(Levens)testament geeft rust!

Inhoud

Vermogenszaken goed regelen?

Kroese en Geraerts

December is traditioneel de maand waarin veel vragen worden gesteld over testamenten, zowel over de uiterste wilsbeschikking als over het levenstestament. Veel personen nemen zich in januari voor om een testamentcheck te laten doen en komen er in december achter dat ze dit nog niet hebben gedaan. Bij deze check blijkt vervolgens zeer regelmatig dat het in het verleden opgestelde testament niet meer overeenkomt met de uiterste wil. Dit geeft onrust.

Uiterste wilsbeschikking

In een testament legt u uw laatste wil vast; wat wilt u dat er met uw nalatenschap gebeurt bij uw overlijden? Deze wil kan veelomvattend zijn. Zo kunt u vastleggen wie welke bezittingen vererft, wie juist niet en wie de nalatenschap gaat beheren en verdelen. Hierbij kunt u kiezen uit verschillende soorten testamenten, waarvan het langstlevende en het vruchtgebruiktestament de bekendste zijn.

Langstlevende testament

Bij een langstlevende testament (ook wel wettelijke verdeling genoemd) gaat uw nalatenschap naar uw partner. De kinderen krijgen een vordering op hun langstlevende ouder. In uw testament kunt u bepalen wanneer deze vordering opeisbaar is. Doorgaans wordt gekozen voor opeisbaarheid bij overlijden, hertrouwen of bij opname in een zorginstelling.

Vruchtgebruik testament

Bij het vruchtgebruiktestament krijgt de langstlevende partner de beschikking over de vruchten van de nalatenschap. Deze vruchten kunnen bestaan uit woongenot, rente en dividend. De kinderen krijgen de bloot eigendom van de nalatenschap.

Welk testament is het beste?

Uiteraard is het belangrijk dat een testamant uw uiterste wil weergeeft. Veelal behoort daarbij ook zo weinig mogelijk erfbelasting betalen. Hiervoor is een goed doordacht testament dat past bij uw situatie noodzakelijk. Uw situatie kan echter wisselen. Hierdoor kan de ene keer het langstlevende testament fiscaal het voordeligste zijn en de andere keer een vruchtgebruik testament. Hierop kan worden ingespeeld door te kiezen voor een keuzetestament.

Keuzetestament

Indien u een keuzetestament opmaakt, kunnen de erfgenamen bij uw overlijden (laten) beoordelen welke verdeling (fiscaal) het voordeligste is. Dit testament biedt daarmee veel flexibiliteit en wordt daarom tegenwoordig het meest gekozen. Zeker ook omdat dit rust geeft: hoe uw situatie zich ook ontwikkelt, een keuzetestament pakt zelden nadelig uit.

Levenstestament

Een testament dat terecht met een opmars bezig is, is het levenstestament. Hierin legt u niet uw laatste wil vast, maar laat u een notaris opschrijven wie uw zaken behartigt als u wilsonbekwaam raakt. Dit kan gebeuren door bijvoorbeeld ziekte, ouderdom, een ongeluk of dementie. Een levenstestament komt dus – anders dan een normaal testament – niet op tafel na uw overlijden, maar tijdens de situatie dat u nog leeft maar uw eigen wil niet meer kunt bepalen.

Naast het aanwijzen van een gevolmachtigde kunt u ook specifieke wensen opnemen in een levenstestament. Dit kunnen wensen over zowel persoonlijke als zakelijke belangen zijn.

Het opstellen van een levenstestament kan dus in veel situaties latere problemen voorkomen. Daarnaast vergroot dit de kansen dat tijdens een onverhoopte situatie van wilsonbekwaamheid volgens uw wensen wordt gehandeld.

Voorwaarden en kleine lettertjes (100% transparantie!):

 1. De voorwaarden voor de normale administratie blijven hetzelfde (dus: €395 euro exclusief btw. Zie de pagina ‘Jaarstukken Stamrecht BV‘ voor de overige eisen zoals maximaal 75 stuks mutaties eis e.d.).
 2. We behouden ons in uitzonderingsgevallen het recht voor kosten in rekening te brengen indien uw vorige boekhouder of uzelf er een zodanig rommeltje van heeft gemaakt, dat aanzienlijke herstelwerkzaamheden nodig zijn.
 3. Het betreft een 5 jaarsovereenkomst voor een BV (zonder onderneming) zoals bijvoorbeeld een Spaar BV, Stamrecht BV of Pensioen BV met ODV, met als eerste actiejaar 2018 of 2019 en als laatste actiejaar 2022 of 2023.
 4. De 5 jaarsovereenkomst is tussentijds altijd opzegbaar zonder boete of kosten, ook ingeval van liquidatie BV, overlijden aandeelhouder e.d.
 5. De jaarstukken 2019 worden gemaakt in de loop van het gehele jaar 2020 volgens onze eigen inplanning en conform de Uitstelregeling Belastingconsulenten.
 6. De jaarstukken 2020 worden gemaakt in de loop van het gehele jaar 2021 volgens onze eigen inplanning en conform de Uitstelregeling Belastingconsulenten.
 7. De actie loopt tot 1 januari 2021.
 8. Op het eerste jaar van de 5 jaarsovereenkomst administratie is een korting van 100 euro van toepassing, waardoor de kosten hiervoor slechts 275 euro ex BTW zijn.
 9. De (verplichte) kennismaking en bespreking op een van onze kantoren is eveneens kosteloos.
 10. De BV is in voorgaande 10 jaren geen klant van Kroese en Geraerts of daarmee gelieerde bedrijven geweest.
 11. Het is mogelijk dat administraties van aanbiedingklanten worden verwerkt na 1 juli.
 12. De extra kosten voor de (eventuele) maandelijkse of eenmalige loonadministratie zijn per jaar 132 euro resp. 150 euro .
 13. De kosten voor een (eventuele) aangifte BTW zijn extra.
 14. Het opmaken van een akte van periodieke uitkeringen bij opstarten van de uitkeringen is eenmalig extra 40 euro.
 15. De kosten voor het opmaken van een eventuele actuariële berekening zijn nihil, indien u bij ons administratieklant bent.
 16. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
 17. De voorwaarden voor de normale administratie blijven hetzelfde (dus: €395 euro exclusief btw. Zie de pagina ‘Jaarstukken Stamrecht BV‘ voor de overige eisen zoals maximaal 75 stuks mutaties eis e.d.).
 18. We behouden ons in uitzonderingsgevallen het recht voor kosten in rekening te brengen indien uw vorige boekhouder of uzelf er een zodanig rommeltje van heeft gemaakt, dat aanzienlijke herstelwerkzaamheden nodig zijn.
 19. Het betreft een 5 jaarsovereenkomst voor een BV (zonder onderneming) zoals bijvoorbeeld een Spaar BV, Stamrecht BV of Pensioen BV met ODV, met als eerste actiejaar 2018 of 2019 en als laatste actiejaar 2022 of 2023.
 20. De 5 jaarsovereenkomst is tussentijds altijd opzegbaar zonder boete of kosten, ook ingeval van liquidatie BV, overlijden aandeelhouder e.d.
 21. De jaarstukken 2019 worden gemaakt in de loop van het gehele jaar 2020 volgens onze eigen inplanning en conform de Uitstelregeling Belastingconsulenten.
 22. De jaarstukken 2020 worden gemaakt in de loop van het gehele jaar 2021 volgens onze eigen inplanning en conform de Uitstelregeling Belastingconsulenten.
 23. De actie loopt tot 1 januari 2021.
 24. Op het eerste jaar van de 5 jaarsovereenkomst administratie is een korting van 100 euro van toepassing, waardoor de kosten hiervoor slechts 275 euro ex BTW zijn.
 25. De (verplichte) kennismaking en bespreking op een van onze kantoren is eveneens kosteloos.
 26. De BV is in voorgaande 10 jaren geen klant van Kroese en Geraerts of daarmee gelieerde bedrijven geweest.
 27. Het is mogelijk dat administraties van aanbiedingklanten worden verwerkt na 1 juli.
 28. De extra kosten voor de (eventuele) maandelijkse of eenmalige loonadministratie zijn per jaar 132 euro resp. 150 euro .
 29. De kosten voor een (eventuele) aangifte BTW zijn extra.
 30. Het opmaken van een akte van periodieke uitkeringen bij opstarten van de uitkeringen is eenmalig extra 40 euro.
 31. De kosten voor het opmaken van een eventuele actuariële berekening zijn nihil, indien u bij ons administratieklant bent.
 32. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

Wat houden onze werkzaamheden betreft uw Stamrecht BV administratie precies in?

De dienstverlening bestaat uit het opmaken van alle benodigde stukken in de meest uitgebreide vorm:

 1. De uitgebreide jaarrekening (balans, winst- en verliesrekening en toelichting),
 2. Het doen van de aangifte vennootschapsbelasting voor de BV,
 3. Het maken van de publicatiestukken voor de KVK,
 4. Het verzorgen van de notulen van de vergadering van aandeelhouders,
 5. Uw telefonische of per email gestelde vragen, opmerkingen en adviesvragen zijn gratis.