De grootste stamrecht specialist van Nederland 
- al meer dan 4000 Stamrecht BV's bediend!

Waarom een vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI)?

Na een moeizame start is de VBI bezig aan een opmars. Dit is met name het gevolg van het relatief lage rendement dat de laatste jaren wordt behaald op financiële producten. Beleggers willen deze geringe opbrengst in een besloten vennootschap (B.V.) niet nog verder verkleinen door hierover ook nog een keer 20% tot 25% vennootschapsbelasting af te dragen. Daarnaast speelt de politieke onrust in Griekenland de VBI in de kaart. Hiermee wordt een grote concurrent van de VBI – beleggen via Cyprus – door de grote gelieerdheid tussen Cyprus en Griekenland veel minder vaak toegepast.

Wat is een VBI?

Een VBI is een naamloze vennootschap (N.V.) of een fonds voor gemene rekening welke is vrijgesteld van heffing van vennootschapsbelasting. De opbrengst die zij genereert met haar bezittingen is dan ook niet belast met vennootschapsbelasting. In plaats daarvan moeten de aandeelhouders van de VBI in hun aangifte inkomstenbelasting jaarlijks een vast (forfaitair) inkomen aangeven van 4% van de waarde van hun aandelen in de VBI. Dit inkomen is in box 2 tegen 25% belast.

Wat is het voordeel van een VBI?

Het financiële voordeel van een VBI laat zich als volgt berekenen. Stel: uw B.V. beschikt over een te beleggen vermogen van € 1.000.000. Dit wordt negen jaar belegd tegen een rendement van 5%.

Indien u dit vermogen in privé gaat beleggen, moet het eerst als dividend naar u worden uitgekeerd. Dit kost 25% inkomstenbelasting. Er blijft dan een vrij te beleggen vermogen van € 750.000 over. Dit wordt tegen een netto rendement van 3,8% (5% minus 1,2% inkomstenbelasting) belegd in box 3. Na negen jaar is de € 750.000 aangegroeid tot een bedrag van € 1.049.150.

Andere mogelijkheid is dat de B.V. gaat beleggen. Zij kan dit doen met € 1.000.000. Uitgaande van 20% vennootschapsbelasting bedraagt het vermogen na negen jaar € 1.423.312. Na uitkering van dit vermogen tegen 25% inkomstenbelasting blijft daarvan € 1.067.484 over. De reden waarom bij beleggen in de B.V. meer overblijft is dat de B.V. met € 1.000.000 kan beleggen. Vanuit privé is dat € 750.000. Uitstellen van inkomstenbelasting levert in dit voorbeeld dus € 18.334 op.

Tot slot kunt u beleggen in een VBI. De VBI hoeft over haar beleggingsopbrengst geen vennootschapsbelasting te betalen, wel moet de aandeelhouder jaarlijks een fictieve uitkering in box 2 aangeven ter grootte van 4% van de waarde van de aandelen in de VBI. Stel dat deze uitkering jaarlijks daadwerkelijk wordt uitgekeerd. Dan groeit het vermogen in de B.V. jaarlijks aan met 1% van het belegd vermogen. Hierover is geen vennootschapsbelasting verschuldigd. De netto dividenduitkering kan in box 3 renderen tegen netto 3,8%. Na uitkering van het na negen jaar nog in de B.V. zittende vermogen bedraagt het kapitaal dat met de VBI is gemaakt € 1.147.124. Dit is dus aanzienlijk meer dan met beleggen in een gewone B.V. kan worden gerealiseerd.

Voorwaarden voor de VBI-status

  • Meerdere aandeelhouders nodig. Geen aandeelhouder mag meer dan 90% van de aandelen bezitten. In gemeenschap van goederen gehuwden tellen als één aandeelhouder.
  • Er mogen geen leningen aan de aandeelhouders worden verstrekt;
  • De VBI mag niet direct beleggen in onroerend goed;
  • Alleen beleggen in vrij verhandelbare financiële instrumenten is toegestaan;
  • Er mag geen pensioen- of stamrechtvoorziening in de VBI aanwezig zijn.

Hoe op te zetten?

Alleen een N.V. of fonds voor gemene rekening kan kwalificeren als VBI. Ervan uitgaande dat uw vermogen nu in een B.V. zit, zal de B.V. notarieel moeten worden omgebouwd naar een N.V. In het geval uw B.V. over een stamrecht- of pensioenvoorziening beschikt, moet een afsplitsing van de wel kwalificerende bezittingen plaatsvinden naar een N.V. Na deze afsplitsing bestaan de huidige B.V. en de als VBI kwalificerende N.V. dus naast elkaar.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Neemt u dan contact met ons op of laat uw gegevens bij ons achter, dan bellen we u binnen één werkdag terug.

Snel naar relevante pagina's

Neem contact op!

Tel nr: 0486 - 416 299 of e-mail:    info@stamrechtbv.com   0486 - 416 299   info@stamrechtbv.com

Wilt u liever dat wij contact met u opnemen? Laat uw gegevens achter en wij bellen u terug!

Aangesloten bij

Strategische samenwerking met