De grootste stamrecht specialist van Nederland 
- al meer dan 4000 Stamrecht BV's bediend!

Vermijd box 3-belasting: richt een Spaar BV op!

Ook in 2021 nog meer dan 100% box 3-belasting!

Tijdens Prinsjesdag 2020 zijn de belastingplannen voor het jaar 2021 gepresenteerd. Voor de spaarders betekenen deze plannen slecht nieuws; ook in 2021 worden spaarders geconfronteerd met meer dan 100% box 3-belasting.

Hoe kan deze box 3-heffing worden voorkomen?

Deze meer dan 100%-box 3-belasting kan worden voorkomen door spaargeld in een zogenaamde Spaar BV te storten.

Wat is een Spaar BV?

Een Spaar BV is een BV die zich louter bezighoudt met het beheren van spaargeld. Dit spaargeld is door een particulier gestort die hiermee box 3-belasting wil besparen.

Hoe werkt een Spaar BV?

Een Spaar BV is een BV die zoals iedere andere BV door een notaris moet worden opgericht. In de oprichtingsakte wordt opgenomen dat de aandeelhouder in ruil voor de storting van spaargeld aandelen krijgt in de Spaar BV. Nadat de Spaar BV is opgericht opent de bestuurder van de Spaar BV een bankrekening op naam van de Spaar BV waarop het spaargeld wordt gestort waarna het doel is bereikt; het spaargeld is geen bezitting meer in box 3.

Wat zijn de voordelen van een Spaar BV?

Het grote voordeel van een Spaar BV is dat het in de Spaar BV gestorte geld niet meer meetelt als box 3-vermogen. De in ruil voor de storting van het spaargeld verkregen aandelen in de Spaar BV tellen ook niet mee bij het box 3-vermogen, maar zijn box 2-vermogen. In box 2 is bij deze ‘ruil’ van spaargeld tegen aandelen in een Spaar BV geen inkomstenbelasting verschuldigd en is fiscaal dus erg interessant. Van een verarming is geen sprake: de waarde van de aandelen in de Spaar BV is exact gelijk aan de waarde van het ingebrachte/gestorte spaargeld.

Wat zijn de kosten van een Spaar BV?

Een Spaar BV moet door een notaris worden opgericht, er moeten jaarlijks een jaarrekening, aangifte vennootschapsbelasting en publicatiestukken worden opgesteld en de Spaar BV moet uiteindelijk worden opgeheven zodra zij haar nut heeft gehad. Wij kunnen al deze werkzaamheden verzorgen. De kosten van een Spaar BV zijn:

  • Adviesgesprek: gratis;
  • Oprichting Spaar BV: € 1.000 ex btw (kosten extra aandeelhouder en bestuurder: € 100 ex btw);
  • Verzorgen jaarrekening, aangifte vennootschapsbelasting, publicatiestukken en notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders: € 375 ex btw per jaar;
  • Opheffen Spaar BV: € 350 ex btw.

Is een Spaar BV interessant voor mij?

Of een Spaar BV interessant is voor u is afhankelijk van de hoogte van uw spaargeld en de rente die u daarop ontvangt. In de tabel hieronder hebben wij inzichtelijk gemaakt bij welke hoeveelheid spaargeld en bij welke rente een Spaar BV interessant is.

Spaargeld in box 3 na aftrek heffingsvrij vermogen (per persoon):

Rente op spaargeldVerschuldigde box 3-belasting (uitgaande van geen ander box 3-vermogen)Spaargeld kost in 2021
0%€ 0€ 995€ 995
0,10%€ 100€ 995€ 895
1%€ 1.000€ 995€ -5

Rente op spaargeldVerschuldigde box 3-belasting (uitgaande van geen ander box 3-vermogen)Spaargeld kost in 2021
0%€ 0€ 2.395€ 2.395
0,10%€ 200€ 2.395€ 2.195
1%€ 2.000€ 2.395€ 395

Rente op spaargeldVerschuldigde box 3-belasting (uitgaande van geen ander box 3-vermogen)Spaargeld kost in 2021
0%€ 0€ 3.795€ 3.795
0,10%€ 300€ 3.795€ 3.495
1%€ 3.000€ 3.795€ 795

Rente op spaargeldVerschuldigde box 3-belasting (uitgaande van geen ander box 3-vermogen)Spaargeld kost in 2021
0%€ 0€ 5.195€ 5.195
0,10%€ 400€ 5.195€ 4.795
1%€ 4.000€ 5.195€ 1.195

Rente op spaargeldVerschuldigde box 3-belasting (uitgaande van geen ander box 3-vermogen)Spaargeld kost in 2021
0%€ 0€ 6.595€ 6.595
0,10%€ 500€ 6.595€ 6.095
1%€ 5.000€ 6.595€ 1.595

Rente op spaargeldVerschuldigde box 3-belasting (uitgaande van geen ander box 3-vermogen)Spaargeld kost in 2021
0%€ 0€ 7.995€ 7.995
0,10%€ 600€ 7.995€ 7.395
1%€ 6.000€ 7.995€ 1.995

Rente op spaargeldVerschuldigde box 3-belasting (uitgaande van geen ander box 3-vermogen)Spaargeld kost in 2021
0%€ 0€ 10.795€ 10.795
0,10%€ 800€ 10.795€ 9.995
1%€ 8.000€ 10.795€ 2.795

Rente op spaargeldVerschuldigde box 3-belasting (uitgaande van geen ander box 3-vermogen)Spaargeld kost in 2021
0%€ 0€ 13.595€ 13.595
0,10%€ 1.000€ 13.595€ 12.595
1%€ 10.000€ 13.595€ 3.595

Kan ik geld bijstorten in een Spaar BV?

Bij de oprichting van een Spaar BV bepaalt u hoeveel geld u wilt storten. Later bijstorten kan altijd. Dit gebeurt door de uitgifte van nieuwe aandelen. Hiervoor is een notaris nodig. U kunt ook extra geld storten op de aandelen die u reeds bezit. Dit wordt agio genoemd. Om dit agio (het extra geld dat op de aandelen is gestort) in een later stadium (bijvoorbeeld bij opheffing van de Spaar BV) weer onbelast te kunnen overboeken naar privé moet dit (door een notaris) eerst worden omgezet in aandelenkapitaal.

Hoe kan ik het gestorte geld weer uit de Spaar BV halen?

De meest reguliere manier om geld uit uw Spaar BV te halen is bij de opheffing daarvan; u levert uw aandelen in de Spaar BV weer in en in ruil daarvoor krijgt u het door u gestorte spaargeld weer terug. Tussentijds kunt u ook geld opnemen uit de BV. Dit kan door geld te lenen van de BV. Dit is mogelijk mits de leenvoorwaarden (rente, looptijd en aflossing) marktconform zijn. Een andere mogelijkheid is het verlagen van het aandelenkapitaal. Hierbij levert u een gedeelte van uw aandelen in de Spaar BV in en in ruil daarvoor kunt u een gelijk bedrag terugboeken naar privé. Hiervoor is wel een notariële akte vereist.

Wat zijn de nadelen van een Spaar BV?

Het geld dat u in de Spaar BV stort, wordt geld van de Spaar BV. Als u er privé weer over wilt kunnen beschikken, moet u het onder marktconforme voorwaarden lenen van de BV. Hiertoe behoort ook het betalen van een zakelijke rente. Deze rente is privé niet aftrekbaar en bij de BV wel belast.

Andere optie om weer privé over het in de Spaar BV gestorte geld te kunnen beschikken, is het verlagen van het aandelenkapitaal. Dit brengt notariskosten met zich (ongeveer € 650 ex btw). Voor de goede orde: bij opnemen van al het gestorte geld in combinatie met de opheffing van de Spaar BV is geen notaris nodig en zijn deze kosten van € 650 ex btw niet aan de orde. Deze kosten komen dus alleen op als er tussentijds geld wordt opgenomen bij de Spaar BV.

Als nadeel van een Spaar BV kan dus worden gezien dat gestort geld tussentijds niet zonder rentebetaling of notariskosten weer naar privé worden overgemaakt.

Heeft de Spaar BV ook na 2021 nog nut?

Het kabinet was van plan om de belastingdruk op spaargeld vanaf 2022 aanmerkelijk lager te maken. Dit plan/wetsvoorstel is echter ingetrokken waardoor het de verwachting is dat de belastingdrukverlaging op spaargeld in ieder geval niet voor 2023 zal worden verlaagd.

Maakt een Spaar BV mijn erfenis anders?

Bij de ruil van spaargeld voor aandelen in een Spaar BV verarmt dan wel verrijkt u niet; uw vermogen blijft precies even groot. De erfenis die u nalaat verandert daardoor ook niet. Ook heeft de oprichting van een Spaar BV geen gevolgen voor de erfbelasting; het verkrijgen van aandelen in een Spaar BV is precies gelijk belast als het verkrijgen van spaargeld.

Hoe richt ik een Spaar BV op?

U belt 0486 – 416 299 of u vult onderstaand terugbelformulier in. Wij praten u graag vrijblijvend in 10 minuten bij over de mogelijkheden. Wij bespreken uw situatie en wat er voor u mogelijk is. De oprichting van uw Spaar BV kan binnen vijf werkdagen in gang gezet worden. De gehele doorlooptijd bedraagt in het algemeen twee weken.

Tot wanneer heb ik de tijd om een Spaar BV op te richten?

Om uw spaargeld in de Spaar BV te kunnen onderbrengen moet de Spaar BV een bankrekening hebben. Deze kan pas worden geopend nadat de Spaar BV is opgericht en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De ervaring leert dat het openen van een bankrekening op naam van een Spaar BV tegenwoordig erg omslachtig en tijdrovend kan zijn. Wij hebben echter afspraken gemaakt met zowel Rabobank als ABN AMRO waardoor daar een bankrekening eenvoudig kan worden geopend, zeker als u daar al een privébankrekening heeft. Echter, wacht niet onnodig lang en als u nu al weet dat u een Spaar BV wilt oprichten neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.

Snel naar relevante pagina's

Neem contact op!

Tel nr: 0486 - 416 299 of e-mail:    info@stamrechtbv.com   0486 - 416 299   info@stamrechtbv.com

Wilt u liever dat wij contact met u opnemen? Laat uw gegevens achter en wij bellen u terug!

Aangesloten bij