De grootste stamrecht specialist van Nederland 
- al meer dan 4000 Stamrecht BV's bediend!

Oprichten BV door StamrechtBV.com

De ‘besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid’ (BV) is een rechtspersoon met een kapitaal dat in aandelen verdeeld is. Met dit kapitaal wil de BV een in de statuten vastgesteld doel bereiken. De verschaffers van kapitaal aan de vennootschap worden aandeelhouders genoemd.

Iedere aandeelhouder neemt voor een bepaald aantal aandelen deel in de vennootschap. De aandeelhouder heeft slechts één verplichting, namelijk “volstorten” van de door hem genomen aandelen. Hiervoor was tot 1 oktober 2012 minimaal een startkapitaal van € 18.000,- nodig. Per 1 oktober 2012 is het verplichte startkapitaal voor nieuwe BV’s verlaagd naar € 1, maar een hoger aandelenkapitaal mag altijd, en is ook zinvol bij meerdere aandeelhouders

Een samenwerkingsverband van aandeelhouders in BV-vorm draagt een besloten karakter. De aandelen in een BV zijn op naam, er mogen geen aandeelbewijzen worden verstrekt. Aandeelhouders zijn in principe slechts aansprakelijk tot het bedrag van hun aandeel. De aandeelhouders, noch de directie, zijn niet aansprakelijk voor de schulden van de BV zelf, dit maakt de BV erg aantrekkelijk als de onderneming risico’s loopt op claims!

Alleen als er sprake is van onbehoorlijk bestuur en de vennootschap daardoor schade lijdt, kan de betreffende bestuurder wel in persoon door bijvoorbeeld de faillissementscurator of de fiscus worden aangesproken.

Full service pakket: kosten oprichten BV

Kroese en Geraerts Belastingadviesbureau is in samenwerking met gerenommeerde notariskantoren in staat om uw BV op te richten en fiscaal volledig gereed te maken voor een totaalbedrag vanaf € 550,- exclusief BTW, als sprake van maximaal een (1) oprichtende partij. Deze kosten zijn ook nog eens aftrekbaar van het resultaat van de BV.

Is er sprake van overdracht van een lijfrenteverzekering of bankspaarproduct (in kader ontslagvergoeding) zijn de kosten all in, dus inclusief overleg bank, verzekeraar, vrijwaringsovereenkomst fiscus en stamrechtovereenkomst: € 950,- exclusief BTW

De volgende diensten worden hiervoor geleverd:

Oprichting van de BV

  • Volmacht aan notariskantoor t.b.v. passeren van de akte
  • Oprichten van de BV, bespreking en aanpassen concept
  • Inschrijving bij de Kamer van Koophandel

Maar ook:

  • RC Directie overeenkomst directeur/aandeelhouder
  • Leenovereenkomst directeur/aandeelhouder
  • Aanvraag loonheffingsnummer (eventueel)
  • Alle overige kosten van advisering en begeleiding betreffende de oprichting

Niet inbegrepen kosten:

  • De jaarlijkse kosten voor de opstelling van de jaarrekening, de notulen algemene vergadering van aandeelhouders en de aangifte vennootschapsbelasting (vanaf € 395,- ex BTW)
  • Eenmalige kosten (€ 50,-) voor de Kamer van Koophandel

Geen full service pakket: Kosten oprichting BV

Wilt u dat we alleen maar een BV oprichten, zonder verdere advisering, dan kunnen we voor u deze BV oprichten vanaf  € 325,- ex BTW.

Duur oprichtingsproces BV

Hoe lang duurt de oprichting van een BV?

Het oprichten van een BV neemt weinig tijd in beslag. Het invullen van de benodigde formulieren en de controle door de Notaris neemt maximaal een week in beslag.

Kroese en Geraerts Belastingadvies heeft een concept bedacht, waardoor de oprichting een stuk vlotter kan verlopen. Voor ons eerste gesprek heeft u al kunnen bedenken wat u met uw BV wilt gaan doen.

We zetten de oprichting diezelfde dag nog in gang. We vullen samen de formulieren in en zenden deze digitaal meteen naar de notaris.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Neemt u dan contact met ons op. Laat uw naam en telefoonnummer bij ons achter, dan bellen we u binnen één werkdag terug.

Snel naar relevante pagina's

Neem contact op!

Tel nr: 0486 - 416 299 of e-mail:    info@stamrechtbv.com   0486 - 416 299   info@stamrechtbv.com

Wilt u liever dat wij contact met u opnemen? Laat uw gegevens achter en wij bellen u terug!

Aangesloten bij