De grootste stamrecht specialist van Nederland 
- al meer dan 4000 Stamrecht BV's bediend!

Stamrecht BV

Wat is een StamrechtBV?

Een StamrechtBV is een BV die haar oorsprong vindt in/bij de ontvangst van een ontslagvergoeding/goudenhanddruk. Tot 2014 mocht een ontslagvergoeding/goudenhanddruk bruto worden gestort in een StamrechtBV in ruil voor het recht op uitkeringen uit deze BV. 

Heb ik een StamrechtBV?

Kenmerkend aan een StamrechtBV is dat hierin een ontslagvergoeding/goudenhanddrukonderneming is gestort.

Welke administratieve verplichtingen heeft een StamrechtBV?

Een StamrechtBV moet jaarlijks:

  • een jaarrekening opstellen;
  • een aangifte vennootschapsbelasting indienen;
  • een algemene vergadering van aandeelhouders houden en daarvan notulen opstellen;
  • de publicatiestukken deponeren bij de Kamer van Koophandel.

Hoe moet de stamrechtverplichting worden gewaardeerd?

Bij het opmaken van de jaarstukken van een StamrechtBV moet bepaald worden wat de waarde is van de toekomstige periodieke uitkeringen die de StamrechtBV moet doen. Hiervoor moet zij een verplichting/voorziening op haar balans opnemen. De waarde van de toekomstige periodieke uitkeringen berekenen we met een percentage. Bij niet ingegane periodieke uitkeringen volgt dit percentage uit de stamrechtovereenkomst. Veelal staat hierin dat dit percentage gelijk is aan het u-rendement. Met dit percentage wordt de verplichting/voorziening verhoogd. 

Is er sprake van een lopende uitkeringsverplichting (de uitkeringen zijn reeds ingegaan), dan is de waarderingsmethode voor de verplichting/voorziening anders. Dan moet namelijk niet met het u-rendement maar met een andere rekenrente worden gerekend. Deze rekenrente bedraagt 4%. Kort door de bocht houdt dit in dat de bedragen van de toekomstige uitkeringen bij elkaar moet worden opgeteld en vervolgens moet dit bedrag contant gemaakt worden tegen 4%.

Welke keuzes heeft u ten aanzien van de uitkeringen uit uw StamrechtBV?

Uiterlijk in december van uw AOW-jaar moet u starten met het doen van uitkeringen uit uw BV. De looptijd hiervan kent een mininum. Zie hiervoor:

Tot aan december van uw AOW-jaar kunt de uitkering vormgeven in de vorm van een gedeeltelijke afkoop. Zie hiervoor: Gedeeltelijke afkoop van het stamrecht

Waar kunnen wij u mee van dienst zijn?

Wij kunnen voor u het volgende doen:

  • de jaarrekening opstellen;
  • de aangifte vennootschapsbelasting indienen;
  • de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders opstellen;
  • de publicatiestukken deponeren bij de Kamer van Koophandel;
  • de loonadministratie van de maandelijkse uitkeringen verzorgen (bij ingegane uitkeringen).

Wat kosten wij?

Onze kosten voor het opstellen van de jaarrekening, aangifte vennootschapsbelasting en de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders zijn € 395 ex btw per jaar. De deponering van de publicatiestukken bij de Kamer van Koophandel verzorgen wij voor € 35 ex btw per jaar.

Het verzorgen van de loonadministratie kost € 11 ex btw per maand.

Neem contact op!

Tel nr: 0486 - 416 299 of e-mail:    info@stamrechtbv.com   0486 - 416 299   info@stamrechtbv.com

Wilt u liever dat wij contact met u opnemen? Laat uw gegevens achter en wij bellen u terug!

Aangesloten bij