Oplossing bij onzakelijke of schijnlening

De Belastingdienst controleert scherp op excessieve leningen bij de eigen BV. Het is de Belastingdienst namelijk een doorn in het oog dat dga’s (eigenaren van een BV) ‘leven van hun hoge rekening-courantfaciliteit’ bij hun BV en zo bijvoorbeeld de goudenhanddruk of hun pensioen “onbelast” volledig opnemen, terwijl ze wellicht de lening nooit meer (kunnen) terugbetalen. Als de Belastingdienst met succes stelt dat sprake is van een excessieve lening of een onzakelijke lening kunnen de fiscale gevolgen (let op: boetes) groot zijn. Met een juiste aanpak kunnen deze ongewenste gevolgen mogelijk worden voorkomen.

Excessieve lening, onzakelijke lening of schijnlening

Een schijnlening of onzakelijke lening is aanwezig als er van de BV is geleend, zonder overeenkomst, zonder aflossing-schema, zonder zekerheden, terwijl de rente niet is betaald, of alleen is bijgeschreven. Ook indien aan een of meer van deze voorwaarden toch is voldaan kan soms toch sprake zijn van een schijnlening, maar dat is afhankelijk van andere factoren. Zoals bijvoorbeeld het (niet) voorhanden zijnde privévermogen of de (extreme) omvang van de lening. Als duidelijk is dat het opgenomen geld niet meer terugkomt, dan heeft het de BV definitief verlaten. Eigenlijk is het dan geen lening meer, maar een schijnlening: zie hierna.

Fiscaal probleem bij (te) hoge schuld aan eigen BV

Als winst van de BV als dividend wordt uitgekeerd aan de dga is daarover 26,9% inkomstenbelasting (box 2) verschuldigd.

Bij reguliere pensioen- en stamrecht-uitkeringen bedraagt de verschuldigde belasting al snel 42,5% (37.07% belasting en 5,5% inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet).

Het geld dat de dga van zijn BV “leent” is dan ook geld waarover vaak nog belasting is verschuldigd. Het kan immers door de BV gemaakte winst zijn die als dividend nog wordt uitgekeerd aan de dga of het is geld dat de BV te zijner tijd nodig heeft om haar pensioen- en/of stamrechtverplichting te kunnen uitbetalen. Een lening moet dus wel terugbetaald worden aan de BV, en er dient behoorlijke rente te worden betaald bij reële zekerheid.

Hoe gaat de Belastingdienst om met een schijnlening (onzakelijke lening) bij een “gewone“ BV?

De actie bij een schijnlening bestaat eruit dat de Belastingdienst gaat proberen om het verschuldigde belastinggedeelte te innen. Hier is eerst een formele actie voor nodig: het opleggen van een aanslag. In het geval dat de Belastingdienst vindt dat de dga een voorschot heeft genomen op hem toekomende toekomstige dividenduitkeringen kan de Belastingdienst een aanslag van 25% inkomstenbelasting opleggen. Daarbovenop kan een boete van 50 tot 100% van de verschuldigde belasting komen.

En wat doet de fiscus bij een Stamrecht BV en Pensioen BV met een onzakelijke lening?

Het probleem van hoge leningen speelt ook bij een Stamrecht BV of een Pensioen BV. Deze BV‘s beschikken vaak over een grote pot geld. Dit geld moet worden gebruikt om aan de uitkeringsgerechtigde dga stamrecht- of pensioenuitkeringen te doen. Op deze stamrecht- en pensioenuitkeringen moet de BV loonheffingen inhouden en afdragen aan de Belastingdienst. Van de pot geld is feitelijk dan ook gemiddeld zo’n 42,5% uiteindelijk bestemd voor de Belastingdienst. Excessieve of schijnleningen bij stamrecht- en Pensioen BV’s kunnen in deze situatie leiden tot veronderstelde afkoop van het gehele stamrecht tegen het hoogste inkomstenbelastingtarief.

Beleid belastingdienst bij excessieve (schijn- of onzakelijke) leningen

In de praktijk is het zo dat de Belastingdienst in het verleden weinig aandacht heeft besteed aan de zogenaamde excessieve geldleningen. Dit is veranderd: de Belastingdienst controleert de laatste twee jaren intensief. Dit leidt tot vragenbrieven van de Belastingdienst. Vaak wordt hierin de dga de kans gegeven om aan te tonen dat de (hoge) lening wel degelijk terug betaald kan worden. Conform recente uitspraken van de Rechtbank vraagt de fiscus daarbij minimaal het volgende:

 • een zakelijk vastgestelde rente,
 • een reëel aflossingsschema,
 • zekerheden zoals pand en/of hypotheek.

Mocht dit (alsnog) onvoldoende kunnen worden geregeld, of er wordt geen compromis met de Belastingdienst bereikt, dan zal een belastingaanslag kunnen volgen.

Oplossingen

Uiteraard is voorkomen beter dan genezen: zorg ervoor dat de lening (of rekening-courantschuld) binnen proporties blijft en zorg ervoor dat geldleningen in ieder geval gedekt zijn met voldoende privévermogen. Het moet namelijk raar lopen wil de Belastingdienst zakelijke leningen en gedekte leningen (leningen met voldoende onderpand) als excessief gaan beschouwen.

Echter, beding ALTIJD BIJ ELKE LENING een zakelijke rente en regel altijd een aflossingtraject. De laatste tijd wordt in jurisprudentie ook meer de nadruk gelegd op afgegeven zekerheden zoals een pandrecht of hypotheek eigen woning.

Soms zal echter sprake zijn van oud zeer uit het verleden. Om wat voor reden dan ook is in het verleden de situatie ontstaan waarvan sprake is van een schijn- of onzakelijke lening. Wat nu?

Herfinanciering bij bank

Door de hoge woningwaardes kan de oplossing dichterbij liggen dan u denkt: uw huidige hypotheek biedt mogelijk ruimte voor een verhoging. Hiermee kunt u uw schuld waar aflosdruk op staat ruilen voor een extra hypotheek die u pas over 20 (of 30 jaar) hoeft af te lossen.

Doen van gedeeltelijke afkoop en gebruiken netto-deel voor aflossing

Een Stamrecht BV is niet verplicht om het netto-deel van een gedeeltelijke afkoop in euro’s uit te betalen; zij mag ook uitkeren/gedeeltelijke afkopen en de gerechtigde ‘uitbetalen’ in de vorm van een schuldverlaging. Uitgaande van een van toepassing zijnde belastingtarief van 37,07% kan er met een betaling van € 37.070 aan de belastingdienst een gedeeltelijke afkoop worden gedaan van € 100.000 bruto en dus van € 62.930 netto. Deze € 62.930 kan van de lening worden afgeboekt. En als de € 37.070 privé wordt betaald, bedraagt de aflossing € 100.000. Met een daadwerkelijke aflossing op de lening van € 37.070 wordt de schuld dus € 100.000 lager.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Zie ook onze website onder Onzakelijk geleend bij de Stamrecht BV? Probleem met de Belastingdienst? of neem direct contact met ons op. Laat uw gegevens bij ons achter, dan bellen we u binnen één werkdag terug.

Snel naar relevante pagina's

Hoe kunnen we u helpen?
Wilt u dat wij contact opnemen? Laat uw gegevens achter en wij bellen u terug!

Waarom u vanaf nu kiest voor Kroese en Geraerts

Meer over ons
Onze mensen
Vacatures

Wat andere mensen over ons zeggen

Beoordeeld met een 8.9 uit 10 op basis van 2714 reviews

Posts loop skin – Review
2 december 2023
style-one-pin
Tilburg

Frans

4/5

Ik heb deze ervaring zowel bij de intake, advies, het oprenten, uitkeren en liquideren.

Posts loop skin – Review
29 november 2023
style-one-pin
Winssen

Wim

5/5

Prettig

Posts loop skin – Review
28 november 2023
style-one-pin
Haarlem

Ivo

4.5/5

Vanaf 2009 verzorgt StamrechtBV de opmaak van de jaarrekening voor mijn stamrecht BV. en dat is alle jaren prima gegaan. Het advies bij de laatste jaarrekening was om een gesprek aan te gaan over de toekomst van de stamrecht BV want ik naderde de pensioengerechtigde leeftijd. In een informatief gesprek hebben we besloten dat algehele afkoop van het stamrecht een goede keus zou zijn. Dit traject wordt nu opgestart en ik heb er alle vertrouwen in dat dit tot een goed einde wordt gebracht.

Posts loop skin – Review
28 november 2023
style-one-pin
OSS

A.H.J.M. Kleijne

4.5/5

Altijd snel en duidelijk antwoord op vragen

Posts loop skin – Review
27 november 2023
style-one-pin
Huisseling

Ruud & Christine

5/5

Prettige samenwerking en snelle respons op vragen of onduidelijkheden.

Posts loop skin – Review
27 november 2023
style-one-pin
Oisterwijk

Kees Klemann

4/5

Dit jaar heeft K&G voor het eerst de jaarrekening van mijn BV opgemaakt en de aangifte VpB en de deponering bij de KvK verzorgd. Tevens zijn de aangiftes IB van mijn vrouw en mij door jullie verzorgd. Inhoudelijk is er mijns inziens prima werk geleverd en het contact met de medewerkers was plezierig, to the point en leidde tot het gewenst resultaat.
Kritiek heb ik echter wel op het volgen van het proces, zowel met betrekking tot het opmaken van de jaarrekening, de aangifte VpB en deponering van de jaarstukken bij de KvK als met betrekking tot het verzorgen van de aangiftes IB.

Je levert alle stukken via de portal aan, maar daarna is het een groot zwart gat wat er allemaal gebeurt. Als klant kun je de stappen van het proces niet volgen en moet je er maar vanuit gaan dat alles opgepakt wordt en uiteindelijk Belastingdienst en Kamer van Koophandel goed en op tijd geïnformeerd worden.

Mijn advies is om de klant inzage te geven in de vorderingen van het proces, want ik als klant blijf uiteindelijk verantwoordelijk voor aangiftes en deponering.

Wellicht is het systeem daarop in te richten waarbij medewerkers kunnen aangeven welk stadium in het proces bereikt is en de klant daarover per mail automatisch geïnformeerd wordt (bijv. “in behandeling”, “in concept gereed / ter beoordeling”, “definitief”, “aangifte VpB uitgestuurd”, “KvK geïnformeerd”, etc.

Posts loop skin – Review
27 november 2023
style-one-pin
Geleen

Eric

5/5

Ik ben al meer dan 10 jaar klant en tot op heden nog altijd erg tevreden

Posts loop skin – Review
25 november 2023
style-one-pin
Sprang-Capelle

Maarten

4.5/5

+

Posts loop skin – Review
25 november 2023
style-one-pin
Cagnes sur Mer

Nell

5/5

Alleen maar lof. Ik word geholpen als ik problemen heb met mijn I-pad, en ik moet iets aanleveren. Begrip en geduld als ik even niet kan betalen. Ze zijn nooit boos als ik iets fout doe. Vertrouw ze voor 100%. Maak altijd reclame voor jullie kantoor ! Geweldig bedrijf, ga zo door.

Vorige
Volgende

Vermogenszaken goed regelen? Kroese en Geraerts.

Schakel nu de grootste specialist van Nederland in. Onze adviseurs voorzien vele anderen reeds van maatwerk advies over Stamrecht BV’s, Pensioen BV’s en Lijfrente BV’s. Neem contact met ons op om vrijblijvend kennis te maken.

Voorwaarden en kleine lettertjes (100% transparantie!):

 1. De voorwaarden voor de normale administratie blijven hetzelfde (dus: €395 euro exclusief btw. Zie de pagina ‘Jaarstukken Stamrecht BV‘ voor de overige eisen zoals maximaal 75 stuks mutaties eis e.d.).
 2. We behouden ons in uitzonderingsgevallen het recht voor kosten in rekening te brengen indien uw vorige boekhouder of uzelf er een zodanig rommeltje van heeft gemaakt, dat aanzienlijke herstelwerkzaamheden nodig zijn.
 3. Het betreft een 5 jaarsovereenkomst voor een BV (zonder onderneming) zoals bijvoorbeeld een Spaar BV, Stamrecht BV of Pensioen BV met ODV, met als eerste actiejaar 2018 of 2019 en als laatste actiejaar 2022 of 2023.
 4. De 5 jaarsovereenkomst is tussentijds altijd opzegbaar zonder boete of kosten, ook ingeval van liquidatie BV, overlijden aandeelhouder e.d.
 5. De jaarstukken 2019 worden gemaakt in de loop van het gehele jaar 2020 volgens onze eigen inplanning en conform de Uitstelregeling Belastingconsulenten.
 6. De jaarstukken 2020 worden gemaakt in de loop van het gehele jaar 2021 volgens onze eigen inplanning en conform de Uitstelregeling Belastingconsulenten.
 7. De actie loopt tot 1 januari 2021.
 8. Op het eerste jaar van de 5 jaarsovereenkomst administratie is een korting van 100 euro van toepassing, waardoor de kosten hiervoor slechts 275 euro ex BTW zijn.
 9. De (verplichte) kennismaking en bespreking op een van onze kantoren is eveneens kosteloos.
 10. De BV is in voorgaande 10 jaren geen klant van Kroese en Geraerts of daarmee gelieerde bedrijven geweest.
 11. Het is mogelijk dat administraties van aanbiedingklanten worden verwerkt na 1 juli.
 12. De extra kosten voor de (eventuele) maandelijkse of eenmalige loonadministratie zijn per jaar 132 euro resp. 150 euro .
 13. De kosten voor een (eventuele) aangifte BTW zijn extra.
 14. Het opmaken van een akte van periodieke uitkeringen bij opstarten van de uitkeringen is eenmalig extra 40 euro.
 15. De kosten voor het opmaken van een eventuele actuariële berekening zijn nihil, indien u bij ons administratieklant bent.
 16. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
 17. De voorwaarden voor de normale administratie blijven hetzelfde (dus: €395 euro exclusief btw. Zie de pagina ‘Jaarstukken Stamrecht BV‘ voor de overige eisen zoals maximaal 75 stuks mutaties eis e.d.).
 18. We behouden ons in uitzonderingsgevallen het recht voor kosten in rekening te brengen indien uw vorige boekhouder of uzelf er een zodanig rommeltje van heeft gemaakt, dat aanzienlijke herstelwerkzaamheden nodig zijn.
 19. Het betreft een 5 jaarsovereenkomst voor een BV (zonder onderneming) zoals bijvoorbeeld een Spaar BV, Stamrecht BV of Pensioen BV met ODV, met als eerste actiejaar 2018 of 2019 en als laatste actiejaar 2022 of 2023.
 20. De 5 jaarsovereenkomst is tussentijds altijd opzegbaar zonder boete of kosten, ook ingeval van liquidatie BV, overlijden aandeelhouder e.d.
 21. De jaarstukken 2019 worden gemaakt in de loop van het gehele jaar 2020 volgens onze eigen inplanning en conform de Uitstelregeling Belastingconsulenten.
 22. De jaarstukken 2020 worden gemaakt in de loop van het gehele jaar 2021 volgens onze eigen inplanning en conform de Uitstelregeling Belastingconsulenten.
 23. De actie loopt tot 1 januari 2021.
 24. Op het eerste jaar van de 5 jaarsovereenkomst administratie is een korting van 100 euro van toepassing, waardoor de kosten hiervoor slechts 275 euro ex BTW zijn.
 25. De (verplichte) kennismaking en bespreking op een van onze kantoren is eveneens kosteloos.
 26. De BV is in voorgaande 10 jaren geen klant van Kroese en Geraerts of daarmee gelieerde bedrijven geweest.
 27. Het is mogelijk dat administraties van aanbiedingklanten worden verwerkt na 1 juli.
 28. De extra kosten voor de (eventuele) maandelijkse of eenmalige loonadministratie zijn per jaar 132 euro resp. 150 euro .
 29. De kosten voor een (eventuele) aangifte BTW zijn extra.
 30. Het opmaken van een akte van periodieke uitkeringen bij opstarten van de uitkeringen is eenmalig extra 40 euro.
 31. De kosten voor het opmaken van een eventuele actuariële berekening zijn nihil, indien u bij ons administratieklant bent.
 32. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

Wat houden onze werkzaamheden betreft uw Stamrecht BV administratie precies in?

De dienstverlening bestaat uit het opmaken van alle benodigde stukken in de meest uitgebreide vorm:

 1. De uitgebreide jaarrekening (balans, winst- en verliesrekening en toelichting),
 2. Het doen van de aangifte vennootschapsbelasting voor de BV,
 3. Het maken van de publicatiestukken voor de KVK,
 4. Het verzorgen van de notulen van de vergadering van aandeelhouders,
 5. Uw telefonische of per email gestelde vragen, opmerkingen en adviesvragen zijn gratis.