Administratie Stamrecht BV (oprenten en uitkeren stamrechtverplichting)

OPRENTING VAN DE STAMRECHTVERPLICHTING (als de periodieke uitkeringen nog NIET zijn ingegaan)

De stamrechtverplichting moet jaarlijks worden opgerent met het in de stamrechtovereenkomst vastgelegde rentepercentage. Deze oprenting is voor de Stamrecht BV een kostenpost, omdat de stamrechtverplichting met de oprenting toeneemt. Deze oprenting komt in mindering op de (beleggings/spaar/leen)rendementen van de Stamrecht BV, waardoor er per saldo weinig tot geen vennootschapsbelasting betaald dient te worden. Bij reeds ingegane uitkeringen vindt de berekening van de stamrechtverplichting anders (actuarieel) plaats.

Voorbeeld oprenting niet ingegaan stamrecht:
X heeft een ontslagvergoeding van € 100.000,- van zijn voormalige werkgever ontvangen. X heeft besloten om een Stamrecht BV op te richten. De beginbalans was dan als volgt:

Balans Stamrecht BV
Bank100.001   Aandelenkapitaal1
     Algemene reserve0
     Eigen vermogen1
     Stamrechtverplichting100.000
Totaal100.001   Totaal100.001

Stel dat de Stamrecht BV 2% rendement kan behalen op zijn bankrekening of effectenrekening. Dat komt neer op een opbrengst voor de BV van € 2.000,-. De stamrechtverplichting moet ook ieder jaar worden opgerent. Indien dat tegen een rentepercentage van 1% gebeurt betekent dat een kostenpost van € 1.000,-. Daarnaast heeft de BV nog wat administratieve verplichtingen in een jaar die neer kunnen komen op een bedrag van € 500,-.

Het resultaat in de Stamrecht BV is als volgt:

Opbrengst:Rendement op bankrekening:2.000
Kosten:Oprenting stamrechtverplichting:-1.000
 Administratieve kosten (stel):-500
Winst:(voor vennootschapsbelasting)500

De balans per 31 december het eerste boekjaar ziet er dan als volgt uit:

Balans Stamrecht BV
Bank *101.501   Aandelenkapitaal1
     Algemene reserve (winst)500
     Eigen vermogen501
     Stamrechtverplichting101.000
Totaal101.501   Totaal101.501

* Banksaldo komt als volgt tot stand: (100.001 (beginkapitaal) +/+ 2.000 (rendement) -/- 500 (kosten) = 101.501)

UITKEREN OF GEDEELTELIJKE AFKOOP:

De BV is verplicht om de stamrechtverplichting direct of later uit te keren omdat de fiscus de gouden handdruk op een of andere manier toch graag wil belasten.

Vanaf 1 januari 2014 is de wetgeving hieromtrent gewijzigd. U mag vanaf deze datum naast periodiek uitkeren ook GEDEELTELIJK of GEHEEL (alles in één keer) afkopen. Gedeeltelijk afkopen houdt in dat u in een bepaald jaar een bedrag uit de BV kunt halen, welk bedrag wordt belast met loon- en later inkomstenbelasting. U kunt uitrekenen welk jaar en welk bedrag voor u tariefsmatig gunstig is. Een periodieke uitkering en een actuariële berekening zijn dan niet noodzakelijk. Wel dient de BV direct bij de gedeeltelijke afkoop een aangifte LOONBELASTING te doen, waarin dit bedrag wordt verwerkt, alsmede een jaaropgaaf. Wij kunnen samen met u plannen welk bedrag dit kan zijn, en in welke maand dit uit te keren.

Revisierente wordt bij deze afkopen vanaf 2014 niet meer berekend.

Wanneer gedeeltelijke afkoop en wanneer periodieke (maandelijkse) uitkeringen?
 
Situatie 1 
U bent nog geen 65 of heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt (en u hoeft dus nog niet verplicht uit te keren).
 
Als u voor de verplichte uitkeringsleeftijd uw stamrecht wenst in te laten gaan of wijzigt, gaan wij altijd uit, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, van een gedeeltelijke afkoop van het stamrecht. In plaats van een periodieke uitkering krijgt u dan op jaarbasis een bedrag ineens waar loonheffing op wordt ingehouden. U kunt hier lezen wat daarvoor de reden is.
 
Situatie 2
U gaat verplicht uitkeren wegens bereiken 65- jarige leeftijd of AOW- leeftijd
 
In deze situatie is een gedeeltelijke afkoop niet mogelijk. Bij het bereiken van uw 65-jarige leeftijd of AOW-leeftijd moet u met uw BV een uitkeringsschema opstellen waarin uw volledige aanspraak (waarde van de stamrecht per start van de uitkering) is verwerkt.
 
Kiest u niet voor gedeeltelijke afkoop of bent u wegens uw leeftijd verplicht te kiezen voor de periodieke uitkeringen, volgt hieronder een uitleg:
 

Er moet sprake zijn van een reeks van uitkeringen (dus meer dan één) waarvan het totale beloop (aantal of grootte van de termijnen) afhankelijk is van een toekomstige onzekere gebeurtenis. De grootte van de periodieke uitkeringen hoeft niet steeds gelijk te zijn. Er is in ieder geval sprake van een wezenlijke onzekere gebeurtenis wanneer er gedurende de looptijd van de uitkeringen een sterftekans bestaat van tenminste 0,94%.

Stel u heeft in de BV € 100.000,- aan stamrechtverplichting, en u bent 50 jaar oud, man, geboren 1 januari 1962, geen partner, en de uitkering gaat in per 1 januari 2012, dan kan er elke maand een brutobedrag worden uitgekeerd van maximaal € 3.051,- bij een uitkeringsduur van 34 maanden.

Dit is actuarieel berekend op basis van onderstaande tabel. Bij een ononderbroken looptijd van 34 maanden is het geld op uit de BV. Langer uitkeren dan 34 maanden met een lager maandbedrag kan altijd. Een lager maandelijks bedrag tussentijds gedurende de uitkeringsperiode aanpassen kan ook altijd. Bent u eenmaal begonnen met de uitkeringen, dan kunt u tussentijds het maandelijks uit te keren bedrag niet alleen verlagen maar ook geheel stopzetten.

Sterftetabel GBM/V 2013 – 2018
LeeftijdMan
minimale looptijd
Vrouw
minimale looptijd
 jarenmaandenjarenmaanden

25 jaar

26 jaar

27 jaar

28 jaar

29 jaar

30 jaar

31 jaar

32 jaar

33 jaar

34 jaar

35 jaar

36 jaar

37 jaar

38 jaar

39 jaar

40 jaar

41 jaar

42 jaar

43 jaar

44 jaar

45 jaar

46 jaar

47 jaar

48 jaar

49 jaar

50 jaar

51 jaar

52 jaar

53 jaar

54 jaar

55 jaar

56 jaar

57 jaar

58 jaar

59 jaar

60 jaar

61 jaar

62 jaar

63 jaar

64 jaar

65 jaar

66 jaar

67 jaar

68 jaar

69 jaar

70 jaar

16

16

15

14

14

13

13

12

11

11

10

10

9

8

8

7

7

6

6

5

5

5

4

4

3

3

3

3

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

7

0

5

10

3

8

1

5

10

2

7

0

5

10

4

9

3

9

3

10

5

0

8

3

11

7

3

0

8

6

3

1

10

8

6

5

3

2

1

0

11

10

9

8

8

7

20

19

19

18

17

16

15

15

14

13

12

12

11

10

10

9

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

3

3

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

8

10

1

3

5

8

10

1

4

7

10

2

5

9

1

5

9

2

7

1

6

0

7

1

8

4

11

7

4

1

10

7

4

2

0

10

9

7

6

5

3

2

1

0

11

10

Een vrouw heeft statistisch gezien een grotere overlevingskans dan een man. Daarom is de looptijd van de periodieke uitkeringen bij een vrouw langer dan de looptijd bij een man. Nog een conclusie aan de hand van bovenstaande tabel is dat hoe ouder een persoon is, hoe korter de looptijd van de periodieke uitkeringen is.

Opmerking 1: De looptijd is een minimale looptijd. Iemand van 30 jaar mag ook een periodieke uitkering van 200 of 300 maanden bedingen. Uiteraard worden de maandelijks uitkeringen dan wel lager. De periodieke uitkeringen dienen uiterlijk in te gaan in de maand waarin de uitkeringsgerechtigde de AOW-leeftijd bereikt. Ze mogen dus ook eerder ingaan. De periodieke uitkeringen aan de gerechtigde kunnen bij zijn overlijden over op zijn echtgenote/partner. Indien deze ook komt te overlijden, gaan de periodieke uitkeringen over naar kinderen of pleegkinderen tot 30 jaar. Er kan echter ook overeengekomen worden dat de langstlevende partner geen uitkeringen krijgt bij overlijden, dat kan fiscaal voordelig(er), de ontslagvergoeding wordt dan uitgekeerd aan de langstlevende partner tegen circa 40% belasting (inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting tezamen).

Let op: wij maken bij het ingaan van de periodieke uitkeringen altijd een Akte van periodieke uitkeringen op. Hierin wordt vastgelegd wat de hoogte van het uit te keren bedrag is en de looptijd van de uitkeringen.

Opmerking 2: Als de gerechtigde geen partner of kinderen heeft, valt de stamrechtverplichting vrij in de winst van de Stamrecht BV. Er wordt dan voor de vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting tezamen in de praktijk bijna nooit meer betaald dan 40% totaal over de stamrechtverplichting. De Stamrecht BV (het aandelenkapitaal en reserves) vererft dan naar de erfgenamen.

Meer weten?

Hier vindt u meer informatie over wat een Stamrecht BV precies is.

Wilt u meer weten?
Neemt u dan contact met ons op of laat uw gegevens bij ons achter, dan bellen we u binnen één werkdag terug.

Snel naar relevante pagina's

Hoe kunnen we u helpen?
Wilt u dat wij contact opnemen? Laat uw gegevens achter en wij bellen u terug!

Waarom u vanaf nu kiest voor Kroese en Geraerts

Meer over ons
Onze mensen
Vacatures

Wat andere mensen over ons zeggen

Beoordeeld met een 9.0 uit 10 op basis van 2949 reviews

Posts loop skin – Review
9 juli 2024
style-one-pin
Dordrecht

R v Spronse

5/5

Prima administratiekantoor.

Al jaren goede ervaringen met het regelen van de (stamrecht) BV.

Posts loop skin – Review
8 juli 2024
style-one-pin
Heerlen

John

5/5

Ervaren , gedegen en vriendelijk

Posts loop skin – Review
8 juli 2024
style-one-pin
Hobbelen

Wilmy

5/5

Het heeft me heel erg ontzorgd! Alles is erg duidelijk en de lijn is kort!
Ze verzorgen de administratie van mijn stamrecht.

Ze verzorgen mijn uitkeringen, belasting enz.
Ook onze privé belastingzaken.
Wij zijn erg blij met dit bureau!
Jammer dat ik ze niet eerder heb gevonden.

Posts loop skin – Review
8 juli 2024
style-one-pin
Veenendaal

Guus

5/5

Betrouwbare partner in het regelen van stamrecht zaken.
Praktisch en uitvoerbaar advies.

Posts loop skin – Review
4 juli 2024
style-one-pin
Oss

Fred van Vugt

3/5

Wat ik aanlever is allemaal digitaal, dus kan zo verwerk worden, maar gaat onder op de stapel.
Verders wordt er niet met je mee gedacht wat het beste voor stamrecht B.V. is. En als je om Advies vraagt moet er die voor worden betaald. Dat het toch veel geld voor het opstellen van mijn eind afrekening.

Posts loop skin – Review
2 juli 2024
style-one-pin
Tilburg

Oscar

5/5

Work by professionals!

Posts loop skin – Review
2 juli 2024
style-one-pin
Ravels

Nicolaas van der Schilden

5/5

Al bij het eerste adviesgesprek bleek kennis, ervaring en het meedenken met onze Stamrecht BV.
De service is onberispelijk en snel en er wordt zelfs de mogelijkheid geboden om desgewenst activiteiten zelf uit te voeren met uitstekende handleidingen.
De jaarstukken en aangiftes maken gebruik van alle mogelijkheden om niet teveel vennootschaps- en inkomstenbelasting te betalen.

Posts loop skin – Review
2 juli 2024
style-one-pin
Boxmeer

Jos

5/5

Plezierige samenwerking, professioneel advies, meedenken naar oplossingen. Kortom, ik beveel Stamrecht BV van harte aan.

Posts loop skin – Review
18 juni 2024
style-one-pin
katwijk nb

piet

5/5

vriendelijk en goed advies

Vorige
Volgende

Vermogenszaken goed regelen? Kroese en Geraerts.

Schakel nu de grootste specialist van Nederland in. Onze adviseurs voorzien vele anderen reeds van maatwerk advies over Stamrecht BV’s, Pensioen BV’s en Lijfrente BV’s. Neem contact met ons op om vrijblijvend kennis te maken.

Voorwaarden en kleine lettertjes (100% transparantie!):

 1. De voorwaarden voor de normale administratie blijven hetzelfde (dus: €395 euro exclusief btw. Zie de pagina ‘Jaarstukken Stamrecht BV‘ voor de overige eisen zoals maximaal 75 stuks mutaties eis e.d.).
 2. We behouden ons in uitzonderingsgevallen het recht voor kosten in rekening te brengen indien uw vorige boekhouder of uzelf er een zodanig rommeltje van heeft gemaakt, dat aanzienlijke herstelwerkzaamheden nodig zijn.
 3. Het betreft een 5 jaarsovereenkomst voor een BV (zonder onderneming) zoals bijvoorbeeld een Spaar BV, Stamrecht BV of Pensioen BV met ODV, met als eerste actiejaar 2018 of 2019 en als laatste actiejaar 2022 of 2023.
 4. De 5 jaarsovereenkomst is tussentijds altijd opzegbaar zonder boete of kosten, ook ingeval van liquidatie BV, overlijden aandeelhouder e.d.
 5. De jaarstukken 2019 worden gemaakt in de loop van het gehele jaar 2020 volgens onze eigen inplanning en conform de Uitstelregeling Belastingconsulenten.
 6. De jaarstukken 2020 worden gemaakt in de loop van het gehele jaar 2021 volgens onze eigen inplanning en conform de Uitstelregeling Belastingconsulenten.
 7. De actie loopt tot 1 januari 2021.
 8. Op het eerste jaar van de 5 jaarsovereenkomst administratie is een korting van 100 euro van toepassing, waardoor de kosten hiervoor slechts 275 euro ex BTW zijn.
 9. De (verplichte) kennismaking en bespreking op een van onze kantoren is eveneens kosteloos.
 10. De BV is in voorgaande 10 jaren geen klant van Kroese en Geraerts of daarmee gelieerde bedrijven geweest.
 11. Het is mogelijk dat administraties van aanbiedingklanten worden verwerkt na 1 juli.
 12. De extra kosten voor de (eventuele) maandelijkse of eenmalige loonadministratie zijn per jaar 132 euro resp. 150 euro .
 13. De kosten voor een (eventuele) aangifte BTW zijn extra.
 14. Het opmaken van een akte van periodieke uitkeringen bij opstarten van de uitkeringen is eenmalig extra 40 euro.
 15. De kosten voor het opmaken van een eventuele actuariële berekening zijn nihil, indien u bij ons administratieklant bent.
 16. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
 17. De voorwaarden voor de normale administratie blijven hetzelfde (dus: €395 euro exclusief btw. Zie de pagina ‘Jaarstukken Stamrecht BV‘ voor de overige eisen zoals maximaal 75 stuks mutaties eis e.d.).
 18. We behouden ons in uitzonderingsgevallen het recht voor kosten in rekening te brengen indien uw vorige boekhouder of uzelf er een zodanig rommeltje van heeft gemaakt, dat aanzienlijke herstelwerkzaamheden nodig zijn.
 19. Het betreft een 5 jaarsovereenkomst voor een BV (zonder onderneming) zoals bijvoorbeeld een Spaar BV, Stamrecht BV of Pensioen BV met ODV, met als eerste actiejaar 2018 of 2019 en als laatste actiejaar 2022 of 2023.
 20. De 5 jaarsovereenkomst is tussentijds altijd opzegbaar zonder boete of kosten, ook ingeval van liquidatie BV, overlijden aandeelhouder e.d.
 21. De jaarstukken 2019 worden gemaakt in de loop van het gehele jaar 2020 volgens onze eigen inplanning en conform de Uitstelregeling Belastingconsulenten.
 22. De jaarstukken 2020 worden gemaakt in de loop van het gehele jaar 2021 volgens onze eigen inplanning en conform de Uitstelregeling Belastingconsulenten.
 23. De actie loopt tot 1 januari 2021.
 24. Op het eerste jaar van de 5 jaarsovereenkomst administratie is een korting van 100 euro van toepassing, waardoor de kosten hiervoor slechts 275 euro ex BTW zijn.
 25. De (verplichte) kennismaking en bespreking op een van onze kantoren is eveneens kosteloos.
 26. De BV is in voorgaande 10 jaren geen klant van Kroese en Geraerts of daarmee gelieerde bedrijven geweest.
 27. Het is mogelijk dat administraties van aanbiedingklanten worden verwerkt na 1 juli.
 28. De extra kosten voor de (eventuele) maandelijkse of eenmalige loonadministratie zijn per jaar 132 euro resp. 150 euro .
 29. De kosten voor een (eventuele) aangifte BTW zijn extra.
 30. Het opmaken van een akte van periodieke uitkeringen bij opstarten van de uitkeringen is eenmalig extra 40 euro.
 31. De kosten voor het opmaken van een eventuele actuariële berekening zijn nihil, indien u bij ons administratieklant bent.
 32. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

Wat houden onze werkzaamheden betreft uw Stamrecht BV administratie precies in?

De dienstverlening bestaat uit het opmaken van alle benodigde stukken in de meest uitgebreide vorm:

 1. De uitgebreide jaarrekening (balans, winst- en verliesrekening en toelichting),
 2. Het doen van de aangifte vennootschapsbelasting voor de BV,
 3. Het maken van de publicatiestukken voor de KVK,
 4. Het verzorgen van de notulen van de vergadering van aandeelhouders,
 5. Uw telefonische of per email gestelde vragen, opmerkingen en adviesvragen zijn gratis.