Echtscheiding en de Stamrecht BV

Inhoud

Vermogenszaken goed regelen?

Kroese en Geraerts

Eén op de twee huwelijken strandt. Bij ondernemers zelfs twee op de drie. Echtscheidingen zijn dus aan de orde van de dag. Ook de daarbij behorende verdeling van het aanwezige huwelijkse vermogen. Deze verdeling is vaak niet makkelijk. Niet alleen emotioneel, maar ook praktisch. Zeker als tot het vermogen aandelen in een goudenhanddrukStamrecht BV behoren.

GoudenhanddrukStamrecht BV’s zijn een bijzondere soort BV’s. Veelal zijn het slapende BV’s die puur zijn opgericht om daarin een goudenhanddruk onder te brengen tegen verkrijging van een toekomstig recht op periodieke uitkeringen. De balans is dan ook redelijk zuiver: op de actiefzijde staat een bankrekening ter grootte van de na oprichting ontvangen goudenhanddruk plus de daarop ontvangen rente. Op de passiefzijde staat een door de BV gevormde voorziening voor de uitkeringsverplichting die zij heeft jegens haar aandeelhouder. Deze voorziening plus de verplichte oprenting is in veel gevallen nagenoeg gelijk aan de daartegenover staande bankrekening. Het eigen vermogen van de BV is hierdoor nihil.

Hoe te waarderen?

Wij krijgen zeer regelmatig de vraag hoe een Stamrecht BV met een eigen vermogen van (nagenoeg) nihil in het kader van een boedelverdeling wegens een echtscheiding te waarderen. Veel echtscheidingsadvocaten en mediators hebben namelijk geen idee hoe daarmee om te gaan en vragen ons om advies. Vaak blijkt dan niet de waardebepaling van de BV het heikele punt, maar de waardebepaling van de aandelen in combinatie met de aanspraak die de aandeelhouder heeft jegens zijn BV Feitelijk komt het er bij die combinatie op neer hoe de toekomstige uitkeringen moeten worden gewaardeerd. Dit is niet eenvoudig, zeker ook niet omdat op de uitkeringen een belastingclaim rust. Ook deze belastingclaim moet worden gewaardeerd. Deze belastingclaim verlaagt de waarde van de aanspraak. De hoogte van de waarde van de belastingclaim is van veel factoren afhankelijk, onder meer de leeftijd van de uitkeringsgerechtigde, de hoogte van de verplichting alsmede de hoogte van het overige (verwachte) inkomen van de uitkeringsgerechtigde.

Waarderen blijft maatwerk

Door de afhankelijkheid van verschillende factoren is het waarderen van een stamrecht in het kader van een echtscheiding maatwerk en niet eenvoudig. Naar onze mening krijgt deze waardering in veel echtscheidingen niet de aandacht die deze behoeft. Vaak wordt er maanden gesteggeld of de echtelijke woning nu € 275.000 of € 280.000 waard is, terwijl een stamrecht of überhaupt niet wordt meegenomen of als sluitpost wordt gebruikt. De praktijk leert dat gewezen echtelieden zichzelf regelmatig te kort doen door de waardering van de stamrecht niet de aandacht te geven die nodig is. Deze aandacht betaalt zich nagenoeg altijd uit.

Andere mogelijkheden bij een Stamrecht BV

Op het moment dat wij worden geconsulteerd door echtelieden in scheiding, echtscheidingsadvocaten of mediators blijkt regelmatig dat niet alle mogelijke oplossingen in kaart zijn gebracht. Naast het toedelen van de aandelen en het stamrecht aan een van de twee echtelieden kan bijvoorbeeld ook worden gekozen voor een splitsing van de Stamrecht BV en/of de aanspraak of voor het afstorten van een verplichting/aanspraak bij een verzekeraar. Deze oplossingen kunnen de immer betwistbare waardering van toekomstige uitkeringen voorkomen en zijn vaak een oplossing waarin de gewezen echtelieden zich beiden kunnen vinden. En dat is prettig in een traject waarin al over genoeg andere zaken wordt gesteggeld.

Resume

Kortom, echtscheidingen zijn aan de orde van de dag, net als het gesteggel over de waardering van het huwelijks vermogen. Gesteggel over de waarde van het goudenhanddrukstamrecht kan worden voorkomen door consultatie van specialisten. Zij zorgen voor een juiste onderbouwde en voor beide partijen aanvaardbare oplossing. Dit geeft rust en duidelijkheid, in een echtscheidingstraject waardevolle kernwaarden.

Voorwaarden en kleine lettertjes (100% transparantie!):

 1. De voorwaarden voor de normale administratie blijven hetzelfde (dus: €395 euro exclusief btw. Zie de pagina ‘Jaarstukken Stamrecht BV‘ voor de overige eisen zoals maximaal 75 stuks mutaties eis e.d.).
 2. We behouden ons in uitzonderingsgevallen het recht voor kosten in rekening te brengen indien uw vorige boekhouder of uzelf er een zodanig rommeltje van heeft gemaakt, dat aanzienlijke herstelwerkzaamheden nodig zijn.
 3. Het betreft een 5 jaarsovereenkomst voor een BV (zonder onderneming) zoals bijvoorbeeld een Spaar BV, Stamrecht BV of Pensioen BV met ODV, met als eerste actiejaar 2018 of 2019 en als laatste actiejaar 2022 of 2023.
 4. De 5 jaarsovereenkomst is tussentijds altijd opzegbaar zonder boete of kosten, ook ingeval van liquidatie BV, overlijden aandeelhouder e.d.
 5. De jaarstukken 2019 worden gemaakt in de loop van het gehele jaar 2020 volgens onze eigen inplanning en conform de Uitstelregeling Belastingconsulenten.
 6. De jaarstukken 2020 worden gemaakt in de loop van het gehele jaar 2021 volgens onze eigen inplanning en conform de Uitstelregeling Belastingconsulenten.
 7. De actie loopt tot 1 januari 2021.
 8. Op het eerste jaar van de 5 jaarsovereenkomst administratie is een korting van 100 euro van toepassing, waardoor de kosten hiervoor slechts 275 euro ex BTW zijn.
 9. De (verplichte) kennismaking en bespreking op een van onze kantoren is eveneens kosteloos.
 10. De BV is in voorgaande 10 jaren geen klant van Kroese en Geraerts of daarmee gelieerde bedrijven geweest.
 11. Het is mogelijk dat administraties van aanbiedingklanten worden verwerkt na 1 juli.
 12. De extra kosten voor de (eventuele) maandelijkse of eenmalige loonadministratie zijn per jaar 132 euro resp. 150 euro .
 13. De kosten voor een (eventuele) aangifte BTW zijn extra.
 14. Het opmaken van een akte van periodieke uitkeringen bij opstarten van de uitkeringen is eenmalig extra 40 euro.
 15. De kosten voor het opmaken van een eventuele actuariële berekening zijn nihil, indien u bij ons administratieklant bent.
 16. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
 17. De voorwaarden voor de normale administratie blijven hetzelfde (dus: €395 euro exclusief btw. Zie de pagina ‘Jaarstukken Stamrecht BV‘ voor de overige eisen zoals maximaal 75 stuks mutaties eis e.d.).
 18. We behouden ons in uitzonderingsgevallen het recht voor kosten in rekening te brengen indien uw vorige boekhouder of uzelf er een zodanig rommeltje van heeft gemaakt, dat aanzienlijke herstelwerkzaamheden nodig zijn.
 19. Het betreft een 5 jaarsovereenkomst voor een BV (zonder onderneming) zoals bijvoorbeeld een Spaar BV, Stamrecht BV of Pensioen BV met ODV, met als eerste actiejaar 2018 of 2019 en als laatste actiejaar 2022 of 2023.
 20. De 5 jaarsovereenkomst is tussentijds altijd opzegbaar zonder boete of kosten, ook ingeval van liquidatie BV, overlijden aandeelhouder e.d.
 21. De jaarstukken 2019 worden gemaakt in de loop van het gehele jaar 2020 volgens onze eigen inplanning en conform de Uitstelregeling Belastingconsulenten.
 22. De jaarstukken 2020 worden gemaakt in de loop van het gehele jaar 2021 volgens onze eigen inplanning en conform de Uitstelregeling Belastingconsulenten.
 23. De actie loopt tot 1 januari 2021.
 24. Op het eerste jaar van de 5 jaarsovereenkomst administratie is een korting van 100 euro van toepassing, waardoor de kosten hiervoor slechts 275 euro ex BTW zijn.
 25. De (verplichte) kennismaking en bespreking op een van onze kantoren is eveneens kosteloos.
 26. De BV is in voorgaande 10 jaren geen klant van Kroese en Geraerts of daarmee gelieerde bedrijven geweest.
 27. Het is mogelijk dat administraties van aanbiedingklanten worden verwerkt na 1 juli.
 28. De extra kosten voor de (eventuele) maandelijkse of eenmalige loonadministratie zijn per jaar 132 euro resp. 150 euro .
 29. De kosten voor een (eventuele) aangifte BTW zijn extra.
 30. Het opmaken van een akte van periodieke uitkeringen bij opstarten van de uitkeringen is eenmalig extra 40 euro.
 31. De kosten voor het opmaken van een eventuele actuariële berekening zijn nihil, indien u bij ons administratieklant bent.
 32. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

Wat houden onze werkzaamheden betreft uw Stamrecht BV administratie precies in?

De dienstverlening bestaat uit het opmaken van alle benodigde stukken in de meest uitgebreide vorm:

 1. De uitgebreide jaarrekening (balans, winst- en verliesrekening en toelichting),
 2. Het doen van de aangifte vennootschapsbelasting voor de BV,
 3. Het maken van de publicatiestukken voor de KVK,
 4. Het verzorgen van de notulen van de vergadering van aandeelhouders,
 5. Uw telefonische of per email gestelde vragen, opmerkingen en adviesvragen zijn gratis.