Afkoop pensioen: de praktijk

Inhoud

Vermogenszaken goed regelen?

Kroese en Geraerts

Eindelijk is het zover: vanaf 1 april is het voor DGA’s mogelijk om hun pensioen in eigen beheer af te kopen of om te zetten in een oudedagsverplichting (ODV). Tijd voor actie dus, voor ons als belastingadviseurs maar ook voor het notariaat. Afkoop om omzetting van de pensioenrechten raakt naast de fiscaliteit namelijk ook het huwelijksvermogensrecht. Veelal zal bij de uitvoering/implementatie de gang naar de notaris nodig zijn.

Fiscaliteit

De keuze waarvoor u als DGA kiest zal veelal worden ingegeven vanuit de fiscaliteit: u zal ons vragen om te berekenen in welke situatie u het minste belasting betaalt. Hiervoor zullen wij de belastingdruk bij afkoop vergelijken met de belastingdruk bij omzetting. Bij de vergelijking moet rekening worden gehouden met/een inschatting worden gemaakt van uw inkomenspositie na AOW-leeftijd. De uitkeringen uit de ODV zullen namelijk hoogstwaarschijnlijk pas na AOW-leeftijd door u worden opgestart. Aan de hand van uw inkomen na AOW-leeftijd kunnen wij berekenen wat tariefsmatig de beste keuze is: afkopen of omzetten naar ODV. Echter, we zijn er dan nog niet. Ook box 3 speelt namelijk een rol: bij afkoop zal uw box 3-vermogen namelijk toenemen. Dit kan een behoorlijke impact hebben op de vergelijking.

Advies

Nadat de input heeft geleid tot een concrete vergelijking zal u aan de hand daarvan een advies ontvangen. In het gros van de gevallen zal blijken dat afkoop lang niet al tijd het meest voordelig is. Dit is het gevolg van het feit dat het belastingtarief in de eerste twee belastingschijven na AOW-leeftijd lager is dan vóór de AOW-leeftijd.

Andere factoren

De praktijk leert dat de fiscaliteit echter niet de enige relevante factor is. Regelmatig krijg ik namelijk te horen: misschien dat de ODV fiscaal voordeliger is, maar ik ben m’n BV beu. Ik ga dus voor afkoop. Of dat afkoop voordeliger is, maar dat de liquide middelen ontbreken. Kortom, de fiscaliteit is belangrijk maar niet altijd leidend. Welke factor het belangrijkste is, is sterk situationeel.

Keuze gemaakt. En dan?

Nadat u zich van deskundig advies heeft laten voorzien, zal u een keuze gaan maken. Deze keuze moet worden uitgevoerd. Concreet betekent dit dat u uw keuze moet vastleggen in een overeenkomst met uw B.V.; u heeft namelijk al een pensioenovereenkomst met uw B.V. waar u nu andere/nadere afspraken over wilt maken.

Compensatie

Naast u en uw B.V. is ook uw partner partij bij de uitvoering van de keuze. Veelal heeft zij namelijk recht op nabestaandenpensioen. Daarnaast kan zij recht hebben op de helft van uw ouderdomspensioen. Bij afkoop en omzetting vervallen deze rechten. Hiervoor moet zij worden gecompenseerd anders doet zij aan u een schenking waarover schenkbelasting is verschuldigd. Deze compensatie kan op meerder manieren plaats vinden. In de meeste gevallen zal ervoor worden gekozen om overeen te komen dat uw partner bij een onverhoopte scheiding recht heeft op een op dat moment te berekenen financiële compensatie. Het is raadzaam deze afspraak notarieel vast te leggen. Laat u hierover goed adviseren!

Voorwaarden en kleine lettertjes (100% transparantie!):

 1. De voorwaarden voor de normale administratie blijven hetzelfde (dus: €395 euro exclusief btw. Zie de pagina ‘Jaarstukken Stamrecht BV‘ voor de overige eisen zoals maximaal 75 stuks mutaties eis e.d.).
 2. We behouden ons in uitzonderingsgevallen het recht voor kosten in rekening te brengen indien uw vorige boekhouder of uzelf er een zodanig rommeltje van heeft gemaakt, dat aanzienlijke herstelwerkzaamheden nodig zijn.
 3. Het betreft een 5 jaarsovereenkomst voor een BV (zonder onderneming) zoals bijvoorbeeld een Spaar BV, Stamrecht BV of Pensioen BV met ODV, met als eerste actiejaar 2018 of 2019 en als laatste actiejaar 2022 of 2023.
 4. De 5 jaarsovereenkomst is tussentijds altijd opzegbaar zonder boete of kosten, ook ingeval van liquidatie BV, overlijden aandeelhouder e.d.
 5. De jaarstukken 2019 worden gemaakt in de loop van het gehele jaar 2020 volgens onze eigen inplanning en conform de Uitstelregeling Belastingconsulenten.
 6. De jaarstukken 2020 worden gemaakt in de loop van het gehele jaar 2021 volgens onze eigen inplanning en conform de Uitstelregeling Belastingconsulenten.
 7. De actie loopt tot 1 januari 2021.
 8. Op het eerste jaar van de 5 jaarsovereenkomst administratie is een korting van 100 euro van toepassing, waardoor de kosten hiervoor slechts 275 euro ex BTW zijn.
 9. De (verplichte) kennismaking en bespreking op een van onze kantoren is eveneens kosteloos.
 10. De BV is in voorgaande 10 jaren geen klant van Kroese en Geraerts of daarmee gelieerde bedrijven geweest.
 11. Het is mogelijk dat administraties van aanbiedingklanten worden verwerkt na 1 juli.
 12. De extra kosten voor de (eventuele) maandelijkse of eenmalige loonadministratie zijn per jaar 132 euro resp. 150 euro .
 13. De kosten voor een (eventuele) aangifte BTW zijn extra.
 14. Het opmaken van een akte van periodieke uitkeringen bij opstarten van de uitkeringen is eenmalig extra 40 euro.
 15. De kosten voor het opmaken van een eventuele actuariële berekening zijn nihil, indien u bij ons administratieklant bent.
 16. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
 17. De voorwaarden voor de normale administratie blijven hetzelfde (dus: €395 euro exclusief btw. Zie de pagina ‘Jaarstukken Stamrecht BV‘ voor de overige eisen zoals maximaal 75 stuks mutaties eis e.d.).
 18. We behouden ons in uitzonderingsgevallen het recht voor kosten in rekening te brengen indien uw vorige boekhouder of uzelf er een zodanig rommeltje van heeft gemaakt, dat aanzienlijke herstelwerkzaamheden nodig zijn.
 19. Het betreft een 5 jaarsovereenkomst voor een BV (zonder onderneming) zoals bijvoorbeeld een Spaar BV, Stamrecht BV of Pensioen BV met ODV, met als eerste actiejaar 2018 of 2019 en als laatste actiejaar 2022 of 2023.
 20. De 5 jaarsovereenkomst is tussentijds altijd opzegbaar zonder boete of kosten, ook ingeval van liquidatie BV, overlijden aandeelhouder e.d.
 21. De jaarstukken 2019 worden gemaakt in de loop van het gehele jaar 2020 volgens onze eigen inplanning en conform de Uitstelregeling Belastingconsulenten.
 22. De jaarstukken 2020 worden gemaakt in de loop van het gehele jaar 2021 volgens onze eigen inplanning en conform de Uitstelregeling Belastingconsulenten.
 23. De actie loopt tot 1 januari 2021.
 24. Op het eerste jaar van de 5 jaarsovereenkomst administratie is een korting van 100 euro van toepassing, waardoor de kosten hiervoor slechts 275 euro ex BTW zijn.
 25. De (verplichte) kennismaking en bespreking op een van onze kantoren is eveneens kosteloos.
 26. De BV is in voorgaande 10 jaren geen klant van Kroese en Geraerts of daarmee gelieerde bedrijven geweest.
 27. Het is mogelijk dat administraties van aanbiedingklanten worden verwerkt na 1 juli.
 28. De extra kosten voor de (eventuele) maandelijkse of eenmalige loonadministratie zijn per jaar 132 euro resp. 150 euro .
 29. De kosten voor een (eventuele) aangifte BTW zijn extra.
 30. Het opmaken van een akte van periodieke uitkeringen bij opstarten van de uitkeringen is eenmalig extra 40 euro.
 31. De kosten voor het opmaken van een eventuele actuariële berekening zijn nihil, indien u bij ons administratieklant bent.
 32. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

Wat houden onze werkzaamheden betreft uw Stamrecht BV administratie precies in?

De dienstverlening bestaat uit het opmaken van alle benodigde stukken in de meest uitgebreide vorm:

 1. De uitgebreide jaarrekening (balans, winst- en verliesrekening en toelichting),
 2. Het doen van de aangifte vennootschapsbelasting voor de BV,
 3. Het maken van de publicatiestukken voor de KVK,
 4. Het verzorgen van de notulen van de vergadering van aandeelhouders,
 5. Uw telefonische of per email gestelde vragen, opmerkingen en adviesvragen zijn gratis.