Emigratie en een Stamrecht BV?

Stel u heeft een Stamrecht BV in Nederland, maar u besluit te emigreren naar een ander land. Wat gebeurt er dan?

Optie 1:

De Stamrecht BV blijft in Nederland gevestigd. Dit is vereist en verankerd in de regelgeving betreffende Stamrecht BV’s bij emigratie van de aandeelhouder.

Dit kunt u bereiken doordat de directie (en dus de feitelijke leiding) in Nederland woonachtig blijft. De directie kan – bijvoorbeeld – een familielid worden dat in Nederland woont.

De BV wordt dan op dat adres gevestigd, en de oorspronkelijke aandeelhouder treedt terug als directeur, en het familielid wordt als de nieuwe directie aangewezen en benoemd. U regelt dit via een Vergadering van aandeelhouders, en uitvoerend middels de betreffende formulieren van het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Uzelf blijft alleen aandeelhouder, en u woont in het buitenland. U (als aandeelhouder) spreekt met de directie af dat deze directeur zodanige bevoegdheden heeft dat in werkelijkheid niet de aandeelhouder toch alle zeggenschap in de BV houdt.

De directie dient derhalve daadwerkelijk directiebevoegdheden te hebben. U kunt dit in een trust- of managementovereenkomst vastleggen en regelen. Het is niet noodzakelijk de directie een vergoeding te geven voor zijn of haar werkzaamheden, maar wel toegestaan.

In situaties van een zeer sterk moeiende (naar het buitenland verhuisde) aandeelhouder met het wel en wee van de in Nederland achtergebleven BV, kan de Belastingdienst van mening zijn dat de BV toch meeverhuisd is naar het buitenland.

Optie 2 (binnen de Europese Unie):

Sinds 1 januari 2010 kan de Nederlandse Stamrecht BV wel naar het buitenland verhuizen, zodat u geen andere directeur behoeft te benoemen en u feitelijk de Nederlandse BV mee naar het buitenland neemt. Dit is dus een uitzondering op optie 1, en feitelijk afgedwongen door de Europese regelgeving. Uzelf woont in het buitenland, en de BV is in het buitenland gevestigd. Deze mogelijkheid is wel beperkt voor landen binnen de Europese Unie.

Hier zijn wel fiscale voorwaarden aan verbonden:

 • De BV rekent het stamrecht tot het binnenlandse ondernemingsvermogen van het vestigingsland
 • Er wordt aannemelijk gemaakt dat de BV in het buitenland aan een reële winstbelasting (vennootschapsbelasting) wordt onderworpen
 • De BV dient aan de Nederlandse Belastingdienst bepaalde informatie te geven
 • De relevante Nederlandse belastingen dienen aan de Nederlandse Belastingdienst te worden voldaan.

Praktisch gesproken is er voor verhuizing van een Nederlandse BV het volgende nodig:

 • Organiseren van een (bijzondere) aandeelhoudersvergadering in Nederland waarin tot verplaatsing wordt besloten
 • Vastlegging van het besluit tot verplaatsing in de notulen van deze aandeelhoudersvergadering
 • Vestiging van de BV in het buitenland
 • Informeren van de Belastingdienst in Nederland over de verplaatsing van de feitelijke leiding van de BV naar het buitenland
 • Sluiten van bank- en effectenrekeningen in Nederland en deze in het buitenland openen
 • Wijziging van de inschrijving in het handelsregister in Nederland
 • Inschrijving in het handelsregister in buitenland
 • Aanvragen stamnummer bij de Belastingdienst in buitenland
 • Aanvragen van eventuele vestigings-, directie- en deviezenvergunningen in het buitenland

De stamrechtuitkeringen als u in het buitenland woont

De belastingheffing over stamrechtuitkeringen na emigratie is ingewikkelde materie. U krijgt dan namelijk te maken met de Nederlandse nationale belastingwetgeving, die van uw emigratieland als ook met het belastingverdrag tussen Nederland en uw emigratieland.
 
De vraag die moet worden beantwoord, is welk land (Nederland of het emigratieland) over de uitkeringen inkomstenbelasting kan en mag heffen. Op grond van hun nationale wetgeving zal naast Nederland in nagenoeg alle gevallen ook uw emigratieland belasting kunnen heffen over de uitkeringen. Alsdan moet aan de hand van het tussen de twee landen gesloten belastingverdrag worden beoordeeld welk land voorkomen voor dubbele belastingheffing moet geven; internationale afspraak is namelijk dat eenzelfde uitkering niet twee keer mag worden belast.
 
Tot enige tijd geleden was de situatie vrij duidelijk: als een verdrag een lijfrenteartikel kende, was dat artikel van toepassing. Veelal werd de heffing op grond van dat artikel toegewezen aan het woonland ten tijde van de ontvangst van de uitkering(en) (emigratieland). Door een arrest van de Nederlandse Hoge Raad is de situatie ‘vertroebeld’. Hij heeft namelijk geoordeeld dat stamrechtuitkeringen naar Nederlands recht geen lijfrente-uitkeringen zijn en dus ook niet onder het lijfrenteartikel vallen. Het is de grote vraag of andere landen dit oordeel gaan volgen. Zo niet, dan kan ongewenste dubbele belastingheffing optreden. Thans is er nog veel onduidelijk. De visie van de Nederlandse belastingdienst is wel helder. Zij zijn van mening dat het arbeidsartikel van toepassing is welk artikel nagenoeg altijd de heffing toewijst aan het woonland ten tijde van de ontvangst van de ontslagvergoeding (Nederland). Dit is alleen anders als de ontslagvergoeding als pensioen kan worden gekwalificeerd. Dit wordt beoordeeld aan de hand van:

 • Wordt de ontslagvergoeding berekend als overbrugging naar de pensioendatum?
 • Hoe groot is de kans op herintreding in het arbeidsproces?
 • Wat is de leeftijd van de ex-werknemer ten tijde van de toekenning van de ontslagvergoeding?

Nagenoeg altijd zal de conclusie zijn dat geen sprake is van een pensioen waardoor volgens de Nederlandse Belastingdienst het arbeidsartikel van toepassing is. Het arbeidsartikel wijst het heffingsrecht toe aan het (voormalige) werkland (Nederland).

Kortom, de Nederlandse Belastingdienst zal nagenoeg altijd van mening zijn dat ‘Nederland’ kan en mag heffen over stamrechtuitkeringen. Van geval tot geval zal moeten worden beoordeeld/nagevraagd hoe de belastingdienst van het emigratieland naar de situatie kijkt.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Neemt u dan contact met ons op, of laat uw naam en telefoonnummer bij ons achter, dan bellen we u binnen één werkdag terug.

Snel naar relevante pagina's

Hoe kunnen we u helpen?
Wilt u dat wij contact opnemen? Laat uw gegevens achter en wij bellen u terug!

Waarom u vanaf nu kiest voor Kroese en Geraerts

Meer over ons
Onze mensen
Vacatures

Wat andere mensen over ons zeggen

Beoordeeld met een 8.9 uit 10 op basis van 2714 reviews

Posts loop skin – Review
2 december 2023
style-one-pin
Tilburg

Frans

4/5

Ik heb deze ervaring zowel bij de intake, advies, het oprenten, uitkeren en liquideren.

Posts loop skin – Review
29 november 2023
style-one-pin
Winssen

Wim

5/5

Prettig

Posts loop skin – Review
28 november 2023
style-one-pin
Haarlem

Ivo

4.5/5

Vanaf 2009 verzorgt StamrechtBV de opmaak van de jaarrekening voor mijn stamrecht BV. en dat is alle jaren prima gegaan. Het advies bij de laatste jaarrekening was om een gesprek aan te gaan over de toekomst van de stamrecht BV want ik naderde de pensioengerechtigde leeftijd. In een informatief gesprek hebben we besloten dat algehele afkoop van het stamrecht een goede keus zou zijn. Dit traject wordt nu opgestart en ik heb er alle vertrouwen in dat dit tot een goed einde wordt gebracht.

Posts loop skin – Review
28 november 2023
style-one-pin
OSS

A.H.J.M. Kleijne

4.5/5

Altijd snel en duidelijk antwoord op vragen

Posts loop skin – Review
27 november 2023
style-one-pin
Huisseling

Ruud & Christine

5/5

Prettige samenwerking en snelle respons op vragen of onduidelijkheden.

Posts loop skin – Review
27 november 2023
style-one-pin
Oisterwijk

Kees Klemann

4/5

Dit jaar heeft K&G voor het eerst de jaarrekening van mijn BV opgemaakt en de aangifte VpB en de deponering bij de KvK verzorgd. Tevens zijn de aangiftes IB van mijn vrouw en mij door jullie verzorgd. Inhoudelijk is er mijns inziens prima werk geleverd en het contact met de medewerkers was plezierig, to the point en leidde tot het gewenst resultaat.
Kritiek heb ik echter wel op het volgen van het proces, zowel met betrekking tot het opmaken van de jaarrekening, de aangifte VpB en deponering van de jaarstukken bij de KvK als met betrekking tot het verzorgen van de aangiftes IB.

Je levert alle stukken via de portal aan, maar daarna is het een groot zwart gat wat er allemaal gebeurt. Als klant kun je de stappen van het proces niet volgen en moet je er maar vanuit gaan dat alles opgepakt wordt en uiteindelijk Belastingdienst en Kamer van Koophandel goed en op tijd geïnformeerd worden.

Mijn advies is om de klant inzage te geven in de vorderingen van het proces, want ik als klant blijf uiteindelijk verantwoordelijk voor aangiftes en deponering.

Wellicht is het systeem daarop in te richten waarbij medewerkers kunnen aangeven welk stadium in het proces bereikt is en de klant daarover per mail automatisch geïnformeerd wordt (bijv. “in behandeling”, “in concept gereed / ter beoordeling”, “definitief”, “aangifte VpB uitgestuurd”, “KvK geïnformeerd”, etc.

Posts loop skin – Review
27 november 2023
style-one-pin
Geleen

Eric

5/5

Ik ben al meer dan 10 jaar klant en tot op heden nog altijd erg tevreden

Posts loop skin – Review
25 november 2023
style-one-pin
Sprang-Capelle

Maarten

4.5/5

+

Posts loop skin – Review
25 november 2023
style-one-pin
Cagnes sur Mer

Nell

5/5

Alleen maar lof. Ik word geholpen als ik problemen heb met mijn I-pad, en ik moet iets aanleveren. Begrip en geduld als ik even niet kan betalen. Ze zijn nooit boos als ik iets fout doe. Vertrouw ze voor 100%. Maak altijd reclame voor jullie kantoor ! Geweldig bedrijf, ga zo door.

Vorige
Volgende

Vermogenszaken goed regelen? Kroese en Geraerts.

Schakel nu de grootste specialist van Nederland in. Onze adviseurs voorzien vele anderen reeds van maatwerk advies over Stamrecht BV’s, Pensioen BV’s en Lijfrente BV’s. Neem contact met ons op om vrijblijvend kennis te maken.

Voorwaarden en kleine lettertjes (100% transparantie!):

 1. De voorwaarden voor de normale administratie blijven hetzelfde (dus: €395 euro exclusief btw. Zie de pagina ‘Jaarstukken Stamrecht BV‘ voor de overige eisen zoals maximaal 75 stuks mutaties eis e.d.).
 2. We behouden ons in uitzonderingsgevallen het recht voor kosten in rekening te brengen indien uw vorige boekhouder of uzelf er een zodanig rommeltje van heeft gemaakt, dat aanzienlijke herstelwerkzaamheden nodig zijn.
 3. Het betreft een 5 jaarsovereenkomst voor een BV (zonder onderneming) zoals bijvoorbeeld een Spaar BV, Stamrecht BV of Pensioen BV met ODV, met als eerste actiejaar 2018 of 2019 en als laatste actiejaar 2022 of 2023.
 4. De 5 jaarsovereenkomst is tussentijds altijd opzegbaar zonder boete of kosten, ook ingeval van liquidatie BV, overlijden aandeelhouder e.d.
 5. De jaarstukken 2019 worden gemaakt in de loop van het gehele jaar 2020 volgens onze eigen inplanning en conform de Uitstelregeling Belastingconsulenten.
 6. De jaarstukken 2020 worden gemaakt in de loop van het gehele jaar 2021 volgens onze eigen inplanning en conform de Uitstelregeling Belastingconsulenten.
 7. De actie loopt tot 1 januari 2021.
 8. Op het eerste jaar van de 5 jaarsovereenkomst administratie is een korting van 100 euro van toepassing, waardoor de kosten hiervoor slechts 275 euro ex BTW zijn.
 9. De (verplichte) kennismaking en bespreking op een van onze kantoren is eveneens kosteloos.
 10. De BV is in voorgaande 10 jaren geen klant van Kroese en Geraerts of daarmee gelieerde bedrijven geweest.
 11. Het is mogelijk dat administraties van aanbiedingklanten worden verwerkt na 1 juli.
 12. De extra kosten voor de (eventuele) maandelijkse of eenmalige loonadministratie zijn per jaar 132 euro resp. 150 euro .
 13. De kosten voor een (eventuele) aangifte BTW zijn extra.
 14. Het opmaken van een akte van periodieke uitkeringen bij opstarten van de uitkeringen is eenmalig extra 40 euro.
 15. De kosten voor het opmaken van een eventuele actuariële berekening zijn nihil, indien u bij ons administratieklant bent.
 16. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
 17. De voorwaarden voor de normale administratie blijven hetzelfde (dus: €395 euro exclusief btw. Zie de pagina ‘Jaarstukken Stamrecht BV‘ voor de overige eisen zoals maximaal 75 stuks mutaties eis e.d.).
 18. We behouden ons in uitzonderingsgevallen het recht voor kosten in rekening te brengen indien uw vorige boekhouder of uzelf er een zodanig rommeltje van heeft gemaakt, dat aanzienlijke herstelwerkzaamheden nodig zijn.
 19. Het betreft een 5 jaarsovereenkomst voor een BV (zonder onderneming) zoals bijvoorbeeld een Spaar BV, Stamrecht BV of Pensioen BV met ODV, met als eerste actiejaar 2018 of 2019 en als laatste actiejaar 2022 of 2023.
 20. De 5 jaarsovereenkomst is tussentijds altijd opzegbaar zonder boete of kosten, ook ingeval van liquidatie BV, overlijden aandeelhouder e.d.
 21. De jaarstukken 2019 worden gemaakt in de loop van het gehele jaar 2020 volgens onze eigen inplanning en conform de Uitstelregeling Belastingconsulenten.
 22. De jaarstukken 2020 worden gemaakt in de loop van het gehele jaar 2021 volgens onze eigen inplanning en conform de Uitstelregeling Belastingconsulenten.
 23. De actie loopt tot 1 januari 2021.
 24. Op het eerste jaar van de 5 jaarsovereenkomst administratie is een korting van 100 euro van toepassing, waardoor de kosten hiervoor slechts 275 euro ex BTW zijn.
 25. De (verplichte) kennismaking en bespreking op een van onze kantoren is eveneens kosteloos.
 26. De BV is in voorgaande 10 jaren geen klant van Kroese en Geraerts of daarmee gelieerde bedrijven geweest.
 27. Het is mogelijk dat administraties van aanbiedingklanten worden verwerkt na 1 juli.
 28. De extra kosten voor de (eventuele) maandelijkse of eenmalige loonadministratie zijn per jaar 132 euro resp. 150 euro .
 29. De kosten voor een (eventuele) aangifte BTW zijn extra.
 30. Het opmaken van een akte van periodieke uitkeringen bij opstarten van de uitkeringen is eenmalig extra 40 euro.
 31. De kosten voor het opmaken van een eventuele actuariële berekening zijn nihil, indien u bij ons administratieklant bent.
 32. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

Wat houden onze werkzaamheden betreft uw Stamrecht BV administratie precies in?

De dienstverlening bestaat uit het opmaken van alle benodigde stukken in de meest uitgebreide vorm:

 1. De uitgebreide jaarrekening (balans, winst- en verliesrekening en toelichting),
 2. Het doen van de aangifte vennootschapsbelasting voor de BV,
 3. Het maken van de publicatiestukken voor de KVK,
 4. Het verzorgen van de notulen van de vergadering van aandeelhouders,
 5. Uw telefonische of per email gestelde vragen, opmerkingen en adviesvragen zijn gratis.