De grootste stamrecht specialist van Nederland 
- al meer dan 4000 Stamrecht BV's bediend!

Vermijd box 3-belasting: richt een Spaar BV op!

Ook in 2020 en 2021 nog meer dan 100% box 3-belasting!

Het kabinet is van plan om met ingang van het jaar 2022 de belastingheffing in box 3 te wijzigen. Met name spaarders gaan dan aanmerkelijk minder box 3-belasting betalen. Gedurende de jaren 2020 en 2021 zullen veel spaarders echter nog worden geconfronteerd met meer dan 100% box 3-belasting.

Hoe kan deze box 3-heffing worden voorkomen?

Deze 100% box-belasting kan worden voorkomen door spaargeld in een zogenaamde Spaar BV te storten.

Wat is een Spaar BV?

Een Spaar BV is een BV die zich louter bezig houdt met het beheren van spaargeld. Dit spaargeld is door een particulier gestort die hiermee box 3-belasting wil besparen.

Wat zijn de voordelen van een Spaar BV?

Het grote voordeel van een Spaar BV is dat het in de Spaar BV gestorte geld niet meer meetelt als box 3-vermogen. De in ruil voor de storting van het spaargeld verkregen aandelen in de Spaar BV tellen ook niet mee tot het box 3-vermogen, maar zijn box 2-vermogen. In box 2 is bij deze ‘ruil’ van spaargeld tegen aandelen in een Spaar BV geen inkomstenbelasting verschuldigd en is fiscaal dus erg interessant. Van een verarming is geen sprake: de waarde van de aandelen in de Spaar BV is exact gelijk aan de waarde van het ingebrachte/gestorte spaargeld.

Wat zijn de kosten van een Spaar BV?

Een Spaar BV moet door een notaris worden opgericht, er moeten jaarlijks een jaarrekening, aangifte vennootschapsbelasting en publicatiestukken worden opgesteld en de Spaar BV moet uiteindelijk worden opgeheven zodra zij haar nut heeft gehad (waarschijnlijk in 2021). Wij kunnen dit totaal van werkzaamheden (dus inclusief alle jaarstukken en opheffing) verzorgen voor een bedrag van € 1.950 exclusief btw (bij liquidatie in 2021).

Is een Spaar BV interessant voor mij?

Of een Spaar BV interessant is voor u is afhankelijk van de hoogte van uw spaargeld en de rente die u daarop ontvangt. In de tabel hieronder hebben wij inzichtelijk gemaakt bij welke hoeveelheid spaargeld en bij welke rente een Spaar BV interessant is.

Spaargeld in box 3 na aftrek heffingsvrij vermogen:

Rente op spaargeldVerschuldigde box 3-belasting (uitgaande van geen ander box 3-vermogen)Spaargeld kost in 2020Spaargeld kost in 2021Kosten BVVoordeel SpaarBV bij oprichting in 2019 en liquidatie in 2021
0,1%€ 200€ 2.008€ 1.808€ 1.808€ 2.360€ 1.257
0,5%€ 1.000€ 2.008€ 1.008€ 1.008€ 2.360€ -343
1%€ 2.000€ 2.008€ 8€ 8€ 2.360€ -2.343

Rente op spaargeldVerschuldigde box 3-belasting (uitgaande van geen ander box 3-vermogen)Spaargeld kost in 2020Spaargeld kost in 2021Kosten BVVoordeel SpaarBV bij oprichting in 2019 en liquidatie in 2021
0,1%€ 300€ 3.278€ 2.978€ 1.808€ 2.360€ 3.597
0,5%€ 1.500€ 3.278€ 1.778€ 1.778€ 2.360€ 1.197
1%€ 3.000€ 3.278€ 278€ 278€ 2.360€ -1.803

Rente op spaargeldVerschuldigde box 3-belasting (uitgaande van geen ander box 3-vermogen)Spaargeld kost in 2020Spaargeld kost in 2021Kosten BVVoordeel SpaarBV bij oprichting in 2019 en liquidatie in 2021
0,1%€ 400€ 4.548€ 4.148€ 4.148€ 2.360€ 5.937
0,5%€ 2.000€ 4.548€ 2.548€ 2.548€ 2.360€ 2.737
1%€ 4.000€ 4.548€ 548€ 548€ 2.360€ -1.263

Rente op spaargeldVerschuldigde box 3-belasting (uitgaande van geen ander box 3-vermogen)Spaargeld kost in 2020Spaargeld kost in 2021Kosten BVVoordeel SpaarBV bij oprichting in 2019 en liquidatie in 2021
0,1%€ 500€ 5.818€ 5.318€ 5.318€ 2.360€ 8.277
0,5%€ 2.500€ 5.818€ 3.318€ 3.318€ 2.360€ 4.277
1%€ 5.000€ 5.818€ 818€ 818€ 2.360€ -723

Rente op spaargeldVerschuldigde box 3-belasting (uitgaande van geen ander box 3-vermogen)Spaargeld kost in 2020Spaargeld kost in 2021Kosten BVVoordeel SpaarBV bij oprichting in 2019 en liquidatie in 2021
0,1%€ 600€ 7.088€ 6.488€ 6.488€ 2.360€ 10.617
0,5%€ 3.000€ 7.088€ 4.088€ 4.088€ 2.360€ 5.817
1%€ 6.000€ 7.088€ 1.088€ 1.088€ 2.360€ -183

Rente op spaargeldVerschuldigde box 3-belasting (uitgaande van geen ander box 3-vermogen)Spaargeld kost in 2020Spaargeld kost in 2021Kosten BVVoordeel SpaarBV bij oprichting in 2019 en liquidatie in 2021
0,1%€ 800€ 9.628€ 8.828€ 8.828€ 2.360€ 15.297
0,5%€ 4.000€ 9.628€ 5.628€ 5.628€ 2.360€ 8.897
1%€ 8.000€ 9.628€ 1.628€ 1.628€ 2.360€ 897

Rente op spaargeldVerschuldigde box 3-belasting (uitgaande van geen ander box 3-vermogen)Spaargeld kost in 2020Spaargeld kost in 2021Kosten BVVoordeel SpaarBV bij oprichting in 2019 en liquidatie in 2021
0,1%€ 1.000€ 12.168€ 11.168€ 11.168€ 2.360€ 19.977
0,5%€ 5.000€ 12.168€ 7.168€ 7.168€ 2.360€ 11.977
1%€ 10.000€ 12.168€ 2.168€ 2.168€ 2.360€ 1.977

Kan ik geld bijstorten in een Spaar BV?

Bij de oprichting van een Spaar BV bepaalt u hoeveel geld u wilt storten. Later bijstorten kan altijd. Dit gebeurt door de uitgifte van nieuwe aandelen. Hiervoor is een notaris nodig. U kunt ook extra geld storten op de aandelen die u reeds bezit. Dit wordt agio genoemd. Om dit agio (het extra geld dat op de aandelen is gestort) in een later stadium (bijvoorbeeld bij opheffing van de Spaar BV) weer onbelast te kunnen overboeken naar privé moet dit (door een notaris) eerst worden omgezet in aandelenkapitaal.

Hoe kan ik het gestorte geld weer uit de Spaar BV halen?

De meest reguliere manier om geld uit uw Spaar BV te halen is bij de opheffing daarvan; u levert uw aandelen in de Spaar BV weer in en in ruil daarvoor krijgt u het door u gestorte spaargeld weer terug. Tussentijds kunt u ook geld opnemen uit de BV. Dit kan door geld te lenen van de BV. Dit is mogelijk mits de leenvoorwaarden (rente, looptijd en aflossing) marktconform zijn. Een andere mogelijkheid is het verlagen van het aandelenkapitaal. Hierbij levert u een gedeelte van uw aandelen in de Spaar BV in en in ruil daarvoor kunt u een gelijk bedrag terugboeken naar privé. Hiervoor is wel een notariële akte vereist.

Wat zijn de nadelen van een Spaar BV?

Het geld dat u in de Spaar BV stort, wordt geld van de Spaar BV. Als u er privé weer over wilt kunnen beschikken, moet u het onder marktconforme voorwaarden lenen van de BV. Hiertoe behoort ook het betalen van een zakelijke rente. Deze rente is privé niet aftrekbaar en bij de BV wel belast.

Andere optie om weer privé over het in de Spaar BV gestorte geld te kunnen beschikken, is het verlagen van het aandelenkapitaal. Dit brengt notariskosten met zich (ongeveer € 650 ex btw). Voor de goede orde: bij opnemen van al het gestorte geld in combinatie met de opheffing van de Spaar BV is geen notaris nodig en zijn deze kosten van € 650 ex btw niet aan de orde. Deze kosten komen dus alleen op als er tussentijds geld wordt opgenomen bij de Spaar BV.

Als nadeel van een Spaar BV kan dus worden gezien dat gestort geld tussentijds niet zonder rentebetaling of notariskosten weer naar privé worden overgemaakt.

Heeft de Spaar BV ook na 2022 nog nut?

Hoogstwaarschijnlijk wordt de belastingdruk op spaargeld vanaf 2022 aanmerkelijk lager. Mogelijkerwijs heeft de Spaar BV dan haar nut gehad en kan deze worden opgeheven.

Hoe richt ik een Spaar BV op?

U belt 0486 – 416 299 of u vult onderstaand terugbelformulier in. Wij praten u graag vrijblijvend in 10 minuten bij over de mogelijkheden. Wij bespreken uw situatie en wat er voor u mogelijk is. De oprichting van uw Spaar BV kan binnen vijf werkdagen in gang gezet worden. De gehele doorlooptijd bedraagt in het algemeen twee weken.

Snel naar relevante pagina's

Neem contact op!

Tel nr: 0486 - 416 299 of e-mail:    info@stamrechtbv.com   0486 - 416 299   info@stamrechtbv.com

Wilt u liever dat wij contact met u opnemen? Laat uw gegevens achter en wij bellen u terug!

Aangesloten bij

Strategische samenwerking met