De grootste stamrecht specialist van Nederland 
- al meer dan 4000 Stamrecht BV's bediend!

Lenen van de BV

Mag ik, en zo ja hoeveel kan ik, lenen uit een StamrechtBV? Deze vragen leven bij veel houders van een StamrechtBV en hierop gaan wij hieronder nader in.

Lenen van de BV, de ‘highlights’

Een BV mag haar geld naar eigen inzicht beleggen. Het uitlenen aan haar aandeelhouder behoort ook tot de mogelijkheden. Dit vindt de belastingdienst ook goed, mits de leenvoorwaarden marktconform (lees: gelijk aan de voorwaarden die een bank zou stellen) en de BV niet in de liquiditeitsproblemen geraakt, nu niet en ook in de toekomst niet. Laatstgenoemde liquiditeitstest wordt in ieder geval behaald als het geld voor AOW-leeftijd van de begunstigde weer in de BV terugkomt.

Belangrijk aandachtspunt is het risico op vooroverlijden van de begunstigde. Ik dat geval kan het zijn dat de BV direct moet gaan uitkeren aan de tweede begunstigde(n). Daarvoor is dan wel geld nodig. Het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering kan hiervoor uitkomst bieden.

Het wettelijk kader

Iedere BV heeft de mogelijkheid een lening te sluiten. Dat kan met een derde, met de eigenaar van de BV, de DGA, of met uw onderneming.

In het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat leningen met de DGA altijd schriftelijk vastgelegd dienen te worden. Daarvoor moet er een aantal afspraken worden gemaakt op het gebied van:

  • fiscaal: aanvaardbare en dus zakelijke (onafhankelijk bepaalde) rente;
  • zekerheden;
  • aflossingsschema.

Indien u geld leent van de BV om privé een hoge(re) rente te kunnen krijgen op een privé spaarrekening, dan moet u de in privé genoten rente volledig door betalen aan de BV. Zo krijgt u daar ook een aardig rendement.

Hoe bepaalt u de zakelijke rente?

U gaat naar een bank en vraagt een offerte voor een vergelijkbaar bedrag met vergelijkbare voorwaarden. Met andere woorden: neem de spaarrente die de BV zou ontvangen met een risico-opslag percentage van minimaal 2%. Het moge duidelijk zijn dat hoe hoger het risico voor de schuldeiser/BV is dat de lening niet wordt terugbetaald, hoe hoger de rente zal moeten zijn. Sommige belastinginspecteurs eisen daarnaast voor (grote) leningen een zekerheid in de vorm van een pandrecht (voor roerende zaken) of een hypotheekrecht (voor onroerende zaken).

In principe dient de volledige lening zakelijk te zijn. Of anders gezegd: indien u zelf schuldeiser zou zijn, zou u dan onder deze voorwaarden met een willekeurige derde de betreffende lening afsluiten?

Aflossen moet altijd op de lening. De manier waarop is bespreekbaar. U kunt aflossen in termijnen, maandelijks, per kwartaal of jaarlijks. Maar het is ook mogelijk het geleende bedrag in een keer af te lossen na bijvoorbeeld 5 of 10 jaar.

Wel moet u er op letten dat de aflossingen zodanig geregeld zijn, dat de BV zonder moeite de loonbelasting over de (periodieke) uitkeringen steeds kan blijven betalen. Desnoods kunt u de netto uitkeringen verrekenen met de openstaande schuld of met de aflossingen.
Wilt u een lening verstrekken vanuit de BV aan uzelf of anderen? Neem dan contact met ons op via info@stamrechtbv.com, 0486 – 416 299 of via onderstaand contactformulier.

Kosten

Wij geven onze klanten kosteloos een model leningovereenkomst. Toch adviseren we u dergelijke ingewikkelde overeenkomsten niet zelf op te stellen. Wij kunnen voor u een overeenkomst op maat leveren, die voldoet aan alle eisen. De kosten daarvoor bedragen € 75,- ex BTW. Indien er een registratie nodig is omdat het een pandakte betreft, komt daar € 50, – ex btw bij.

Wij raden u aan niet meer dan 50% van de gelden in de BV uit te lenen.

Om belastingen bij overlijden zoals erfbelasting (als de vrijstelling wordt overschreden) en dividendbelasting (eventueel) te kunnen betalen, raden wij u aan een overlijdensrisico verzekering in stand te houden of af te sluiten, om de leningen bij overlijden uit de opbrengst van de verzekering, terug te kunnen betalen.

Hypothecaire lening voor de eigen woning

De BV kan met u een lening aangaan om de schuld die u voor de eigen woning bent aangegaan, af te lossen met het geld uit de BV. Indien het om een voortzetting gaat van een bestaande lening, dan blijft de bestaande renteaftrek voor de eigen woning bestaan ook al betaalt u niet meer de rente aan de bank, maar aan de BV.

De lening mag aflossingsvrij worden voortgezet bij de BV met behoud van renteaftrek, mits de lening eigen woning is ontstaan voor 1 januari 2013. Is de eigen woning lening aangegaan bij de bank na 1 januari 2013, dan zult u ook met de eigen BV een annuïteitenlening (dus tussentijds aflossen) moeten afspreken wilt u de renteaftrek behouden. We kunnen dit bij twijfelgevallen precies voor u uitzoeken en regelen, bel 0486 – 416 299, email: info@stamrechtbv.com of neem contact op via onderstaand contactformulier.

Het enige verschil is dat u niet meer aan de bank betaalt, maar rechtstreeks aan uw eigen BV. In uw privé situatie verandert er dus niets.

De BV heeft dan het geld dat ze voorheen had, niet meer op haar bankrekening staan met de opbrengst van spaarrente, maar heeft in plaats daarvan een vordering op u tegen een opbrengst van hogere rente.

Voor de BV is dat gunstig. De BV krijgt immers een hoger rendement, want de bankmarge wordt als het ware overgenomen in de BV. Het nadeel is wel dat het geld wat voor de aflossing van de lening gebruikt is, ook daadwerkelijk weg is uit de BV. Dan is het nog maar de vraag of de bank – later – bereid is om u dezelfde lening tegen dezelfde voorwaarden te verstrekken, mocht u daar om vragen.
Wederom let op: zorg er altijd voor dat de lening geheel of gedeeltelijk tijdig wordt afgelost om er zeker van te zijn dat de BV de loonbelasting over de periodieke uitkeringen en eventueel ook de netto (periodieke) uitkeringen aan uzelf kan betalen.

Wilt u een lening verstrekken vanuit de BV aan uzelf of anderen? Neem dan contact met ons op via info@stamrechtbv.com, 0486 – 416 299 of via onderstaand contactformulier.

Kosten

Indien nodig kunnen wij onze notaris inschakelen voor het opstellen van een eigen woning leningovereenkomst en hypothecaire inschrijving. U betaalt dan zelf de notariskosten ad € 700 ex BTW. Voor advies en de bemiddeling vragen wij € 250,- ex BTW.

Fiscaal gezien is dit meestal de veiligste methode bij eigen woningleningen. Wij raden u af om meer dan 50% van de gelden in de BV uit te lenen.

Om belastingen bij overlijden zoals erfbelasting (als de vrijstelling wordt overschreden) en dividendbelasting (eventueel) te kunnen betalen, raden wij u aan om een overlijdensrisico verzekering in stand te houden of af te sluiten, om de leningen bij overlijden te kunnen terug te betalen

Rekening-courant, wisselende debet- en creditstanden (€ 17.500 regeling)

Goedkeuring

De Staatssecretaris van Financiën heeft uit de praktijk vragen ontvangen over een kleine rekening-courant bij de eigen BV, een wisselend tegoed of tekort van de DGA. Bij zeer kleine rekening-courant verhoudingen bij een BV wordt vaak geen rente in aanmerking genomen. Daarnaast wil de Staatssecretaris van Financiën de administratieve lasten verminderen. Daarom heeft hij zijn goedkeuring aan de DGA gegeven om de rente niet als resultaat aan te merken indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • Het saldo van de rekening-courantverhouding gedurende het gehele kalenderjaar niet hoger dan € 17.500 positief en niet lager dan € 17.500 negatief is.
  • Bij de BV geen rente in aanmerking genomen (dus 0% rente mag dan) wordt.
  • In het geval van een rekening-courantschuld, mag deze niet in box 3 als schuld in aanmerking worden genomen.

Wij raden u aan niet meer dan 50% van de gelden in de BV uit te lenen.

Om belastingen bij overlijden zoals erfbelasting (als de vrijstelling wordt overschreden) en dividendbelasting (eventueel) te kunnen betalen, raden wij u aan om een overlijdensrisico verzekering in stand te houden of af te sluiten, om de leningen bij overlijden te kunnen terug te betalen.

TIP: de website van de belastingdienst over “geld lenen van uw BV“.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Neemt u dan contact met ons op. Laat uw naam en telefoonnummer bij ons achter, dan bellen we u binnen één werkdag terug.

Snel naar relevante pagina's

Neem contact op!

Tel nr: 0486 - 416 299 of e-mail:    info@stamrechtbv.com   0486 - 416 299   info@stamrechtbv.com

Wilt u liever dat wij contact met u opnemen? Laat uw gegevens achter en wij bellen u terug!

Aangesloten bij