De grootste stamrecht specialist van Nederland 
- al meer dan 4000 Stamrecht BV's bediend!

Wij verzorgen de Loonadministratie van uw BV

Kroese en Geraerts verzorgt de loonadministratie van uw BV en berekent gezamenlijk met u welke periodieke uitkering de BV elke maand aan u gaat betalen.

Wij houden met de verwerking van uw loonadministratie rekening mee met:

Gedeeltelijk afkoop

Vanaf 1 januari 2014 kunt u naast of in plaats van periodieke uitkeringen ook eenmalig per jaar een bedrag met inhouding van loonbelasting (dus een netto gedrag) overmaken naar de privebankrekening vanuit de BV. Dit wordt een gedeeltelijke afkoop genoemd, en wordt gewoon geheel belast met loonbelasting en inkomstenbelasting.

Nadeel is dat dit maar 1 keer kan in een jaar, dus dit vergt wat planning, voordeel is dat geen actuariële berekening hoeft plaats te vinden, noch een akte van periodieke uitkeringen.

Wel dient de afkoop plaats te vinden met inhouding loonbelasting. Er dient dan eenmalig een loonbelastingnummer aangevraagd en vervolgens weer ingetrokken te worden. De afkoop vindt altijd in een bepaalde maand plaats, omdat de aangiften loonbelasting nu eenmaal per maand moeten plaatsvinden. We vragen dus eerst een loonbelastingnummer aan, en doen de aangifte, en dan trekken we het nummer weer in, dit is omslachtig geregeld bij de belastingdienst.

Het aanvragen en intrekken van de nummers en de eenmalige aangifte kost tezamen € 150 ex BTW.

Wij passen altijd de gedeeltelijke afkoop toe ingeval men stamrechtuitkeringen uit de BV wil, en nooit de perioddieke uitkeringen, tenzij het gaat om de verplichte uitkeringen bij 65 of AOW leeftijd.

De reden van onze sterke voorkeur vooir gedeeltelijke afkoop kunt u hier lezen

65 jaar?

U dient in ieder geval altijd de periodieke uitkeringen in gang te zetten voordat u de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt, dat kan dus ook de maand zijn voordat u daadwerkelijk 65 wordt. Zodra de BV gaat uitkeren aan u als u 65 bent geworden dient de BV in termijnen de hele openstaande uitkeringsverplichting van de BV te gaan uitkeren aan u. U kunt na uw 65e niet meer de uitkeringen stoppen of tussentijds aanpassen.

Periodieke uitkeringen

Uw BV moet aan u verplicht gaan uitkeren in het kalenderjaar dat u de leeftijd van 65 jaar of de AOW-leeftijd bereikt. De wat oudere stamrechtovereenkomsten gaan uit van 65 jaar, maar sinds 2012 mag dat ook de AOW-leeftijd zijn. Een stamrechtovereenkomst die uitgaat van 65 jaar kan met een aanvullende stamrechtovereenkomst worden omgezet in een ingangsdatum van AOW-leeftijd.

Deze periodieke uiitkeringen zijn onderworpen aan loonbelasting, en op deze wijze wordt feitelijk alsnog belasting betaald over de eerder door de BV ontvangen ontslagvergoeding. De periodieke uitkeringen die de BV gaat doen, zijn bruto, dus de BV houdt daarop loonbelasting in, en wel elke maand. De (soort) salarisberekeningen voor hoeveel loonbelasting elke maand moet worden ingehouden kunnen wij helemaal voor u verzorgen. Sociale lasten zijn overigens niet verschuldigd.

Natuurlijk gaan we met u uitrekenen en u adviseren welke bedrag aan periodieke uitkeringen de BV elke maand aan u gaat betalen, en hoe lang deze uitkeringen minimaal dienen te lopen. De BV dient immers bij het vaststellen van de periodieke uitkeringen zich te baseren op een duur van maandelijkse periodieke uitkeringen die overeenkomt met de periode dat de gerechtigde nodig heeft om minimaal 1% sterftekans te hebben. Zie hieronder verder.

Kosten voor de loonbelastingaangiften, de jaaropgaaf en voor alle noodzakelijke berekeningen bedragen € 11,- ex BTW per maand.

Zijn de periodieke uitkeringen eenmaal ingegaan, dan maakt de BV zelf elke maand rechtstreeks de loonbelastingbedragen over naar de bankrekening van de belastingdienst, en de BV maakt rechtstreeks elke maand de netto uitkeringen over naar uw privébankrekening. Dat kunt u zelf automatisch een keer per jaar instellen in uw internetbankrekening.

Zodra u vragen heeft hierover of u besluit dat begonnen dient te worden met de periodieke uitkeringen uit de BV, neemt u dan contact op via onderstaand formulier, wij kunnen dan de benodigde berekeningen maken.

Wij kunnen dan de periodieke uitkeringen in gang zetten, en indien de periodieke uitkeringen gaan lopen, dient u er rekening mee te houden dat deze zo lang overeengekomen worden dat u gedurende de uitkeringstermijn 1% sterftekans loopt.

Bij de start van de uitkeringen maken wij voor u een Akte van Periodieke uitkeringen op, die u ter tekening wordt aangeboden. Bent u nog geen 65, en wilt u lopende periodieke uitkeringen tussentijds verhogen of verlagen dan wel stoppen? Neem ook dan gelijk contact via onderstaand formulier, wij kunnen dat dan voor u gaan regelen. U kunt bij ons de periodieke uitkeringen laten verhogen of verlagen. Bij elke keer starten, verhogen of verlagen, brengen wij de BV € 40,- ex BTW per keer in rekening voor het aanpassen van de Akte van Periodieke uitkeringen.

Tussentijds kunt u de periodieke uitkeringen vanuit de BV beëindigen. Ook hiervoor brengen wij u € 40,- ex BTW per stopzetting in rekening.

Indien de periodieke uitkeringen ingaan, dan berekenen wij de hoogte van de periodieke uitkeringen zodanig dat u gedurende deze uitkeringstermijn 1% sterftekans loopt.

Als u overweegt tot een terugbetaling van aandelenkapitaal, of een dividenduitkering, dan dient u te wachten met het opstarten van de periodieke uitkeringen. Als de periodieke uitkeringen lopen, en u wilt dividend uitkeren of een terugbetaling van aandelenkapitaal doen: neem met ons contcat op, we adviseren dit immers niet te doen terwijl de uitkeringen lopen.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Neemt u dan contact met ons op. Laat uw naam en telefoonnummer bij ons achter, dan bellen we u binnen één werkdag terug.

Snel naar relevante pagina's

Neem contact op!

Tel nr: 0486 - 416 299 of e-mail:    info@stamrechtbv.com   0486 - 416 299   info@stamrechtbv.com

Wilt u liever dat wij contact met u opnemen? Laat uw gegevens achter en wij bellen u terug!

Aangesloten bij