APK-keuringen stamrechtovereenkomst worden als positief en erg nuttig ervaren!

Inhoud

Vermogenszaken goed regelen?

Kroese en Geraerts

In mijn artikel ‘Is uw stamrechtovereenkomst nog up to date?’  in ons nieuwsbericht van 6 juni 2018 zette ik uiteen dat het belangrijk is om te bekijken of de inhoud van uw stamrechtovereenkomst nog up to date is. Hierop heb ik veel positieve reacties ontvangen, waarvoor dank. Mijn artikel heeft veel klanten getriggerd om de stamrechtovereenkomst weer eens goed door te lezen en de gevolgen van in het verleden gemaakte keuzes uiteen te zetten. Vaak bleek dat een en ander toch net wat anders uitpakte dan verwacht. Veel gehoorde opmerking is: ‘ik wist niet dat het wel of niet benoemen van mijn partner als tweede begunstigde financieel een verschil maakte!’ Ook ‘als ik dood ben, dan houdt de BV toch automatisch op te bestaan, maar dat is dus niet zo?!’ heb ik meerdere keren gehoord.

Ander punt wat vaak onderwerp van gesprek is, is de zinsnede ‘partner of gewezen partner’. In veel stamrechtovereenkomsten staat namelijk dat de uitkeringen bij het overlijden van de eerste begunstigde overgaan naar ‘partner of gewezen partner’. Vaak is de overgang naar de gewezen partner (ex) echter totaal niet wenselijk. Het is dan ook ons algemene advies om dit te (laten) wijzigen.

Een aantal andere klanten heeft mijn nieuwsbericht aangegrepen om mij te vragen hun totale financiële plaatje te laten beoordelen. Zij hebben mij verzocht om uit te werken of zij met het opgebouwde vermogen hun uitgavepatroon ook na pensioendatum kunnen behouden. Ook de vraag of eerder stoppen met werken financieel haalbaar is, heb ik meerdere keren onderbouwd beantwoord. 

Kortom, de reeds uitgevoerde APK-keuringen zijn als positief en erg nuttig ervaren.

Voor een aantal klanten is de APK-keuring ook het vertrekpunt geweest voor een estate planning. Samen met hen heb ik bekeken hoeveel erfbelasting er is verschuldigd bij een overlijden en hoe deze erfbelasting verlaagd kan worden. Instrumenten hierbij zijn het opstellen of aanpassen van het/een testament en het opmaken van een schenkingsplan. De ervaring leert dat een simpele aanpassing vaak grote financiële voordelen kan hebben. Bent u benieuwd of wij ook voor u belasting kunnen besparen? Neem dan contact met ons op! Wij zijn u graag van dienst.

Voorwaarden en kleine lettertjes (100% transparantie!):

 1. De voorwaarden voor de normale administratie blijven hetzelfde (dus: €395 euro exclusief btw. Zie de pagina ‘Jaarstukken Stamrecht BV‘ voor de overige eisen zoals maximaal 75 stuks mutaties eis e.d.).
 2. We behouden ons in uitzonderingsgevallen het recht voor kosten in rekening te brengen indien uw vorige boekhouder of uzelf er een zodanig rommeltje van heeft gemaakt, dat aanzienlijke herstelwerkzaamheden nodig zijn.
 3. Het betreft een 5 jaarsovereenkomst voor een BV (zonder onderneming) zoals bijvoorbeeld een Spaar BV, Stamrecht BV of Pensioen BV met ODV, met als eerste actiejaar 2018 of 2019 en als laatste actiejaar 2022 of 2023.
 4. De 5 jaarsovereenkomst is tussentijds altijd opzegbaar zonder boete of kosten, ook ingeval van liquidatie BV, overlijden aandeelhouder e.d.
 5. De jaarstukken 2019 worden gemaakt in de loop van het gehele jaar 2020 volgens onze eigen inplanning en conform de Uitstelregeling Belastingconsulenten.
 6. De jaarstukken 2020 worden gemaakt in de loop van het gehele jaar 2021 volgens onze eigen inplanning en conform de Uitstelregeling Belastingconsulenten.
 7. De actie loopt tot 1 januari 2021.
 8. Op het eerste jaar van de 5 jaarsovereenkomst administratie is een korting van 100 euro van toepassing, waardoor de kosten hiervoor slechts 275 euro ex BTW zijn.
 9. De (verplichte) kennismaking en bespreking op een van onze kantoren is eveneens kosteloos.
 10. De BV is in voorgaande 10 jaren geen klant van Kroese en Geraerts of daarmee gelieerde bedrijven geweest.
 11. Het is mogelijk dat administraties van aanbiedingklanten worden verwerkt na 1 juli.
 12. De extra kosten voor de (eventuele) maandelijkse of eenmalige loonadministratie zijn per jaar 132 euro resp. 150 euro .
 13. De kosten voor een (eventuele) aangifte BTW zijn extra.
 14. Het opmaken van een akte van periodieke uitkeringen bij opstarten van de uitkeringen is eenmalig extra 40 euro.
 15. De kosten voor het opmaken van een eventuele actuariële berekening zijn nihil, indien u bij ons administratieklant bent.
 16. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
 17. De voorwaarden voor de normale administratie blijven hetzelfde (dus: €395 euro exclusief btw. Zie de pagina ‘Jaarstukken Stamrecht BV‘ voor de overige eisen zoals maximaal 75 stuks mutaties eis e.d.).
 18. We behouden ons in uitzonderingsgevallen het recht voor kosten in rekening te brengen indien uw vorige boekhouder of uzelf er een zodanig rommeltje van heeft gemaakt, dat aanzienlijke herstelwerkzaamheden nodig zijn.
 19. Het betreft een 5 jaarsovereenkomst voor een BV (zonder onderneming) zoals bijvoorbeeld een Spaar BV, Stamrecht BV of Pensioen BV met ODV, met als eerste actiejaar 2018 of 2019 en als laatste actiejaar 2022 of 2023.
 20. De 5 jaarsovereenkomst is tussentijds altijd opzegbaar zonder boete of kosten, ook ingeval van liquidatie BV, overlijden aandeelhouder e.d.
 21. De jaarstukken 2019 worden gemaakt in de loop van het gehele jaar 2020 volgens onze eigen inplanning en conform de Uitstelregeling Belastingconsulenten.
 22. De jaarstukken 2020 worden gemaakt in de loop van het gehele jaar 2021 volgens onze eigen inplanning en conform de Uitstelregeling Belastingconsulenten.
 23. De actie loopt tot 1 januari 2021.
 24. Op het eerste jaar van de 5 jaarsovereenkomst administratie is een korting van 100 euro van toepassing, waardoor de kosten hiervoor slechts 275 euro ex BTW zijn.
 25. De (verplichte) kennismaking en bespreking op een van onze kantoren is eveneens kosteloos.
 26. De BV is in voorgaande 10 jaren geen klant van Kroese en Geraerts of daarmee gelieerde bedrijven geweest.
 27. Het is mogelijk dat administraties van aanbiedingklanten worden verwerkt na 1 juli.
 28. De extra kosten voor de (eventuele) maandelijkse of eenmalige loonadministratie zijn per jaar 132 euro resp. 150 euro .
 29. De kosten voor een (eventuele) aangifte BTW zijn extra.
 30. Het opmaken van een akte van periodieke uitkeringen bij opstarten van de uitkeringen is eenmalig extra 40 euro.
 31. De kosten voor het opmaken van een eventuele actuariële berekening zijn nihil, indien u bij ons administratieklant bent.
 32. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

Wat houden onze werkzaamheden betreft uw Stamrecht BV administratie precies in?

De dienstverlening bestaat uit het opmaken van alle benodigde stukken in de meest uitgebreide vorm:

 1. De uitgebreide jaarrekening (balans, winst- en verliesrekening en toelichting),
 2. Het doen van de aangifte vennootschapsbelasting voor de BV,
 3. Het maken van de publicatiestukken voor de KVK,
 4. Het verzorgen van de notulen van de vergadering van aandeelhouders,
 5. Uw telefonische of per email gestelde vragen, opmerkingen en adviesvragen zijn gratis.