De grootste stamrecht specialist van Nederland 
- al meer dan 4000 Stamrecht BV's bediend!

Stappenplan overdracht van banksparen/verzekering en oprichting Stamrecht BV

Overdracht vanuit “gouden handdruk – banksparen” of “gouden handdruk – polis”

U kunt altijd, dus ook in 2014 en daarna, zonder belastingheffing het door u in een bankspaarproduct of verzekeringspolis opgebouwde ontslagvergoedingkapitaal onderbrengen in een bestaande of nieuwe StamrechtBV. De voorwaarde daarbij is dat het bankspaarproduct of de verzekeringspolis is opgebouwd op basis van een reeds verkregen ontslagvergoeding. Tot 1 juli 2014 kon een ontslagvergoeding immers onbelast ondergebracht worden in een StamrechtBV, bankspaarproduct of verzekeringspolis. Ook na 1 juli 2014 kunt u nog belastingvrij “switchen” tussen de drie genoemde producten.

Oprichting Stamrecht BV
 = Flex BV

Vanaf 1 oktober 2012 is de Flex BV ingevoerd. De tot dan toe geldende minimumkapitaaleis van € 18.000,- is geheel afgeschaft. Voldoende is nu dat slechts € 1,- (één euro) wordt ingebracht als storting op het aandelenkapitaal bij de oprichting.

U hoeft zelf feitelijk niets te doen.

Wij nemen u letterlijk alles bij het oprichtings- en overdrachttraject uit handen. Alleen bij uw bank dient u zichzelf te identificeren bij het openen van een nieuwe bankrekening op naam van de BV in oprichting, voor de rest doen wij echt alles, ook de oprichting, overleg fiscus, overleg bank of verzekeraar, opdracht notaris etc.

Prijzen

Wij richten uw stamrecht BV op (Flex BV) voor de eenheidsprijs van € 950,- ex BTW (€ 1150,- inclusief BTW). Wij doen daar alles voor, dus een all-in prijs, inclusief volledige notariskosten, en wij ontzorgen u volledig. Onbeperkte nazorg, zolang als de BV bestaat is inbegrepen.
 De doorlooptijd is totaal maximaal 5 weken, meestal korter. De kosten van de bankwerkzaamheden zijn nihil bij de bank waarmee we een arrangement hebben.

Kamer van Koophandel kosten
De eenmalige bijdrage voor de Kamer van Koophandel bedraagt met ingang van 1 februari 2014 € 50,-. Dit dient de BV zelf te betalen.

De administratiekosten voor de jaarstukken en de aangifte vennootschapsbelasting bedragen € 395,- excl. BTW voor een stamrecht BV met maximaal 75 mutaties op jaarbasis. Bankrekeningkosten zijn nihil (bij arrangement bij onze bank)

Stappenplan

Doorloop

Stap

Actie

Door

1

Adviesgesprek. Geheel vrijblijvend gesprek met een adviseur van Kroese en Geraerts Belastingadvies B.V.

Kroese en Geraerts

2

Inventarisatie wensen met betrekking tot de op te richten stamrecht BV, wat gaat u eventueel met de BV doen, doelomschrijving standaard zeer uitgebreid, wel of geen bedrijf oprichten etc.

Kroese en Geraerts

3

Uw bank of verzekeringsmaatschappij informeren dat u bezig bent met de oprichting van de stamrecht BV.

Kroese en Geraerts

5

Gerichte opdracht aan samenwerkend notariskantoor om de oprichting van de BV in gang te zetten

Kroese en Geraerts

6

Twee partijen stamrechtovereenkomst opstellen waarbij de BV zich verplicht om te zijner tijd de periodieke uitkeringen aan u uit te keren

Kroese en Geraerts

max.4-5 weken

7

Fiscale vrijwaring voor de bank/verzekeraar bij de juiste Belastingdienst aanvragen (zodat de beëindigingsvergoeding zonder inhouding van loonheffing kan worden overgemaakt naar de stamrecht BV). Dit is niet altijd noodzakelijk.

Kroese en Geraerts

8

Conceptstatuten beoordelen en volmacht voor de notaris

samenwerkende notaris van Kroese en Geraerts

max. 1 week

9

Openen bankrekening op naam van de BV. Met de conceptstatuten kunt u bij de bank een bankrekening openen op naam van de BV. De conceptstatuten zijn noodzakelijk om de bank ervan te overtuigen dat de BV ook daadwerkelijk opgericht gaat worden. De klant moet persoonlijk een ID bewijs bij de bank laten zien.

Kroese en Geraerts en client zelf samen met ABN Amrobank

10

Storting van minimaal € 1,- op de nieuwe bankrekening als aandelenkapitaal

Door uzelf

11

Kopie van bankafschrift dat € 1,- op de bankrekening ten name van de BV in oprichting staat. Dit wordt door de bank naar de notaris gestuurd. Als de notaris het bankafschrift heeft ontvangen, kan de BV worden opgericht.

Door uzelf

12

Oprichting van de BV door de notaris bij volmacht.

samenwerkende notaris van Kroese en Geraerts

13

Inschrijving in handelsregister van de Kamer van Koophandel.

samenwerkende notaris van Kroese en Geraerts

14

Verzenden kopie van de oprichtingsakte van de BV naar de bank om het bankrekeningnummer op de juiste naam te zetten.

Door uzelf

15

Fiscaal nummer voor de vennootschapsbelasting afhandelen

Kroese en Geraerts

16

Storting saldo bankspaarrrekening. Als de BV is opgericht en de vrijwaring van de Belastingdienst is ontvangen, kan de bank of verzekeraar de beëindigingvergoeding storten.

Bank of verzekeraar

17

Leningovereenkomst opstellen met bijvoorbeeld pandrecht

Kroese en Geraerts

Meer weten?

Wilt u meer weten? Neemt u dan contact met ons op. Laat uw naam en telefoonnummer bij ons achter, dan bellen we u binnen één werkdag terug.

Neem contact op!

Tel nr: 0486 - 416 299 of e-mail:    info@stamrechtbv.com   0486 - 416 299   info@stamrechtbv.com

Wilt u liever dat wij contact met u opnemen? Laat uw gegevens achter en wij bellen u terug!

Aangesloten bij