasting af, en daarna over het restant 25% inkomstenbelasting.

Wordt er dividend aan een aandeelhouder uitgekeerd die zelf een BV is, dan hoeft er (meestal) helemaal geen dividendbelasting of inkomstenbelasting over de winstuitkering te worden ingehouden of betaald.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Neemt u dan contact met ons op. Laat uw naam en telefoonnummer bij ons achter, dan bellen we u binnen één werkdag terug.

Snel naar relevante pagina's

Neem contact op!

Tel nr: 0486 - 416 299 of e-mail:    info@stamrechtbv.com   0486 - 416 299   info@stamrechtbv.com

Wilt u liever dat wij contact met u opnemen? Laat uw gegevens achter en wij bellen u terug!

Aangesloten bij