De grootste stamrecht specialist van Nederland 
- al meer dan 4000 Stamrecht BV's bediend!

U-Rendement-tabel voor de Stamrecht BV

Bij het opmaken van de jaarstukken van een Stamrecht BV moet bepaald worden wat de waarde is van de toekomstige periodieke verplichtingen die op de balans terug te vinden zijn.

De waarde van de toekomstige periodieke uitkeringen berekenen we met een percentage: de oprenting. Om aan een percentage voor de oprenting te komen wordt vaak het U-rendement gehanteerd.

Bij niet ingegane stamrechten (de BV keert nog niet uit) wordt elk jaar de stamrechtverplichting op de balans van de BV verhoogd met de vaste of variabele oprenting, die dus meestal gebaseerd is op het U-rendement.

Is er sprake van een lopende uitkeringsverplichting, dan wordt het U-rendement als rekenrente gehanteerd om de werkelijke waarde te bepalen op acuarilele basis van de stamrechtverplichting op de balans van de BV.
En wel het U-rendement zoals dat was op moment dat de uitkeringen begonnen te lopen. Alsdan heeft dit U-rendement (om de rekenrente te beopalen) dus meestal een andere waarde dan het U-rendement dat in de stamrechtovereenkomst staat, dat immers alleen geldt voor de oprenting bij een niet lopende stamrechtuitkering.

LET OP: de belastingdienst hanteert voor de actuariele berekeningen bij lopende stamrechten een ander percentage dan het (nu lage) U-rendement. De belastingdienst past een vast percentage van 4% toe als rekenrente. Dit kan vervelenmde fiscale gevolgen hebben voor de winstberekening van de BV en de te betalen vennootschapsbelasting.

Door het instrument van gedeeltelijke afkoop toe te passen wordt dit probleem volledig voorkomen bij vrijwilig uitkeren voor 65 jaar. Voor de berekening bij lopende uitkeringen die verpoliht zijn (na 65 of AOW leeftijd) hebben wij een oplossing, zie dit artikel.

Wat is het U-rendement?

Het U-rendement is het gemiddelde van de rente die de Nederlandse staat betaalt op de door haar in de afgelopen 10 jaar uitgegeven staatsleningen. Dat gemiddelde wordt bepaald aan de hand van kengetallen.

Op dit moment (2017) is het percentage erg laag (nog ver beneden de 1%), maar gemiddeld schommelde het in vroeger tijden zo rond de 3 á 4%. Het percentage kan vast (dan wijzigt het zich pas op het moment dat de uitkeringen ingaan) of elk jaar variabel worden vastgesteld.

Vast of variabel

Als het oprentingspercentage in de stamrechtovereenkomst is vastgezet, dan geldt het percentage zoals dat was op moment dat de BV werd opgericht. Een variabel percentage bedraagt het gemiddelde in een bepaald jaar.

De keuze voor een vast of variabel percentage wordt bij de oprichting van de stamrecht BV vastgesteld in een overeenkomst met de begunstigde (uzelf). In sommige gevallen kunnen deze afspraken in een later stadium worden herzien.

Bijgaand een overzicht van het U-rendement.

U-RENDEMENT:

2014 – 2008

Jaar2014201320122011201020092008
Januari1,75%1,30%2,16%2,49%3,23%3,93%4,27%
Februari1,74%1,25%2,05%2,68%3,20%3,62%4,19%
Maart1,71%1,35%1,96%2,89%3,12%3,49%4,10%
April1,64%1,44%1,87%2,99%3,06%3,44%3,95%
Mei1,51%1,46%1,86%3,15%2,96%3,45%3,90%
Juni1,41%1,33%1,80%3,15%2,83%3,38%4,02%
Juli1,30%1,32%1,64%3,11%2,65%3,43%4,31%
Augustus1,18%1,41%1,51%2,95%2,46%3,44%4,54%
September1,07%1,61%1,41%2,73%2,38%3,43%4,59%
Oktober0,96%1,78%1,42%2,50%2,30%3,33%4,47%
November0,86%1,87%1,40%2,28%2,28%3,30%4,32%
December0,77%1,84%1,38%2,18%2,29%3,28%4,16%
Gemiddeld1,33%1,50%1,71%2,76%2,73%3,46%4,24%

2007 – 2002

Jaar200720062005200420032002
Januari3,74%3,22%3,59%4,06%4,29%4,57%
Februari3,83%3,26%3,47%4,06%4,18%4,62%
Maart3,93%3,28%3,37%3,99%3,98%4,77%
April4,00%3,36%3,38%3,83%3,79%4,91%
Mei4,05%3,55%3,37%3,77%3,74%5,02%
Juni4,12%3,72%3,30%3,80%3,72%5,10%
Juli4,32%3,84%3,15%3,93%3,57%5,08%
Augustus4,47%3,89%3,02%4,01%3,48%4,97%
September4,51%3,88%2,99%4,00%3,57%4,81%
Oktober4,41%3,85%2,98%3,93%3,82%4,62%
November4,34%3,79%3,03%3,85%3,95%4,46%
December4,28%3,74%3,12%3,73%4,00%4,36%
Gemiddeld4,17%3,62%3,23%3,91%3,84%4,77%

Meer weten?

Wilt u meer weten? Neemt u dan contact met ons op. Laat uw naam en telefoonnummer bij ons achter, dan bellen we u binnen één werkdag terug.

Snel naar relevante pagina's

Neem contact op!

Tel nr: 0486 - 416 299 of e-mail:    info@stamrechtbv.com   0486 - 416 299   info@stamrechtbv.com

Wilt u liever dat wij contact met u opnemen? Laat uw gegevens achter en wij bellen u terug!

Aangesloten bij

Strategische samenwerking met