Onrust binnen de Belastingdienst; een vloek of een zegen voor u als ondernemer?

Inhoud

Vermogenszaken goed regelen?

Kroese en Geraerts

De Belastingdienst was lange tijd een overheidsorgaan dat zelden de media haalde. Een instantie die synoniem stond voor degelijkheid. Een werkgever met werknemers die zich niet roerden en hondstrouw waren aan hun broodheer. Een organisatie die stond voor betrouwbaarheid. En natuurlijk stond de Belastingdienst ook synoniem voor log, lange doorlooptijden, stoffigheid en verouderde ICT-infrastructuur. Maar misschien juist wel hierdoor werd hij geroemd om zijn betrouwbaarheid in de uitvoering van zijn taak, het toezien op en het controleren van de uitvoering van de rijksbelastingwetgeving. Hoe kan het verkeren?

Vertrekregeling

Vorige week zijn twintig documenten van samen 541 (!) pagina’s over het reilen en zeilen binnen de Belastingdienst aan de Tweede Kamer aangeboden. Directe aanleiding voor het opstellen van deze documenten was de vertrekregeling die op zijn minst wat anders heeft uitgepakt dan beoogd. Het was de bedoeling van de overheid om een regeling in het leven te roepen waarbinnen boventallige werknemers van wie de functies vervielen naar ander werk werden begeleid. De werknemers die ‘toe zouden moeten happen’ waren ondersteuners van wie het werk kan worden overgenomen door ICT.

Niet beoogde werknemers maken gebruik van vertrekregeling

Uit de evaluatierapporten volgt dat juist de beoogde categorie werknemers niet hebben ingetekend op de vertrekregeling. Het zijn namelijk met name de ’60-plus-inspecteurs’ geweest die gebruik hebben gemaakt van de verkapte VUT-regeling. Hierdoor is een karrevracht aan fiscale kennis verdwenen binnen de organisatie. Hier kunt u verschillend over denken. Eerste gedachte kan zijn: mooi, hoe minder kennis, hoe makkelijker mijn aangiftes er doorheen komen. En: hoe minder mensen, hoe kleiner de kans op controles! Begrijpelijke gedachtes en waarschijnlijk zal dat op korte termijn ook het geval zijn. Echter, groot nadeel van de vertrekkende kennis is dat het steeds moeilijker wordt om op niveau te overleggen. Dit kan betekenen dat inhoudelijk juiste verzoeken worden afgewezen, omdat ze niet worden begrepen. Dat is een slechte zaak, maar ik vrees dat dat wel gaat gebeuren.

Onrust bij blijvende inspecteurs

Het vertrek van belangrijke krachten binnen de Belastingdienst heeft als ander gevolg dat het gros van de ambtenaren die blijven zitten verre van happy is. Zij zien belangrijke interne vraagbaken en coaches vertrekken en vragen zich af waar zij met hun vragen te raden moeten gaan. Dit levert grote onrust op en onrust haalt niet het beste in mensen naar boven, ook niet bij belastingambtenaren. De onrust binnen de Belastingdienst is wat mij betreft dus absoluut geen zegen voor u als ondernemer! Het aantal controles zal dan misschien afnemen, maar het niveau daarvan zal dalen en daarbij is niemand gebaat. Laten we dus met ons allen hopen dat de onrust van korte duur is, de interne problemen snel worden opgelost en dat de verdwenen kennis extern wordt aangevuld. Een uitvoerend overheidsorgaan met zo’n belangrijke functie als de Belastingdienst kan namelijk niet zonder kennis.

Kom op Wiebes, zet alles op alles om de Belastingdienst weer op de rit te krijgen! Ondernemend Nederland rekent op u.

Voorwaarden en kleine lettertjes (100% transparantie!):

 1. De voorwaarden voor de normale administratie blijven hetzelfde (dus: €395 euro exclusief btw. Zie de pagina ‘Jaarstukken Stamrecht BV‘ voor de overige eisen zoals maximaal 75 stuks mutaties eis e.d.).
 2. We behouden ons in uitzonderingsgevallen het recht voor kosten in rekening te brengen indien uw vorige boekhouder of uzelf er een zodanig rommeltje van heeft gemaakt, dat aanzienlijke herstelwerkzaamheden nodig zijn.
 3. Het betreft een 5 jaarsovereenkomst voor een BV (zonder onderneming) zoals bijvoorbeeld een Spaar BV, Stamrecht BV of Pensioen BV met ODV, met als eerste actiejaar 2018 of 2019 en als laatste actiejaar 2022 of 2023.
 4. De 5 jaarsovereenkomst is tussentijds altijd opzegbaar zonder boete of kosten, ook ingeval van liquidatie BV, overlijden aandeelhouder e.d.
 5. De jaarstukken 2019 worden gemaakt in de loop van het gehele jaar 2020 volgens onze eigen inplanning en conform de Uitstelregeling Belastingconsulenten.
 6. De jaarstukken 2020 worden gemaakt in de loop van het gehele jaar 2021 volgens onze eigen inplanning en conform de Uitstelregeling Belastingconsulenten.
 7. De actie loopt tot 1 januari 2021.
 8. Op het eerste jaar van de 5 jaarsovereenkomst administratie is een korting van 100 euro van toepassing, waardoor de kosten hiervoor slechts 275 euro ex BTW zijn.
 9. De (verplichte) kennismaking en bespreking op een van onze kantoren is eveneens kosteloos.
 10. De BV is in voorgaande 10 jaren geen klant van Kroese en Geraerts of daarmee gelieerde bedrijven geweest.
 11. Het is mogelijk dat administraties van aanbiedingklanten worden verwerkt na 1 juli.
 12. De extra kosten voor de (eventuele) maandelijkse of eenmalige loonadministratie zijn per jaar 132 euro resp. 150 euro .
 13. De kosten voor een (eventuele) aangifte BTW zijn extra.
 14. Het opmaken van een akte van periodieke uitkeringen bij opstarten van de uitkeringen is eenmalig extra 40 euro.
 15. De kosten voor het opmaken van een eventuele actuariële berekening zijn nihil, indien u bij ons administratieklant bent.
 16. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
 17. De voorwaarden voor de normale administratie blijven hetzelfde (dus: €395 euro exclusief btw. Zie de pagina ‘Jaarstukken Stamrecht BV‘ voor de overige eisen zoals maximaal 75 stuks mutaties eis e.d.).
 18. We behouden ons in uitzonderingsgevallen het recht voor kosten in rekening te brengen indien uw vorige boekhouder of uzelf er een zodanig rommeltje van heeft gemaakt, dat aanzienlijke herstelwerkzaamheden nodig zijn.
 19. Het betreft een 5 jaarsovereenkomst voor een BV (zonder onderneming) zoals bijvoorbeeld een Spaar BV, Stamrecht BV of Pensioen BV met ODV, met als eerste actiejaar 2018 of 2019 en als laatste actiejaar 2022 of 2023.
 20. De 5 jaarsovereenkomst is tussentijds altijd opzegbaar zonder boete of kosten, ook ingeval van liquidatie BV, overlijden aandeelhouder e.d.
 21. De jaarstukken 2019 worden gemaakt in de loop van het gehele jaar 2020 volgens onze eigen inplanning en conform de Uitstelregeling Belastingconsulenten.
 22. De jaarstukken 2020 worden gemaakt in de loop van het gehele jaar 2021 volgens onze eigen inplanning en conform de Uitstelregeling Belastingconsulenten.
 23. De actie loopt tot 1 januari 2021.
 24. Op het eerste jaar van de 5 jaarsovereenkomst administratie is een korting van 100 euro van toepassing, waardoor de kosten hiervoor slechts 275 euro ex BTW zijn.
 25. De (verplichte) kennismaking en bespreking op een van onze kantoren is eveneens kosteloos.
 26. De BV is in voorgaande 10 jaren geen klant van Kroese en Geraerts of daarmee gelieerde bedrijven geweest.
 27. Het is mogelijk dat administraties van aanbiedingklanten worden verwerkt na 1 juli.
 28. De extra kosten voor de (eventuele) maandelijkse of eenmalige loonadministratie zijn per jaar 132 euro resp. 150 euro .
 29. De kosten voor een (eventuele) aangifte BTW zijn extra.
 30. Het opmaken van een akte van periodieke uitkeringen bij opstarten van de uitkeringen is eenmalig extra 40 euro.
 31. De kosten voor het opmaken van een eventuele actuariële berekening zijn nihil, indien u bij ons administratieklant bent.
 32. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

Wat houden onze werkzaamheden betreft uw Stamrecht BV administratie precies in?

De dienstverlening bestaat uit het opmaken van alle benodigde stukken in de meest uitgebreide vorm:

 1. De uitgebreide jaarrekening (balans, winst- en verliesrekening en toelichting),
 2. Het doen van de aangifte vennootschapsbelasting voor de BV,
 3. Het maken van de publicatiestukken voor de KVK,
 4. Het verzorgen van de notulen van de vergadering van aandeelhouders,
 5. Uw telefonische of per email gestelde vragen, opmerkingen en adviesvragen zijn gratis.