Handhaving Wet DBA uitgesteld tot 1 januari 2018

Inhoud

Vermogenszaken goed regelen?

Kroese en Geraerts

Sinds 1 mei 2016 is de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) van kracht. De Wet DBA heeft de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) vervangen. Reden van deze vervanging is dat het binnen het systeem met de VAR onmogelijk is gebleken om zogenaamde schijnzelfstandigen te onderscheiden van echte zelfstandigen.

Schijnzelfstandigen zijn personen die in de praktijk feitelijk normale werknemers zijn, maar op papier ondernemers. Hierdoor kunnen zij met succes de ondernemersfaciliteiten claimen en is de opdrachtgever gevrijwaard van inhouding van loonheffingen.

Wet DBA in vogelvlucht

Onder de Wet DBA is de vrijwaring van inhouding van loonheffingen wezenlijk anders. De Wet DBA bepaalt namelijk dat zowel de opdrachtgever als –nemer aansprakelijk kunnen worden gesteld bij schijnconstructies. Van een schijnconstructie is sprake als opdrachtgever en –nemer feitelijk werkgever en- nemer zijn. Dit is het geval als sprake is van een gezagsverhouding, de verplichting tot het verrichten van persoonlijke arbeid en de betaling van loon.

Met name de vraag wanneer sprake is van een gezagsverhouding is lastig te beantwoorden. De wetgever heeft discussie over het wel of niet aanwezig zijn van een gezagsverhouding proberen te verhelpen door modelovereenkomsten op te stellen. Als conform deze modelovereenkomsten wordt gewerkt, is geen sprake van een gezagsverhouding.

Kritiek vanuit de praktijk

De modelovereenkomsten zijn inmiddels door deskundigen behoorlijk bekritiseerd. Ook is veel kritiek gekomen op de Wet DBA in het algemeen. Deze wet brengt namelijk heel veel onduidelijkheden met zich mee en de hamvraag blijft: is er wel of geen sprake van een gezagsverhouding? Dit is dezelfde discussie als die voor de invoering van de VAR en tijdens het VAR-tijdperk bestond. Eigenlijk schieten we dus niets op met de Wet DBA.

Oordeel commissie

Tot eenzelfde conclusie is een speciaal daarvoor in het leven geroepen commissie ook gekomen: de Wet DBA in haar huidige vorm biedt geen oplossing voor het schijnzelfstandigheidsprobleem.

Sterker nog, de Wet DBA heeft voor aanvullende problemen geleid. De grootste daarvan is dat de wet erg onduidelijk is en de risico’s voor opdrachtgevers groot. Zij willen er hun handen dus niet aan branden en zijn erg terughoudend met het inhuren van zzp’ers. Politiek Den Haag heeft dit probleem lange tijd niet willen onderkennen, maar sinds vorige week is de politiek in de persoon van de heer Wiebes om: de Wet DBA kent nog te veel onduidelijkheden om een werkbare wet te zijn.

Tot 1 januari 2018 geen handhaving

De grootste onduidelijkheid is de invulling van het begrip gezagsverhouding. Ondanks de enorme stroom aan jurisprudentie is het begrip lastig toepasbaar, met name om dat de jurisprudentie oud is en niet aansluit bij de huidige praktijk. De wetgever gaat het begrip gezagsverhouding dan ook herijken. Dit gaat zij doen in de periode tot 1 januari 2018. Gedurende deze fase van herijking zal ook niet handhavend worden opgetreden door de Belastingdienst. Wel zullen zij controles uitvoeren, maar het doel daarvan is om aanwijzingen te geven.

Voorwaarden en kleine lettertjes (100% transparantie!):

 1. De voorwaarden voor de normale administratie blijven hetzelfde (dus: €395 euro exclusief btw. Zie de pagina ‘Jaarstukken Stamrecht BV‘ voor de overige eisen zoals maximaal 75 stuks mutaties eis e.d.).
 2. We behouden ons in uitzonderingsgevallen het recht voor kosten in rekening te brengen indien uw vorige boekhouder of uzelf er een zodanig rommeltje van heeft gemaakt, dat aanzienlijke herstelwerkzaamheden nodig zijn.
 3. Het betreft een 5 jaarsovereenkomst voor een BV (zonder onderneming) zoals bijvoorbeeld een Spaar BV, Stamrecht BV of Pensioen BV met ODV, met als eerste actiejaar 2018 of 2019 en als laatste actiejaar 2022 of 2023.
 4. De 5 jaarsovereenkomst is tussentijds altijd opzegbaar zonder boete of kosten, ook ingeval van liquidatie BV, overlijden aandeelhouder e.d.
 5. De jaarstukken 2019 worden gemaakt in de loop van het gehele jaar 2020 volgens onze eigen inplanning en conform de Uitstelregeling Belastingconsulenten.
 6. De jaarstukken 2020 worden gemaakt in de loop van het gehele jaar 2021 volgens onze eigen inplanning en conform de Uitstelregeling Belastingconsulenten.
 7. De actie loopt tot 1 januari 2021.
 8. Op het eerste jaar van de 5 jaarsovereenkomst administratie is een korting van 100 euro van toepassing, waardoor de kosten hiervoor slechts 275 euro ex BTW zijn.
 9. De (verplichte) kennismaking en bespreking op een van onze kantoren is eveneens kosteloos.
 10. De BV is in voorgaande 10 jaren geen klant van Kroese en Geraerts of daarmee gelieerde bedrijven geweest.
 11. Het is mogelijk dat administraties van aanbiedingklanten worden verwerkt na 1 juli.
 12. De extra kosten voor de (eventuele) maandelijkse of eenmalige loonadministratie zijn per jaar 132 euro resp. 150 euro .
 13. De kosten voor een (eventuele) aangifte BTW zijn extra.
 14. Het opmaken van een akte van periodieke uitkeringen bij opstarten van de uitkeringen is eenmalig extra 40 euro.
 15. De kosten voor het opmaken van een eventuele actuariële berekening zijn nihil, indien u bij ons administratieklant bent.
 16. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
 17. De voorwaarden voor de normale administratie blijven hetzelfde (dus: €395 euro exclusief btw. Zie de pagina ‘Jaarstukken Stamrecht BV‘ voor de overige eisen zoals maximaal 75 stuks mutaties eis e.d.).
 18. We behouden ons in uitzonderingsgevallen het recht voor kosten in rekening te brengen indien uw vorige boekhouder of uzelf er een zodanig rommeltje van heeft gemaakt, dat aanzienlijke herstelwerkzaamheden nodig zijn.
 19. Het betreft een 5 jaarsovereenkomst voor een BV (zonder onderneming) zoals bijvoorbeeld een Spaar BV, Stamrecht BV of Pensioen BV met ODV, met als eerste actiejaar 2018 of 2019 en als laatste actiejaar 2022 of 2023.
 20. De 5 jaarsovereenkomst is tussentijds altijd opzegbaar zonder boete of kosten, ook ingeval van liquidatie BV, overlijden aandeelhouder e.d.
 21. De jaarstukken 2019 worden gemaakt in de loop van het gehele jaar 2020 volgens onze eigen inplanning en conform de Uitstelregeling Belastingconsulenten.
 22. De jaarstukken 2020 worden gemaakt in de loop van het gehele jaar 2021 volgens onze eigen inplanning en conform de Uitstelregeling Belastingconsulenten.
 23. De actie loopt tot 1 januari 2021.
 24. Op het eerste jaar van de 5 jaarsovereenkomst administratie is een korting van 100 euro van toepassing, waardoor de kosten hiervoor slechts 275 euro ex BTW zijn.
 25. De (verplichte) kennismaking en bespreking op een van onze kantoren is eveneens kosteloos.
 26. De BV is in voorgaande 10 jaren geen klant van Kroese en Geraerts of daarmee gelieerde bedrijven geweest.
 27. Het is mogelijk dat administraties van aanbiedingklanten worden verwerkt na 1 juli.
 28. De extra kosten voor de (eventuele) maandelijkse of eenmalige loonadministratie zijn per jaar 132 euro resp. 150 euro .
 29. De kosten voor een (eventuele) aangifte BTW zijn extra.
 30. Het opmaken van een akte van periodieke uitkeringen bij opstarten van de uitkeringen is eenmalig extra 40 euro.
 31. De kosten voor het opmaken van een eventuele actuariële berekening zijn nihil, indien u bij ons administratieklant bent.
 32. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

Wat houden onze werkzaamheden betreft uw Stamrecht BV administratie precies in?

De dienstverlening bestaat uit het opmaken van alle benodigde stukken in de meest uitgebreide vorm:

 1. De uitgebreide jaarrekening (balans, winst- en verliesrekening en toelichting),
 2. Het doen van de aangifte vennootschapsbelasting voor de BV,
 3. Het maken van de publicatiestukken voor de KVK,
 4. Het verzorgen van de notulen van de vergadering van aandeelhouders,
 5. Uw telefonische of per email gestelde vragen, opmerkingen en adviesvragen zijn gratis.