Stamrecht BV - De grootste stamrecht specialist van Nederland

Gewone BV oprichten

De 'besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid' (BV) is een rechtspersoon met een kapitaal dat in aandelen verdeeld is. Met dit kapitaal wil de BV een in de statuten vastgesteld doel bereiken. De verschaffers van kapitaal aan de vennootschap worden aandeelhouders genoemd.

Iedere aandeelhouder neemt voor een bepaald aantal aandelen deel in de vennootschap. De aandeelhouder heeft slechts één verplichting, namelijk "volstorten" van de door hem genomen aandelen. Hiervoor was tot 1 oktober 2012 minimaal een startkapitaal van € 18.000,- nodig. Per 1 oktober 2012 is het verplichte startkapitaal voor nieuwe BV's verlaagd naar € 1, maar een hoger aandelenkapitaal mag altijd, en is ook zinvol bij meerdere aandeelhouders

Een samenwerkingsverband van aandeelhouders in BV-vorm draagt een besloten karakter. De aandelen in een BV zijn op naam, er mogen geen aandeelbewijzen worden verstrekt. Aandeelhouders zijn in principe slechts aansprakelijk tot het bedrag van hun aandeel. Zij, noch de directie,  zijn NIET aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap, dit maakt de BV erg aantrekkelijk als de onderneming risico's loopt op claims!

Alleen als er sprake is van onbehoorlijk bestuur en de vennootschap daardoor schade lijdt, kan de betreffende bestuurder in persoon door bijvoorbeeld de faillissementscurator of de fiscus worden aangesproken.

Omzetten van de Eenmanszaak (ZZP-er) naar een BV (fiscaal aantrekkelijk vanaf circa € 130.000,- winst):

Vanaf € 950,- exclusief BTW, bij verkoop aan een reeds bestaande (stamrecht BV of Holding BV) .

We doen daar het volgende voor:

 • Akte bedrijfsoverdracht opstellen
 • BTW nummer aanvragen voor de BV
 • Loonbelastingnummer aanvragen
 • Handelsnaam wijzigen van de BV
 • Opstellen intentieverklaring (voorovereenkomst), maximaal 9 maanden terugwerkend
 • Berekening stakingswinst en goodwill
 • Rekening-courantovereenkomst directeur/aandeelhouder opstellen
 • Arbeidsovereenkomst directeur/aandeelhouder opstellen
 • Stakingslijfrenteovereenkomst met de BV opstellen
 • (Eventuele accountantsverklaring is niet inbegrepen)

Full service pakket: oprichtingskosten

Kroese en Geraerts Belastingadviesbureau is in samenwerking met een gerenommeerd notariskantoor in staat om uw Holding BV of werk BV op te richten en fiscaal volledig gereed te maken voor een totaalbedrag vanaf € 550,- exclusief BTW, als sprake van maximaal een (1) oprichtende partij. Deze kosten zijn ook nog eens aftrekbaar van het resultaat van de BV.

De volgende diensten worden hiervoor geleverd:

Oprichting van de BV

 • Volmacht aan notariskantoor t.b.v. passeren van de akte
 • Oprichten van de BV
 • Inschrijving bij de Kamer van Koophandel

Maar ook:

 • RC Directie overeenkomst directeur/aandeelhouder
 • Leningovereenkomst directeur/aandeelhouder
 • Arbeidsovereenkomst directeur/aandeelhouder
 • Aanvraag van Omzetbelastingnummer
 • Aanvraag Loonbelastingnummer
 • (Niet inbegrepen, maar eventueel te verrichten: managementovereenkomst)
 • (Niet inbegrepen, maar desgevraagd te verrichten: aanvraag fiscale eenheid omzetbelasting)
 • (Niet inbegrepen, maar eventueel op te stellen: aandeelhoudersovereenkomst)

Inbegrepen - extra - werkzaamheden en kosten:

 • Notariskosten oprichting
 • Kosten opstellen RC Directie overeenkomst
 • Kosten opstellen leningovereenkomst
 • Kosten opstellen arbeidsovereenkomst
 • Alle kosten van advisering en begeleiding betreffende de oprichting
 • Aanvraag Omzetbelastingnummer
 • Aanvraag Loonbelastingnummer

Niet inbegrepen kosten:

 • De jaarlijkse kosten voor de opstelling van de jaarrekening, de notulen algemene vergadering van aandeelhouders en de aangifte vennootschapsbelasting (vanaf € 375,- ex BTW)
 • Eenmalige kosten (€ 50,-) voor de Kamer van Koophandel
 • BTW (omzetbelasting)

Geen full service pakket: oprichtingskosten

Wilt u dat we alleen maar een BV oprichten, niet zijnde een stamrechtBV, en wilt u van ons geen enkel advies, dan kunnen we voor u deze BV oprichten voor € 325,- ex BTW. U dient dan wel de jaarstukken van de BV door Kroese en Geraerts BV te laten opstellen.

Duur oprichtingsproces

Hoe lang duurt de oprichting van een BV?

Het oprichten van een BV neemt weinig tijd in beslag. Het invullen van de benodigde formulieren en de controle door de Notaris neemt maximaal een week in beslag.

Kroese en Geraerts Belastingadvies heeft een concept bedacht, waardoor de oprichting een stuk vlotter kan verlopen. Voor ons eerste gesprek heeft u al kunnen bedenken wat u met uw BV wilt gaan doen. Als u een onderneming wilt gaan beginnen, voert u uw ideeën al in ons systeem in en deze worden dan meteen in het gesprek meegenomen.

We zetten de oprichting diezelfde dag nog in gang. We vullen samen de formulieren in en zenden deze digitaal meteen naar de notaris.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Neemt u dan contact met ons op. Laat uw naam en telefoonnummer bij ons achter, dan bellen we u binnen één werkdag terug.

Neem contact op!

Verstuur