De grootste stamrecht specialist van Nederland 
- al meer dan 4000 Stamrecht BV's bediend!

Bescherm spaargeld in de Spaar BV / Spaargeld BV

Ontsnap voor 1 januari 2017 uit box 3 !

Het kabinet voerde per 1 januari 2017 een aanpassing door van de belastingheffing in box 3.

In onderstaande video ziet u uitgelegd aan de hand van een cijfervoorbeeld, welke verschillen in heffing bij rendement op vermogen kunnen ontstaan.

Het blijkt, met medeneming van alle kosten, dat al vanaf rond de 200.000 euro vermogen een spaarBV voordeliger is dan Box 3, uitgaande van vermogen in de vorm van spaargeld met de huidige lage rente. Vanaf 1 januari 2017 is de heffing in Box 3 complexer, maar meestal niet leuker.

Wij verwachten dat u ook in 2018 netto inteert op uw vermogen. In box 3 betaalt u over uw spaargeld meer belasting dan de rente die u op uw vermogen ontvangt. Ook in 2018 zal is in de meeste gevallen een Spaar BV oftewel een spaargeld BV voordeliger zijn.

Wilt u meer uitleg, lees dan verder.

In 2017 ging in box 3 de belasting omhoog voor grotere vermogens

Met ingang van 1 januari  2017 geldt voor de eerste € 100.000 van het belaste box 3-vermogen (saldo van de box 3-bezittingen en schulden minus de vrijstelling) een forfaitair rendement van 2,9%.

Voor het gedeelte van het vermogen tussen de € 100.000 en de € 1.000.000 wordt gerekend met een rendement van 4,7%. Het vermogen boven de € 1.000.000 wordt geacht tegen 5,5% te renderen.

De genoemde percentages van 2,9, 4,7 en 5,5 zullen jaarlijks worden aangepast. De 2,9% is het gemiddelde van de rentestanden in de voorgaande vijf jaren. De 4,7 en 5,5% worden jaarlijks bepaald op basis van de gemiddelde rentestanden alsmede aan de hand van het rendement op een representatief mandje aandelen.

De vrijstelling per persoon is in 2017 € 25.000. Met Prinsjesdag zullen naar verwachting de nieuwe percentages en vrijstellingen bekend worden gemaakt.

Wat betekent dat voor mij?

Als uw box 3-vermogen hoger is dan € 240.000 gaat u (nog) meer belasting betalen dan u in 2016 al doet! In plaats van lager wordt de huidige effectieve belastingdruk van 1,2% in veel gevallen hoger! Bij een vermogen van € 500.000 bedraagt deze al 1,3%!

Heeft u een vermogen van € 1.000.000, dan betaalt u vanaf 2017 bijna € 1.600 per jaar extra ten opzichte van 2016, als een enkele vrijstelling van € 25.000 toepassing is. Elke € 1.000.000 daarboven kost jaarlijks € 4.500 extra. Wellicht academische bedragen, maar toch.

Hoe voorkom ik deze hoge box 3 heffing?

Box 3 heffing kan meestal worden voorkomen door uw vermogen in een (nieuwe of bestaande) B.V. te storten. De BV betaalt dan weliswaar 20% vennootschapsbelasting en bij uitkering van de winst betaalt u 25% inkomstenbelasting, (samen 40%) maar in veel gevallen is deze belastingdruk aanzienlijk lager dan de Box 3 belasting.

Een voorbeeld met cijfers 2017

(exclusief vrijstellingen – die gebruikt u waarschijnlijk al voor uw andere vermogensbestanddelen)

in box 3
Belast vermogen
€ 1.000.000
Rendement0,5%
Bruto rendement€ 5.000
Belasting in box 3€ 13.560
Netto rendement– € 8.560
in B.V.
Belast vermogen
€ 1.000.000
Rendement0,5%
Bruto rendement€ 5.000
Belasting BV (VPB en IB)€ 2.000
Netto rendement€ 3.000

Bij een spaartegoed van € 1.000.000 en de huidige lage rente van een half procent levert een Spaar BV u dus jaarlijks liefst € 11.560 belastingbesparing. De lage oprichtings­kosten van de BV en de jaarlijkse administratiekosten (netto € 258 per jaar) zijn verwaarloosbaar. Bijkomend voordeel is dat dit vermogen dan ook niet langer meetelt bij de bepaling van de hoogte van uw eigen bijdrage voor de AWBZ. Vanaf ongeveer € 200.000 privévermogen kan de BV-structuur al voordelig zijn.

Hoe start ik een Spaar BV?

U belt 0486 – 416 299, of u vult onderstaand terugbelformulier in. Ik praat u graag vrijblijvend in 10 minuten bij over de mogelijkheden. Wij bespreken uw situatie en wat er voor u mogelijk is. De oprichting van uw Spaar BV kan nog diezelfde dag in gang gezet worden. Wij vullen voor u alle benodigde stukken online in en die zijn dan gelijk bij de notaris. De gehele doorlooptijd bedraagt in het algemeen een week.

De oprichtingskosten van een Spaar BV zijn € 650,- en jaarlijks berekenen wij u € 300,- voor de jaarstukken van de Spaar BV. Na belastingaftrek zijn deze kosten in totaal slechts € 258,- per jaar (met de oprichtingskosten verdeeld over 5 jaar).

Het is meestal ook mogelijk een bestaande BV aan te passen en daar een spaargedeelte in aan te brengen.

Zie voor verdere prijzen en voorbeelden onderstaande presentatie.

  Presentatie Spaar BV

Belastingbesparing begint met een goed gesprek!

Doe het dit jaar nog en bespaar belasting over 2018!

  • flinke belastingbesparing

  • lage kosten

  • snel geregeld

  • verzorgd door experts

  • volledig ontzorgend

Neem contact op!

Tel nr: 0486 - 416 299 of e-mail:    info@stamrechtbv.com   0486 - 416 299   info@stamrechtbv.com

Wilt u liever dat wij contact met u opnemen? Laat uw gegevens achter en wij bellen u terug!

Aangesloten bij

Strategische samenwerking met