BTW en doorbelaste kosten

Inhoud

Vermogenszaken goed regelen?

Kroese en Geraerts

Als u als ondernemer kosten maakt voor klanten die u weer doorbelast aan uw klant, krijgt u te maken met heffing van btw over deze doorbelasting. De praktijk leert dat het niet altijd duidelijk is hoe deze btw-heffing verloopt.

Over doorbelaste kosten altijd btw in rekening brengen

De hoofdregel is dat over doorbelaste kosten altijd btw moet worden berekend. De wet bepaalt namelijk dat deze kosten onderdeel uitmaken van de door de ondernemer geleverde prestatie. Hierdoor volgen de kosten hetzelfde regime als het regime dat geldt voor de geleverde prestatie. Als hierover btw is verschuldigd, moet u ook over de doorbelaste kosten btw in rekening brengen. Hiervoor geldt hetzelfde tarief als dat geldt voor de geleverde dienst.

Bovenstaande regel geldt ongeacht of er btw zit in de kosten die u doorbelast. Dus ook als u bijvoorbeeld de kosten van vliegtickets doorbelast. Als uw afnemer de door gefactureerde btw niet terug kan vragen, werkt de BTW belastingverzwarend. Hiervoor later in deze bijdrage een tip.

Doorlopende posten uitgezonderd van btw-heffing

Op de hoofdregel dat op doorbelaste kosten btw in rekening moet worden gebracht, geldt een uitzondering voor zogenaamde doorlopende posten. Dit zijn kosten die u niet op eigen naam, maar wel voor rekening van een afnemer maakt en worden doorlopende posten genoemd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de legeskosten die een aannemer betaalt voor de omgevingsvergunning van zijn opdrachtgever. De volgende kosten zijn in ieder geval doorlopende posten:

 • rechten bij invoer en andere belastingen die u op eigen naam en voor rekening van uw afnemer betaalt;
 • toeristenbelasting die u per bezoeker en overnachting afzonderlijk in rekening brengt;
 • leges voor de inschrijving en de tenaamstelling in het kentekenregister die u als leverancier van een voertuig doorberekent aan de afnemer;
 • assurantiekosten die u als leverancier of dienstverlener aan een andere ondernemer moet betalen, voor zover deze kosten afzonderlijk in rekening zijn gebracht;
 • kosten van het CBR die rijschoolhouders doorberekenen aan hun leerlingen;
 • overdrachtsbelasting die namens de opdrachtgever wordt betaald;
 • griffierechten.

Om bovenstaande kosten vrij van btw door te belasten moet u deze wel apart op uw factuur vermelden en u mag hier geen winstopslag op zetten.

Tips!

 1. Als uw opdrachtgever aan haar gefactureerde btw niet terug kan vragen, werkt het doorbelasten van kosten voor haar kostprijsverhogend. Dit kunt u voorkomen door uw opdrachtgever deze kosten op eigen naam en voor eigen rekening te laten nemen. Hiervoor moeten deze op haar naam worden gefactureerd.
 2. Naast het factureren van uw onkosten kunt u er ook voor kiezen om deze onkosten te declareren. Dit levert minder administratieve rompslomp op en kan voor een niet aftrekgerechtigde opdrachtgever (zoals de meeste zorgondernemers) fiscaal voordeliger zijn.

Voorwaarden en kleine lettertjes (100% transparantie!):

 1. De voorwaarden voor de normale administratie blijven hetzelfde (dus: €395 euro exclusief btw. Zie de pagina ‘Jaarstukken Stamrecht BV‘ voor de overige eisen zoals maximaal 75 stuks mutaties eis e.d.).
 2. We behouden ons in uitzonderingsgevallen het recht voor kosten in rekening te brengen indien uw vorige boekhouder of uzelf er een zodanig rommeltje van heeft gemaakt, dat aanzienlijke herstelwerkzaamheden nodig zijn.
 3. Het betreft een 5 jaarsovereenkomst voor een BV (zonder onderneming) zoals bijvoorbeeld een Spaar BV, Stamrecht BV of Pensioen BV met ODV, met als eerste actiejaar 2018 of 2019 en als laatste actiejaar 2022 of 2023.
 4. De 5 jaarsovereenkomst is tussentijds altijd opzegbaar zonder boete of kosten, ook ingeval van liquidatie BV, overlijden aandeelhouder e.d.
 5. De jaarstukken 2019 worden gemaakt in de loop van het gehele jaar 2020 volgens onze eigen inplanning en conform de Uitstelregeling Belastingconsulenten.
 6. De jaarstukken 2020 worden gemaakt in de loop van het gehele jaar 2021 volgens onze eigen inplanning en conform de Uitstelregeling Belastingconsulenten.
 7. De actie loopt tot 1 januari 2021.
 8. Op het eerste jaar van de 5 jaarsovereenkomst administratie is een korting van 100 euro van toepassing, waardoor de kosten hiervoor slechts 275 euro ex BTW zijn.
 9. De (verplichte) kennismaking en bespreking op een van onze kantoren is eveneens kosteloos.
 10. De BV is in voorgaande 10 jaren geen klant van Kroese en Geraerts of daarmee gelieerde bedrijven geweest.
 11. Het is mogelijk dat administraties van aanbiedingklanten worden verwerkt na 1 juli.
 12. De extra kosten voor de (eventuele) maandelijkse of eenmalige loonadministratie zijn per jaar 132 euro resp. 150 euro .
 13. De kosten voor een (eventuele) aangifte BTW zijn extra.
 14. Het opmaken van een akte van periodieke uitkeringen bij opstarten van de uitkeringen is eenmalig extra 40 euro.
 15. De kosten voor het opmaken van een eventuele actuariële berekening zijn nihil, indien u bij ons administratieklant bent.
 16. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
 17. De voorwaarden voor de normale administratie blijven hetzelfde (dus: €395 euro exclusief btw. Zie de pagina ‘Jaarstukken Stamrecht BV‘ voor de overige eisen zoals maximaal 75 stuks mutaties eis e.d.).
 18. We behouden ons in uitzonderingsgevallen het recht voor kosten in rekening te brengen indien uw vorige boekhouder of uzelf er een zodanig rommeltje van heeft gemaakt, dat aanzienlijke herstelwerkzaamheden nodig zijn.
 19. Het betreft een 5 jaarsovereenkomst voor een BV (zonder onderneming) zoals bijvoorbeeld een Spaar BV, Stamrecht BV of Pensioen BV met ODV, met als eerste actiejaar 2018 of 2019 en als laatste actiejaar 2022 of 2023.
 20. De 5 jaarsovereenkomst is tussentijds altijd opzegbaar zonder boete of kosten, ook ingeval van liquidatie BV, overlijden aandeelhouder e.d.
 21. De jaarstukken 2019 worden gemaakt in de loop van het gehele jaar 2020 volgens onze eigen inplanning en conform de Uitstelregeling Belastingconsulenten.
 22. De jaarstukken 2020 worden gemaakt in de loop van het gehele jaar 2021 volgens onze eigen inplanning en conform de Uitstelregeling Belastingconsulenten.
 23. De actie loopt tot 1 januari 2021.
 24. Op het eerste jaar van de 5 jaarsovereenkomst administratie is een korting van 100 euro van toepassing, waardoor de kosten hiervoor slechts 275 euro ex BTW zijn.
 25. De (verplichte) kennismaking en bespreking op een van onze kantoren is eveneens kosteloos.
 26. De BV is in voorgaande 10 jaren geen klant van Kroese en Geraerts of daarmee gelieerde bedrijven geweest.
 27. Het is mogelijk dat administraties van aanbiedingklanten worden verwerkt na 1 juli.
 28. De extra kosten voor de (eventuele) maandelijkse of eenmalige loonadministratie zijn per jaar 132 euro resp. 150 euro .
 29. De kosten voor een (eventuele) aangifte BTW zijn extra.
 30. Het opmaken van een akte van periodieke uitkeringen bij opstarten van de uitkeringen is eenmalig extra 40 euro.
 31. De kosten voor het opmaken van een eventuele actuariële berekening zijn nihil, indien u bij ons administratieklant bent.
 32. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

Wat houden onze werkzaamheden betreft uw Stamrecht BV administratie precies in?

De dienstverlening bestaat uit het opmaken van alle benodigde stukken in de meest uitgebreide vorm:

 1. De uitgebreide jaarrekening (balans, winst- en verliesrekening en toelichting),
 2. Het doen van de aangifte vennootschapsbelasting voor de BV,
 3. Het maken van de publicatiestukken voor de KVK,
 4. Het verzorgen van de notulen van de vergadering van aandeelhouders,
 5. Uw telefonische of per email gestelde vragen, opmerkingen en adviesvragen zijn gratis.