Van welke partij wordt u als ondernemer fiscaal wijzer?

Inhoud

Vermogenszaken goed regelen?

Kroese en Geraerts

Woensdag 15 maart staan de verkiezingen voor de Tweede Kamer op het programma. Op die dag mogen we onze politieke stem laten horen. Belangrijke verkiezingsthema’s zijn traditioneel zorg, onderwijs en veiligheid. Ook nu gaat daar meer dan terecht veel aandacht naar uit. Beroepsmatig ben ik ook altijd erg benieuwd naar de belastingplannen van de partijen en dan in het bijzonder de plannen die ondernemers raken. Zo ook dit keer. In deze blog neem ik u mee in de plannen voor de zzp’er.

Plannen van de verschillende partijen

VVD

 • zzp’ers zijn ondernemers;
 • wil meer ruimte voor ondernemen en minder verplichtingen;
 • wil rechtszekerheid en duidelijkheid voor zzp’ers;
 • wil geen belemmeringen voor echte zelfstandigen;
 • zzp’er behoudt recht op zelfstandigenaftrek;
 • wil geen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers;
 • wil geen verplichte deelname aan een pensioenregeling.

PVDA

 • zzp’ers zijn in de regel ondernemers, tenzij sprake is van schijnconstructies;
 • wil zelfstandigenaftrek behouden voor zzp’ers en de arbeidskorting voor werknemers verhogen;
 • zzp’ers moeten zich verplicht verzekeren voor arbeidsongeschiktheid;
 • invoering verplicht pensioen voor zzp’ers.

CDA

 • beschouwt zzp’ers als ondernemers, maar wil gelijke behandeling met werknemers op gebied van sociale verzekeringen en pensioen;
 • alleen zelfstandigenaftrek als pensioen wordt opgebouwd;
 • geen verplichte deelname pensioenregeling;
 • wil verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers.

D66

 • beschouwt zzp’ers als ondernemer;
 • wil meer ruimte voor ondernemen;
 • wil modelcontracten vervangen door een Zelfstandigenverklaring, waardoor inhouding van loonheffing achterwege kan blijven;
 • zzp’er behoudt zelfstandigenaftrek;
 • wil collectief verzekeren makkelijker maken;
 • wil vrijwillige aansluiting bij pensioenregeling mogelijk maken;
 • wil fiscaal vriendelijk sparen voor zzp’ers vereenvoudigen.

Overeenkomsten en verschillen

Eerste conclusie van de vergelijking van de programma’s is dat de vergeleken partijen de zzp’er als ondernemer willen blijven zien. Niet geheel verrassend wil de VVD het de zzp’er makkelijker maken door de verplichtingen te verminderen en meer ruimte te geven. Verplichte deelname in een pensioenregeling en het verplichten van verzekeringen ziet de VVD niet zitten. Onderwerpen waar de andere partijen aanzienlijk anders over denken. De PvdA gaat daarin het verste: zij wil dat zzp’ers verplicht gaan deelnemen in een pensioenregeling en zich ook verplicht verzekering voor arbeidsongeschiktheid. Het CDA en de D66 zitten er tussen in: ook zij vinden deelname aan pensioen en verzekerd zijn belangrijk, maar vinden het te ver gaan om dit te verplichten.

De Fiscale Stemwijzer

Onze beroepsorganisatie, het Register Belastingadviseurs, heeft onder andere bovenstaande standpunten van de verschillende partijen verwerkt in De Fiscale Stemwijzer. Door deze in te vullen krijgt u een fiscaal stemadvies. Doe er uw voordeel mee!

Voorwaarden en kleine lettertjes (100% transparantie!):

 1. De voorwaarden voor de normale administratie blijven hetzelfde (dus: €395 euro exclusief btw. Zie de pagina ‘Jaarstukken Stamrecht BV‘ voor de overige eisen zoals maximaal 75 stuks mutaties eis e.d.).
 2. We behouden ons in uitzonderingsgevallen het recht voor kosten in rekening te brengen indien uw vorige boekhouder of uzelf er een zodanig rommeltje van heeft gemaakt, dat aanzienlijke herstelwerkzaamheden nodig zijn.
 3. Het betreft een 5 jaarsovereenkomst voor een BV (zonder onderneming) zoals bijvoorbeeld een Spaar BV, Stamrecht BV of Pensioen BV met ODV, met als eerste actiejaar 2018 of 2019 en als laatste actiejaar 2022 of 2023.
 4. De 5 jaarsovereenkomst is tussentijds altijd opzegbaar zonder boete of kosten, ook ingeval van liquidatie BV, overlijden aandeelhouder e.d.
 5. De jaarstukken 2019 worden gemaakt in de loop van het gehele jaar 2020 volgens onze eigen inplanning en conform de Uitstelregeling Belastingconsulenten.
 6. De jaarstukken 2020 worden gemaakt in de loop van het gehele jaar 2021 volgens onze eigen inplanning en conform de Uitstelregeling Belastingconsulenten.
 7. De actie loopt tot 1 januari 2021.
 8. Op het eerste jaar van de 5 jaarsovereenkomst administratie is een korting van 100 euro van toepassing, waardoor de kosten hiervoor slechts 275 euro ex BTW zijn.
 9. De (verplichte) kennismaking en bespreking op een van onze kantoren is eveneens kosteloos.
 10. De BV is in voorgaande 10 jaren geen klant van Kroese en Geraerts of daarmee gelieerde bedrijven geweest.
 11. Het is mogelijk dat administraties van aanbiedingklanten worden verwerkt na 1 juli.
 12. De extra kosten voor de (eventuele) maandelijkse of eenmalige loonadministratie zijn per jaar 132 euro resp. 150 euro .
 13. De kosten voor een (eventuele) aangifte BTW zijn extra.
 14. Het opmaken van een akte van periodieke uitkeringen bij opstarten van de uitkeringen is eenmalig extra 40 euro.
 15. De kosten voor het opmaken van een eventuele actuariële berekening zijn nihil, indien u bij ons administratieklant bent.
 16. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
 17. De voorwaarden voor de normale administratie blijven hetzelfde (dus: €395 euro exclusief btw. Zie de pagina ‘Jaarstukken Stamrecht BV‘ voor de overige eisen zoals maximaal 75 stuks mutaties eis e.d.).
 18. We behouden ons in uitzonderingsgevallen het recht voor kosten in rekening te brengen indien uw vorige boekhouder of uzelf er een zodanig rommeltje van heeft gemaakt, dat aanzienlijke herstelwerkzaamheden nodig zijn.
 19. Het betreft een 5 jaarsovereenkomst voor een BV (zonder onderneming) zoals bijvoorbeeld een Spaar BV, Stamrecht BV of Pensioen BV met ODV, met als eerste actiejaar 2018 of 2019 en als laatste actiejaar 2022 of 2023.
 20. De 5 jaarsovereenkomst is tussentijds altijd opzegbaar zonder boete of kosten, ook ingeval van liquidatie BV, overlijden aandeelhouder e.d.
 21. De jaarstukken 2019 worden gemaakt in de loop van het gehele jaar 2020 volgens onze eigen inplanning en conform de Uitstelregeling Belastingconsulenten.
 22. De jaarstukken 2020 worden gemaakt in de loop van het gehele jaar 2021 volgens onze eigen inplanning en conform de Uitstelregeling Belastingconsulenten.
 23. De actie loopt tot 1 januari 2021.
 24. Op het eerste jaar van de 5 jaarsovereenkomst administratie is een korting van 100 euro van toepassing, waardoor de kosten hiervoor slechts 275 euro ex BTW zijn.
 25. De (verplichte) kennismaking en bespreking op een van onze kantoren is eveneens kosteloos.
 26. De BV is in voorgaande 10 jaren geen klant van Kroese en Geraerts of daarmee gelieerde bedrijven geweest.
 27. Het is mogelijk dat administraties van aanbiedingklanten worden verwerkt na 1 juli.
 28. De extra kosten voor de (eventuele) maandelijkse of eenmalige loonadministratie zijn per jaar 132 euro resp. 150 euro .
 29. De kosten voor een (eventuele) aangifte BTW zijn extra.
 30. Het opmaken van een akte van periodieke uitkeringen bij opstarten van de uitkeringen is eenmalig extra 40 euro.
 31. De kosten voor het opmaken van een eventuele actuariële berekening zijn nihil, indien u bij ons administratieklant bent.
 32. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

Wat houden onze werkzaamheden betreft uw Stamrecht BV administratie precies in?

De dienstverlening bestaat uit het opmaken van alle benodigde stukken in de meest uitgebreide vorm:

 1. De uitgebreide jaarrekening (balans, winst- en verliesrekening en toelichting),
 2. Het doen van de aangifte vennootschapsbelasting voor de BV,
 3. Het maken van de publicatiestukken voor de KVK,
 4. Het verzorgen van de notulen van de vergadering van aandeelhouders,
 5. Uw telefonische of per email gestelde vragen, opmerkingen en adviesvragen zijn gratis.