De grootste stamrecht specialist van Nederland 
- al meer dan 4000 Stamrecht BV's bediend!

Wat gebeurt er met het geld in mijn pensioen BV als ik kom te overlijden?

Heeft u uw zaken als DGA goed geregeld?

Weet u wat er met het opgebouwde pensioen in uw BV gebeurt bij uw overlijden? De meeste DGA’s hebben geen enkel idee, met alle gevolgen van dien voor de nabestaanden.

Er komt meer bij kijken dan u denkt. Met name de verschillende belastingen die worden geheven over het vrijgekomen geld zijn een verrassing voor erfgenamen.

De heffingen kunnen oplopen tot wel 55% van uw bedrijfsvermogen. En kunnen zodoende dus een groot probleem zijn voor uw erfgenamen als u niet voldoende vermogen in uw BV of holding BV heeft bij uw overlijden.

Daarom is het wijs van tevoren een gedegen plan te maken.

Wat gebeurt er met het geld in mijn pensioen BV als ik kom te overlijden?

Heeft u uw zaken als DGA goed geregeld?

Weet u wat er met het opgebouwde pensioen in uw BV gebeurt bij uw overlijden? De meeste DGA’s hebben geen enkel idee, met alle gevolgen van dien voor de nabestaanden.

Er komt meer bij kijken dan u denkt. Met name de verschillende belastingen die worden geheven over het vrijgekomen geld zijn een verrassing voor erfgenamen.

De heffingen kunnen oplopen tot wel 55% van uw bedrijfsvermogen. En kunnen zodoende dus een groot probleem zijn voor uw erfgenamen als u niet voldoende vermogen in uw BV of holding BV heeft bij uw overlijden.

Daarom is het wijs van tevoren een gedegen plan te maken.

Hoe werkt het?

Allereerst is het belangrijk om te weten dat er twee verschillende delen van de BV te onderscheiden zijn bij overlijden:

  1. De aandelen van de BV.
  2. Het opgebouwde pensioen in de BV.

Aangezien de erfgenamen met beide te maken zullen krijgen, zullen we ze ook beide behandelen.

In het geval dat u komt te overlijden moeten uw erfgenamen de volgende belastingen betalen over de aandelen:

  • Inkomstenbelasting
  • Erfbelasting

Over het vrijgekomen pensioen betaalt de BV:

  • Vennootschapsbelasting

Aandelen

Inkomstenbelasting
Voor de wet staat, wat uw aandelen betreft, overlijden gelijk aan verkopen. Oftewel: dezelfde voorwaarden en tarieven gelden zowel bij overlijden als bij verkopen.

Dat betekent in eerste instantie dat uw erfgenamen 25% inkomstenbelasting in box 2 betalen over alle aandelen in uw BV’s en holding BV’s. De waarde van de aandelen is gebaseerd op het economisch verkeer en wordt verminderd met de verkrijgingswaarde (of aankoopwaarde).

Heeft u nog een lopend bedrijf (het heeft nog ondernemingsvermogen), dan kunnen de erfgenamen de inkomstenbelasting uitstellen. Dit kan via de zogenaamde bedrijfsopvolgingsregeling.

Erfbelasting
Naast de inkomstenbelasting betalen uw erfgenamen ook een erfbelasting over de waarde van de aandelen. Afhankelijk van de situatie en actuele tarieven valt het percentage van de belasting tussen de 10% en 20%, maar zijn er ook vrijstellingen.

Wederom mogen de erfgenamen deze heffing doorschuiven, mits het bedrijf nog operationeel is (beleggingsvermogen telt niet als actief!). U kunt zelfs bij leven nog uw bedrijf vrijwel belastingvrij schenken aan uw erfgenamen.

Maar let op: deze regeling is erg complex en we raden u dan ook aan om, als u de zaken goed wilt regelen, contact op te nemen met een specialist. Vanzelfsprekend kunnen we u bij Stamrechtbv.com passend adviseren.

Voorts is artikel 13a van de Successiewet van belang voor het pensioen dat de DGA heeft ondergebracht bij een BV.
Op grond van dit artikel zijn de erfgenamen erfbelasting verschuldigd over de waarde van de aandelen van de pensioen B.V., indien ze al aandeelhouder waren.
Er wordt dan een fictieve erfrechtelijke verkrijging aangenomen.
Dit betekent dat de BV vennootschapsbelasting zal moeten betalen over het vrijvallen van de pensioenaanspraken. Hierbij wordt voor de heffing van het successierecht wel rekening gehouden met de verschuldigde vennootschapsbelasting.

Pensioen

Alle weduwe- en wezenpensioenen kennen (deels) een vrijstelling voor wat wordt verkregen op grond van een pensioenregeling. Deze vrijstelling heeft echter wel een tamelijk verwoestende invloed op de algemene erfbelasting vrijstellingen. Dit wordt de imputatieregeling genoemd. De omvang van de imputatie op de basisvrijstelling wordt berekend door de waarde van de periodieke uitkering te bepalen met behulp van een tabel.

NB: Na het overlijden van alle pensioengerechtigden, komt het opgespaarde eigen pensioen “vrij” in uw BV. U heeft dit geld altijd weg kunnen zetten zonder er belasting over te betalen: dat is nu dan wel de bedoeling.

Is er al pensioen aan u uitgekeerd, dan betaalt de BV alleen vennootschapsbelasting over het overige vrijgekomen deel. De waarde van de aandelen wordt hoger, en dat gedeelte van de nalatenschap dat betrekking heeft op de BV wordt ook hoger. Dus mogelijk meer inkomstenbelasting (box 2) en mogelijk meer erfbelasting.

Het doet er dus niet toe of u uw pensioenreserve heeft belegd of in panden of inventaris heeft gestoken: uw erfgenamen betalen vennootschapsbelasting over de gehele som op papier, of dat geld er nu nog is, of niet.

Hier schuilt dus een groot risico en mogelijk een hoop narigheid als u dit niet van tevoren geregeld heeft: de naheffing kan een strop zijn voor uw erfgenamen. Is er geen geld om de belasting te betalen, dan zal overgegaan worden tot verkoop van panden, inventaris, etc.

U kunt uw nabestaanden een hoop stress besparen door te zorgen dat uw BV liquide genoeg is om dit soort heffingen op te vangen. Weet u al dat dit niet gaat lukken, zorgt u dan voor een passende regeling wat betreft verkoop van bedrijfsgoederen.

Tenslotte is het goed te vermelden dat, ongeacht het feit dat u uw pensioen in eigen beheer hebt, u het overlijdensrisico moet nog steeds bij een verzekeraar worden ondergebracht.

Meer weten? Advies?

Bij Stamrechtbv.com werken enkel specialisten die u perfect kunnen adviseren in uw situatie.

Wilt u meer weten over pensioen BV bij overlijden of wilt u advies? Schroomt u dan niet contact met ons op te nemen via onderstaand formulier.

We staan u graag te woord!

Neem contact op!

Tel nr: 0486 - 416 299 of e-mail:    info@stamrechtbv.com   0486 - 416 299   info@stamrechtbv.com

Wilt u liever dat wij contact met u opnemen? Laat uw gegevens achter en wij bellen u terug!

Aangesloten bij