De grootste stamrecht specialist van Nederland 
- al meer dan 4000 Stamrecht BV's bediend!

Bescherm spaargeld in de Spaar BV / Spaargeld BV

Bekijk hier het actuele artikel

Spaar BV oprichten 2021 / 2022

Ontsnap voor 1 januari 2019 uit box 3 !

Het kabinet voerde per 1 januari 2017 een verandering door van de belastingheffing in box 3, waarbij elk jaar per 1 januari de fictieve heffingen worden bijgesteld.
In onderstaande presentatie en video ziet u uitgelegd aan de hand van cijfervoorbeelden, welke verschillen in heffing bij rendement op vermogen kunnen ontstaan. De video gaat weliswaar uit van de cijfers zoals deze per 2016 golden, maar het algemene plaatje blijft globaal hetzelfde.
Het blijkt, met medeneming van alle kosten, dat al vanaf rond de 200.000 euro vermogen een spaarBV voordeliger is dan Box 3, uitgaande van vermogen in de vorm van spaargeld met de huidige zeer lage spaarrente.
Wij verwachten dat u ook in 2019 netto inteert op uw vermogen, zeker als dit vermogen belegd is in spaargeld. In box 3 betaalt u over uw spaargeld immers meer belasting dan de rente die u op uw vermogen ontvangt. Ook in 2019 zal in de meeste gevallen een Spaar BV oftewel een spaargeld BV voordeliger zijn.

Wilt u meer uitleg, lees dan verder.

Op 1 januari 2019 gaat de belasting in box 3 omhoog met name voor grotere vermogens

Er geldt een vrijstelling van € 30.360 per persoon voor 2019.
Schijf 1: met ingang van 1 januari 2019 geldt voor de eerste € 71.650 van het belaste box 3-vermogen een heffing van 30% over een fictief rendement van 1,9%, waarbij de heffing aldus wordt bepaald op 0,58%.
Schijf 2: voor het gedeelte van het vermogen tussen de € 71.650 en de € 989.736 wordt gerekend met een fictief rendement van 4,45%. De heffing is ook hier 30% ofwel een belastingdruk van 1,34%.
Schijf 3: het vermogen boven de € 989.736 wordt geacht tegen 5,6% te renderen. De belastingdruk tegen 30% is 1,68%
De fictieve percentages in 2019 van 1,9%, 4,45% en 5,6% worden elk jaar aangepast op basis van de gemiddelde rentestanden alsmede aan de hand van het rendement op een representatief mandje aandelen. Vanaf 1 januari 2019 (aangifte inkomstenbelasting 2019) zijn de percentages voor de tweede en derde schijf iets hoger dan op 1 januari 2018 (aangifte inkomstenbelasting 2018).

Wat betekent dat voor mij?

Als uw box 3-vermogen hoger is dan € 100.000 betaalt u in 2019 in box 3 weer iets meer belasting dan in 2018! Bij een vermogen van € 500.000 bedraagt de belastingdruk in 2019 bijvoorbeeld al gemiddeld 1,15% ofwel € 5.746.

Hoe voorkom ik deze hoge box 3 heffing?

Box 3 heffing kan meestal worden voorkomen door uw vermogen in een (nieuwe of bestaande) BV te storten. De BV betaalt dan weliswaar 20% vennootschapsbelasting en bij uitkering van de winst betaalt u 25% inkomstenbelasting, (samen 40%) maar in veel gevallen is deze belastingdruk aanzienlijk lager dan de Box 3 belasting</>

Een voorbeeld met cijfers 2019

(exclusief vrijstellingen – die gebruikt u waarschijnlijk al voor uw andere vermogensbestanddelen)

in box 3
Belast vermogen
€ 1.000.000
Rendement0,5%
Bruto rendement€ 5.000
Belasting in box 3€ 12.890
Netto rendement– € 7.890
in B.V.
Belast vermogen
€ 1.000.000
Rendement0,5%
Bruto rendement€ 5.000
Belasting BV (VPB en IB)€ 2.000
Netto rendement€ 3.000

Bij een spaartegoed van € 1.000.000 en de huidige lage rente van veel minder dan een half procent levert een Spaar BV u dus jaarlijks liefst € 10.890 belastingbesparing. De oprichtingskosten van de BV en de jaarlijkse administratiekosten van de BV (€ 300 per jaar ex BTW) zijn laag. Bijkomend voordeel is dat dit vermogen dan ook niet langer meetelt bij de bepaling van de hoogte van uw eigen bijdrage voor de AWBZ. Vanaf ongeveer € 200.000 privévermogen kan de BV-structuur al voordelig zijn.

Wat is een SpaarBV?

Een SpaarBV is een BV die zich louter bezig houdt met het beheren van spaargeld. Dit spaargeld is er in gestort door een particulier die hiermee box 3-belasting wil besparen. Het spaargeld dat hij in zijn SpaarBV stort telt namelijk niet meer mee als box 3-vermogen. De in ruil voor de storting van het spaargeld verkregen aandelen in de SpaarBV tellen ook niet mee tot het box 3-vermogen, maar zijn Box 2 vermogen. Box 2 heft bij deze ‘ruil’ van spaargeld tegen aandelen in een SpaarBV niet en is fiscaal dus erg interessant. Van een verarming is geen sprake: de waarde van de aandelen in de SpaarBV is exact gelijk aan de waarde van het ingebrachte/gestorte spaargeld.

Hoe start ik een Spaar BV?

U belt 0486 – 416 299, of u vult onderstaand terugbelformulier in. Ik praat u graag vrijblijvend in 10 minuten bij over de mogelijkheden. Wij bespreken uw situatie en wat er voor u mogelijk is. De oprichting van uw Spaar BV kan nog diezelfde dag in gang gezet worden. Wij vullen voor u alle benodigde stukken online in en die zijn dan gelijk bij de notaris. De gehele doorlooptijd bedraagt in het algemeen een week.

De oprichtingskosten van een Spaar BV zijn € 650,- en jaarlijks berekenen wij de BV € 300,- voor de jaarstukken. Prijzen exclusief BTW.

Het is meestal mogelijk een bestaande BV aan te passen en daar een spaargedeelte in aan te brengen.

Zie voor verdere prijzen en voorbeelden onderstaande presentatie.

  Presentatie Spaar BV

Belastingbesparing begint met een goed gesprek!

Doe het dit jaar nog en bespaar belasting over 2019!

  • flinke belastingbesparing

  • lage kosten

  • snel geregeld

  • verzorgd door experts

  • volledig ontzorgend

Neem contact op!

Tel nr: 0486 - 416 299 of e-mail:    info@stamrechtbv.com   0486 - 416 299   info@stamrechtbv.com

Wilt u liever dat wij contact met u opnemen? Laat uw gegevens achter en wij bellen u terug!

Aangesloten bij