De grootste stamrecht specialist van Nederland 
- al meer dan 4000 Stamrecht BV's bediend!

Pensioen BV

Wat is een Pensioen BV?

Een Pensioen BV is een BV die het pensioen van haar (voormalig) directeur-grootaandeelhouder in eigen beheer uitvoert. Hiertoe hebben de BV en haar dga een pensioenovereenkomst gesloten waarin is opgenomen dat de BV de dga vanaf pensioenleeftijd een levenslange uitkering toezegt. De hoogte van deze uitkering is gekoppeld aan het loon van de dga.

Heb ik een Pensioen BV?

Belangrijkste kenmerk van een Pensioen BV is dat de BV een pensioenregeling uitvoert voor haar dga welke zijn grondslag vindt in het feit dat de dga werknemer is (geweest) van de BV. Het pensioen is/was onderdeel van de arbeidsbeloning van de dga. Hiertoe is als aanvulling op de arbeidsovereenkomst een pensioenovereenkomst/pensioenbrief opgesteld welke in de loop der tijd meerdere malen is aangepast aan gewijzigde pensioenwetgeving.

Welke administratieve verplichtingen heeft een Pensioen BV?

Een Pensioen BV moet jaarlijks:

  • een jaarrekening opstellen;
  • een aangifte vennootschapsbelasting indienen;
  • een algemene vergadering van aandeelhouders houden en daarvan notulen opstellen;
  • de publicatiestukken deponeren bij de Kamer van Koophandel.

Hoe moet de pensioenverplichting worden gewaardeerd?

Onderdeel van de jaarrekening die de BV op moet stellen is de balans per einde boekjaar. Op deze balans moet de pensioenverplichting die de BV heeft worden opgenomen. Ten aanzien van de waardering van deze pensioenverplichting bestaan wettelijke regels. Deze komen er kort gezegd op neer dat moet worden berekend hoeveel euro’s de BV nodig zal hebben om aan haar pensioenverplichting te kunnen voldoen. Sterk vereenvoudig betekent dit dat aan de hand van de hoogte van de toegezegde uitkering en de statistische levensverwachting van de dga moet worden bepaald hoeveel kapitaal er nodig is om de dga gedurende zijn/haar hele leven de uitkering uit te betalen die is afgesproken. Hierbij moet rekening worden gehouden met de aanname dat de BV jaarlijks een bepaald rendement maakt met dit kapitaal.

Het berekenen van een pensioenverplichting is erg complex en in de loop van de jaren alleen maar complexer geworden, zo complex dat deze tegenwoordig nagenoeg altijd worden opgesteld door accountants en belastingadviseurs met specifieke kennis van actuarieel rekenen.

Welke keuzes heeft u ten aanzien van de uitkeringen uit uw BV?

De keuzes ten aanzien van de pensioenuitkeringen zijn beperkt; deze moeten ingaan op het contractueel overeengekomen tijdstip en moeten levenslang zijn.

Waar kunnen wij u mee van dienst zijn?

Wij kunnen voor u het volgende doen:

  • de jaarrekening opstellen;
  • de aangifte vennootschapsbelasting indienen;
  • de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders opstellen;
  • de publicatiestukken deponeren bij de Kamer van Koophandel;
  • de loonadministratie van de maandelijkse uitkeringen verzorgen (bij ingegane uitkeringen).

Wat kosten wij?

Onze kosten voor het opstellen van de jaarrekening, aangifte vennootschapsbelasting en de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders zijn € 495 ex btw per jaar. De deponering van de publicatiestukken bij de Kamer van Koophandel verzorgen wij voor € 25 ex btw per jaar.

Het verzorgen van de loonadministratie kost € 11 ex btw per maand per uitkeringsgerechtigde.

Neem contact op!

Tel nr: 0486 - 416 299 of e-mail:    info@stamrechtbv.com   0486 - 416 299   info@stamrechtbv.com

Wilt u liever dat wij contact met u opnemen? Laat uw gegevens achter en wij bellen u terug!

Aangesloten bij