De grootste stamrecht specialist van Nederland 
- al meer dan 4000 Stamrecht BV's bediend!

Bespaar box 3-belasting: richt een Spaar BV op!

Ook in 2022 nog meer dan 100% box 3-belasting!

Tijdens Prinsjesdag 2021 heeft het demissionaire kabinet het Belastingplan 2022 gepresenteerd. Hierin zijn op een te verwaarlozen verhoging van het heffingsvrij vermogen van € 50.000 naar € 50.650 geen wijzigingen voor box 3 opgenomen. Voor de spaarders betekent dit dat zij ook in 2022 worden geconfronteerd met meer dan 100% box 3-belasting.

Hoe kan deze box 3-heffing worden voorkomen?

Deze meer dan 100%-box 3-belasting kan worden voorkomen door spaargeld in een zogenaamde Spaar BV te storten.

Wat is een Spaar BV?

Een Spaar BV is een BV die zich louter bezighoudt met het beheren van spaargeld. Dit spaargeld is door een particulier gestort die hiermee box 3-belasting wil besparen.

Hoe werkt een Spaar BV?

Een Spaar BV is een BV die zoals iedere andere BV door een notaris moet worden opgericht. In de oprichtingsakte wordt opgenomen dat de aandeelhouder in ruil voor de storting van spaargeld aandelen krijgt in de Spaar BV. Nadat de Spaar BV is opgericht opent de bestuurder van de Spaar BV een bankrekening op naam van de Spaar BV waarop het spaargeld wordt gestort waarna het doel is bereikt; het spaargeld is geen bezitting meer in box 3.

Wat zijn de voordelen van een Spaar BV?

Het grote voordeel van een Spaar BV is dat het in de Spaar BV gestorte geld niet meer meetelt als box 3-vermogen. De in ruil voor de storting van het spaargeld verkregen aandelen in de Spaar BV tellen ook niet mee bij het box 3-vermogen, maar zijn box 2-vermogen. In box 2 is bij deze ‘ruil’ van spaargeld tegen aandelen in een Spaar BV geen inkomstenbelasting verschuldigd en is fiscaal dus erg interessant. Van een verarming is geen sprake: de waarde van de aandelen in de Spaar BV is exact gelijk aan de waarde van het ingebrachte/gestorte spaargeld.

Wat zijn de kosten van een Spaar BV?

Een Spaar BV moet door een notaris worden opgericht, er moeten jaarlijks een jaarrekening, aangifte vennootschapsbelasting en publicatiestukken worden opgesteld en de Spaar BV moet uiteindelijk worden opgeheven zodra zij haar nut heeft gehad. Wij kunnen al deze werkzaamheden verzorgen. De kosten van een Spaar BV zijn:

  • Adviesgesprek: gratis;
  • Oprichting Spaar BV: € 1.000 ex btw (kosten extra aandeelhouder en bestuurder: € 100 ex btw);
  • Eenmalige kosten Kamer van Koophandel: € 50 (vrij van btw);
  • Verzorgen jaarrekening, aangifte vennootschapsbelasting, publicatiestukken en notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders: € 395 ex btw per jaar;
  • Opheffen Spaar BV: € 350 ex btw.

Is een Spaar BV interessant voor mij?

Of een Spaar BV interessant is voor u is afhankelijk van de hoogte van uw spaargeld en de rente die u daarop ontvangt. In de tabel hieronder hebben wij inzichtelijk gemaakt bij welke hoeveelheid spaargeld en bij welke rente een Spaar BV interessant is. Hierbij merken wij op dat dit berekeningen zijn op basis van de rendementspercentages die gelden voor 2021, die van 2022 zijn namelijk nog niet bekend.

Spaargeld in box 3 na aftrek heffingsvrij vermogen (per persoon):

Rente op spaargeldVerschuldigde box 3-belasting (uitgaande van geen ander box 3-vermogen)Spaargeld kost in 2022
0%€ 0€ 950€ 950
0,10%€ 100€ 950€ 850
1%€ 1.000€ 950€ 0

Rente op spaargeldVerschuldigde box 3-belasting (uitgaande van geen ander box 3-vermogen)Spaargeld kost in 2022
0%€ 0€ 2.300€ 2.300
0,10%€ 200€ 2.300€ 2.100
1%€ 2.000€ 2.300€ 300

Rente op spaargeldVerschuldigde box 3-belasting (uitgaande van geen ander box 3-vermogen)Spaargeld kost in 2022
0%€ 0€ 3.650€ 3.650
0,10%€ 300€ 3.650€ 3.350
1%€ 3.000€ 3.650€ 650

Rente op spaargeldVerschuldigde box 3-belasting (uitgaande van geen ander box 3-vermogen)Spaargeld kost in 2022
0%€ 0€ 5.000€ 5.000
0,10%€ 400€ 5.000€ 4.600
1%€ 4.000€ 5.000€ 1.000

Rente op spaargeldVerschuldigde box 3-belasting (uitgaande van geen ander box 3-vermogen)Spaargeld kost in 2022
0%€ 0€ 6.350€ 6.350
0,10%€ 500€ 6.350€ 5.850
1%€ 5.000€ 6.350€ 1.350

Rente op spaargeldVerschuldigde box 3-belasting (uitgaande van geen ander box 3-vermogen)Spaargeld kost in 2022
0%€ 0€ 7.700€ 7.700
0,10%€ 600€ 7.700€ 7.100
1%€ 6.000€ 7.700€ 1.700

Rente op spaargeldVerschuldigde box 3-belasting (uitgaande van geen ander box 3-vermogen)Spaargeld kost in 2022
0%€ 0€ 10.400€ 10.400
0,10%€ 800€ 10.400€ 9.600
1%€ 8.000€ 10.400€ 2.400

Rente op spaargeldVerschuldigde box 3-belasting (uitgaande van geen ander box 3-vermogen)Spaargeld kost in 2022
0%€ 0€ 13.235€ 13.235
0,10%€ 1.000€ 13.235€ 12.235
1%€ 10.000€ 13.235€ 3.235

Kan ik geld bijstorten in een Spaar BV?

Bij de oprichting van een Spaar BV bepaalt u hoeveel geld u wilt storten. Later bijstorten kan altijd. Dit gebeurt door de uitgifte van nieuwe aandelen. Hiervoor is een notaris nodig. U kunt ook extra geld storten op de aandelen die u reeds bezit. Dit wordt agio genoemd. Om dit agio (het extra geld dat op de aandelen is gestort) in een later stadium (bijvoorbeeld bij opheffing van de Spaar BV) weer onbelast te kunnen overboeken naar privé moet dit (door een notaris) eerst worden omgezet in aandelenkapitaal.

Hoe kan ik het gestorte geld weer uit de Spaar BV halen?

De meest reguliere manier om geld uit uw Spaar BV te halen is bij de opheffing daarvan; u levert uw aandelen in de Spaar BV weer in en in ruil daarvoor krijgt u het door u gestorte spaargeld weer terug. Tussentijds kunt u ook geld opnemen uit de BV. Dit kan door geld te lenen van de BV. Dit is mogelijk mits de leenvoorwaarden (rente, looptijd en aflossing) marktconform zijn. Een andere mogelijkheid is het verlagen van het aandelenkapitaal. Hierbij levert u een gedeelte van uw aandelen in de Spaar BV in en in ruil daarvoor kunt u een gelijk bedrag terugboeken naar privé. Hiervoor is wel een notariële akte vereist.

Wat zijn de nadelen van een Spaar BV?

Het geld dat u in de Spaar BV stort, wordt geld van de Spaar BV. Als u er privé weer over wilt kunnen beschikken, moet u het onder marktconforme voorwaarden lenen van de BV. Hiertoe behoort ook het betalen van een zakelijke rente. Deze rente is privé niet aftrekbaar en bij de BV wel belast.

Andere optie om weer privé over het in de Spaar BV gestorte geld te kunnen beschikken, is het verlagen van het aandelenkapitaal. Dit brengt notariskosten met zich (ongeveer € 650 ex btw). Voor de goede orde: bij opnemen van al het gestorte geld in combinatie met de opheffing van de Spaar BV is geen notaris nodig en zijn deze kosten van € 650 ex btw niet aan de orde. Deze kosten komen dus alleen op als er tussentijds geld wordt opgenomen bij de Spaar BV.

Als nadeel van een Spaar BV kan dus worden gezien dat gestort geld tussentijds niet zonder rentebetaling of notariskosten weer naar privé worden overgemaakt.

Heeft de Spaar BV ook na 2022 nog nut?

Het demissionaire kabinet heeft bij monde van staatssecretaris Vijlbrief (Financiën) aangegeven dat de huidige heffingssystematiek in box 3 aan herziening toe is. Gezien de demissionaire status van het huidige kabinet geeft het kabinet de opdracht hiertoe aan het nog nieuw te vormen kabinet. Het is de grote vraag wanneer dit nieuwe kabinet een feit is en wat zij met deze opdracht gaan doen, en wanneer. Wij sluiten niet uit dat de herziening van de heffingssystematiek in box 3 onderdeel gaat worden van een totale herziening van het belastingstelsel en die verwacht ik niet voor 2024. Op basis hiervan is het dan ook onze verwachting dat de belastingdrukverlaging op spaargeld in ieder geval niet voor 2023 zal worden verlaagd en dat een Spaar BV nog minimaal twee jaar nut heeft.

Maakt een Spaar BV mijn erfenis anders?

Bij de ruil van spaargeld voor aandelen in een Spaar BV verarmt dan wel verrijkt u niet; uw vermogen blijft precies even groot. De erfenis die u nalaat verandert daardoor ook niet. Ook heeft de oprichting van een Spaar BV geen gevolgen voor de erfbelasting; het verkrijgen van aandelen in een Spaar BV is precies gelijk belast als het verkrijgen van spaargeld.

Hoe richt ik een Spaar BV op?

U belt 0486 – 416 299 of u vult onderstaand terugbelformulier in. Wij praten u graag vrijblijvend in 10 minuten bij over de mogelijkheden. Wij bespreken uw situatie en wat er voor u mogelijk is. De oprichting van uw Spaar BV kan binnen vijf werkdagen in gang gezet worden. De gehele doorlooptijd bedraagt in het algemeen twee weken.

Tot wanneer heb ik de tijd om een Spaar BV op te richten?

Om uw spaargeld in de Spaar BV te kunnen onderbrengen moet de Spaar BV een bankrekening hebben. Deze kan pas worden geopend nadat de Spaar BV is opgericht en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De ervaring leert dat het openen van een bankrekening op naam van een Spaar BV tegenwoordig erg omslachtig en tijdrovend kan zijn. Wij hebben echter korte lijnen met Rabobank, ABN AMRO en Regiobank waardoor wij weten hoe een bankrekening daar eenvoudig kan worden geopend, zeker als u daar al een privébankrekening heeft. Echter, wacht niet onnodig lang en als u nu al weet dat u een Spaar BV wilt oprichten neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.

Snel naar relevante pagina's

Neem contact op!

Tel nr: 0486 - 416 299 of e-mail:    info@stamrechtbv.com   0486 - 416 299   info@stamrechtbv.com

Wilt u liever dat wij contact met u opnemen? Laat uw gegevens achter en wij bellen u terug!

Aangesloten bij