Help, mijn Stamrecht-B.V. maakt verlies door lage rente! Wat nu?!

Inhoud

Vermogenszaken goed regelen?

Kroese en Geraerts

Ook in stamrechtland is de lage rente (nog steeds) onderwerp van gesprek. Veel dga’s/uitkeringsgerechtigde van een Stamrecht-B.V. zien dat het rendement op hun bezittingen behoorlijk achterblijft bij de verwachtingen die zij bij de oprichting hadden. Dit levert onrust op. Enerzijds omdat Stamrecht-B.V.’s verlies gaan maken en anderzijds omdat eerder gemaakte financiële planningen niet haalbaar blijken te zijn. Ook denken verschillende Stamrecht-B.V.-bezitters (al dan niet door onjuiste advisering) dat zij vanuit privé geld bij moeten storten om het verlies te compenseren. In deze blog ga ik in op wat de daadwerkelijke gevolgen zijn van een achterblijvend rendement als gevolg van de lage rentestanden. Tot slot bied ik handreikingen om deze gevolgen te minimaliseren/te voorkomen.

Afspraken bij oprichting Stamrecht-B.V.

Tot 2014 kon bij de ontvangst van een goudenhanddruk worden gekozen voor de oprichting van een Stamrecht-B.V. In deze Stamrecht-B.V. kon de goudenhanddruk bruto worden gestort. In ruil voor deze storting verplichtte de Stamrecht-B.V. zich om aan de dga/uitkeringsgerechtigde periodieke uitkeringen te verstrekken. Op deze toekomstige uitkeringen moet zij belasting inhouden. Door deze uitkeringen goed te timen, kan deze belastingdruk aanzienlijk lager zijn dan bij in één keer belasting betalen bij ontvangst van de goudenhanddruk.

De afspraken tussen de B.V. en haar dga over de uitkeringen moeten zakelijk zijn. Daarbij horen afspraken over de ‘groei’ van de aanspraken. Als de goudenhanddruk immers bij een commerciële verzekeraar zou zijn afgestort, rendeert het gestorte bedrag op een afgesproken manier. Dezelfde afspraak moet een dga maken met zijn Stamrecht-B.V. Hierbij is veelal een keuze gemaakt tussen een vast percentage (vaak 4%), variabel u-rendement en een vast u-rendement. Het u-rendement is het gewogen gemiddelde van de effectieve rente op een aantal geselecteerde staatsleningen.

Afspraken niet haalbaar door lage rentestanden

Door de met de dga/uitkeringsgerechtigde gemaakte afspraken weet de Stamrecht-B.V. welk rendement zij op haar vermogen moet maken om genoeg op te bouwen om aan haar uitkeringsverplichting te kunnen doen. Echter, veel B.V.’s halen deze rendementen in de huidige markt niet. Zeker de B.V.’s die een ‘groei’ van 4% of een ‘groei’ met een vast u-rendement zijn overeengekomen. Deze B.V.’s komen vroeg of laat zogenaamd ‘onder water te staan’, de waarde van hun bezittingen is lager dan hun uitkeringsverplichting.

Gevolgen ‘onder water staan’

B.V.’s die minder rendement maken (lees: minder opbrengst realiseren met hun bezittingen) dan de afgesproken ‘groei’ maken verlies. Gevolg daarvan is een negatieve winstreserve (kort gezegd: verschil tussen bezittingen en schulden). Het hebben/krijgen van een negatieve winstreserve heeft geen gevolgen, anders dan dat de B.V. niet haar gehele uitkeringsverplichting kan voldoen. Dit is fiscaal geen probleem: de B.V. hoeft slechts belasting te betalen over de daadwerkelijk gedane uitkeringen. Dus, het feitelijk opgebouwde vermogen is leidend. Een bijstorting/aanvulling van het ontstane tekort vanuit privévermogen is niet aan de orde. Dit is slechts anders bij onbehoorlijk bestuur en hier is niet snel sprake van.

Voorkomen ‘onder water staan’

Om het ‘onder water staan’ te voorkomen, kan het nodig zijn dat de B.V. het rendement op haar bezittingen dient te verhogen. Hier zijn diverse mogelijkheden voor. Zo kunt u gaan beleggen in aandelen en/of obligaties of onroerende zaken (denk hierbij bijvoorbeeld aan de aanschaf van een studentenwoning). Dit moet u uiteraard wel passen en de beleggingshorizon moet nog voldoende lang zijn. Een andere optie is het verstrekken van een lening aan de dga/uitkeringsgerechtigde die daarmee (een gedeelte van) een bancaire (eigenwoning)lening aflost. Dit kan veelal tegen betere voorwaarden dan de lopende voorwaarden waardoor dit voor zowel de B.V. als haar dga/uitkeringsgerechtigde een goede oplossing is. Ook kan met het geleende geld privé worden gespaard. Privéspaarrekening kennen namelijk vaak hogere rentepercentages dan zakelijke spaarrekeningen.

Advies

Als uw Stamrecht-B.V. onder water staat of onder water dreigt te komen staan, overweeg dan om uw beleggingsprofiel bij te stellen. Hierbij geldt wel dat dit bij u moet passen! Wij zijn u daarbij uiteraard graag van dienst!

Voorwaarden en kleine lettertjes (100% transparantie!):

 1. De voorwaarden voor de normale administratie blijven hetzelfde (dus: €395 euro exclusief btw. Zie de pagina ‘Jaarstukken Stamrecht BV‘ voor de overige eisen zoals maximaal 75 stuks mutaties eis e.d.).
 2. We behouden ons in uitzonderingsgevallen het recht voor kosten in rekening te brengen indien uw vorige boekhouder of uzelf er een zodanig rommeltje van heeft gemaakt, dat aanzienlijke herstelwerkzaamheden nodig zijn.
 3. Het betreft een 5 jaarsovereenkomst voor een BV (zonder onderneming) zoals bijvoorbeeld een Spaar BV, Stamrecht BV of Pensioen BV met ODV, met als eerste actiejaar 2018 of 2019 en als laatste actiejaar 2022 of 2023.
 4. De 5 jaarsovereenkomst is tussentijds altijd opzegbaar zonder boete of kosten, ook ingeval van liquidatie BV, overlijden aandeelhouder e.d.
 5. De jaarstukken 2019 worden gemaakt in de loop van het gehele jaar 2020 volgens onze eigen inplanning en conform de Uitstelregeling Belastingconsulenten.
 6. De jaarstukken 2020 worden gemaakt in de loop van het gehele jaar 2021 volgens onze eigen inplanning en conform de Uitstelregeling Belastingconsulenten.
 7. De actie loopt tot 1 januari 2021.
 8. Op het eerste jaar van de 5 jaarsovereenkomst administratie is een korting van 100 euro van toepassing, waardoor de kosten hiervoor slechts 275 euro ex BTW zijn.
 9. De (verplichte) kennismaking en bespreking op een van onze kantoren is eveneens kosteloos.
 10. De BV is in voorgaande 10 jaren geen klant van Kroese en Geraerts of daarmee gelieerde bedrijven geweest.
 11. Het is mogelijk dat administraties van aanbiedingklanten worden verwerkt na 1 juli.
 12. De extra kosten voor de (eventuele) maandelijkse of eenmalige loonadministratie zijn per jaar 132 euro resp. 150 euro .
 13. De kosten voor een (eventuele) aangifte BTW zijn extra.
 14. Het opmaken van een akte van periodieke uitkeringen bij opstarten van de uitkeringen is eenmalig extra 40 euro.
 15. De kosten voor het opmaken van een eventuele actuariële berekening zijn nihil, indien u bij ons administratieklant bent.
 16. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
 17. De voorwaarden voor de normale administratie blijven hetzelfde (dus: €395 euro exclusief btw. Zie de pagina ‘Jaarstukken Stamrecht BV‘ voor de overige eisen zoals maximaal 75 stuks mutaties eis e.d.).
 18. We behouden ons in uitzonderingsgevallen het recht voor kosten in rekening te brengen indien uw vorige boekhouder of uzelf er een zodanig rommeltje van heeft gemaakt, dat aanzienlijke herstelwerkzaamheden nodig zijn.
 19. Het betreft een 5 jaarsovereenkomst voor een BV (zonder onderneming) zoals bijvoorbeeld een Spaar BV, Stamrecht BV of Pensioen BV met ODV, met als eerste actiejaar 2018 of 2019 en als laatste actiejaar 2022 of 2023.
 20. De 5 jaarsovereenkomst is tussentijds altijd opzegbaar zonder boete of kosten, ook ingeval van liquidatie BV, overlijden aandeelhouder e.d.
 21. De jaarstukken 2019 worden gemaakt in de loop van het gehele jaar 2020 volgens onze eigen inplanning en conform de Uitstelregeling Belastingconsulenten.
 22. De jaarstukken 2020 worden gemaakt in de loop van het gehele jaar 2021 volgens onze eigen inplanning en conform de Uitstelregeling Belastingconsulenten.
 23. De actie loopt tot 1 januari 2021.
 24. Op het eerste jaar van de 5 jaarsovereenkomst administratie is een korting van 100 euro van toepassing, waardoor de kosten hiervoor slechts 275 euro ex BTW zijn.
 25. De (verplichte) kennismaking en bespreking op een van onze kantoren is eveneens kosteloos.
 26. De BV is in voorgaande 10 jaren geen klant van Kroese en Geraerts of daarmee gelieerde bedrijven geweest.
 27. Het is mogelijk dat administraties van aanbiedingklanten worden verwerkt na 1 juli.
 28. De extra kosten voor de (eventuele) maandelijkse of eenmalige loonadministratie zijn per jaar 132 euro resp. 150 euro .
 29. De kosten voor een (eventuele) aangifte BTW zijn extra.
 30. Het opmaken van een akte van periodieke uitkeringen bij opstarten van de uitkeringen is eenmalig extra 40 euro.
 31. De kosten voor het opmaken van een eventuele actuariële berekening zijn nihil, indien u bij ons administratieklant bent.
 32. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

Wat houden onze werkzaamheden betreft uw Stamrecht BV administratie precies in?

De dienstverlening bestaat uit het opmaken van alle benodigde stukken in de meest uitgebreide vorm:

 1. De uitgebreide jaarrekening (balans, winst- en verliesrekening en toelichting),
 2. Het doen van de aangifte vennootschapsbelasting voor de BV,
 3. Het maken van de publicatiestukken voor de KVK,
 4. Het verzorgen van de notulen van de vergadering van aandeelhouders,
 5. Uw telefonische of per email gestelde vragen, opmerkingen en adviesvragen zijn gratis.