Is uw stamrechtovereenkomst nog up to date?

Inhoud

Vermogenszaken goed regelen?

Kroese en Geraerts

Is uw stamrechtovereenkomst nog up to date?

STAMRECHTOVEREEMKOMST

Destijds heeft u na de ontvangst van uw ontslagvergoeding met uw BV een stamrechtovereenkomst gesloten. Hierin is niet alleen opgenomen met welk percentage de stamrechtvoorziening jaarlijks wordt opgerent, maar ook aanwie de stamrechtuitkeringen toekomen (begunstigden). Altijd is de ontslagen werknemer zelf als (eerste) begunstigde opgenomen.

BEGUNSTIGING WEL OF NIET AAN PARTNER

In de stamrechtovereenkomst is naast een eerste begunstigde vaak ook een tweede begunstigde opgenomen in de personen van partner en kinderen onder de 30 jaar. Twee mogelijkheden zijn er bij overlijden van de eerste begunstigde:

 • Als er inderdaad een tweede begunstiging is, komen de uitkeringen aan de partner en kinderen gezamenlijk toe.
 • Als de partner/kinderen niet als tweede begunstigde zijn opgenomen wordt de BV rijker: zij hoeft immers aan niemand meer uitkeringen te doen, terwijl zij nog wel de daarvoor ontvangen en gereserveerde middelen bezit. De aandelen in de BV (die nu dus veel meer waard zijn geworden) vererven vervolgens naar de erfgenamen.

WAT IS WIJSHEID?

Het wel of niet aanwezig zijn van een tweede begunstigde bepaalt dus hoe het geld dat in de BV is gereserveerd voor stamrechtuitkeringen bij overlijden van de (eerste) begunstigde bij de nabestaanden terecht komt.
In het geval van een tweede begunstigde gaat dat via stamrechtuitkeringen, en in het geval zonder tweede begunstigde via de verkrijging van de aandelen in de verrijkte BV.

De grote vraag is: wat is wijsheid?

Bovenstaande vraag is bij het sluiten van de stamrechtovereenkomst aan de orde gekomen. Destijds is met u besproken dat de belastingheffing de belangrijkste rol speelt bij de beantwoording van deze vraag. Het betalen van belasting gaat in beide varianten namelijk wezenlijk anders.

BELATINGHEFFING

Zo is bij de variant met tweede begunstiging over de uitkeringen maximaal 51,95% inkomstenbelasting in box 1 verschuldigd door de tweede begunstigde(n). Bij de variant zonder tweede begunstiging is de BV vennootschapsbelasting (bijna altijd 20%) verschuldigd over haar verrijking als gevolg van het overlijden van de begunstigde. Daarnaast is inkomstenbelasting (huidig tarief in box 2 is 25%) verschuldigd over de waardestijging van de aandelen in de BV.
Tot slot is in veel gevallen over de erfrechtelijke verkrijging van de aandelen ook nog erfbelasting verschuldigd.

De hoogte van de verschuldigde inkomstenbelasting is afhankelijk van het overige inkomen van de ontvanger van de uitkeringen en varieert van 18,65% tot 51,95% (tarieven 2018). De combinatie van vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting en erfbelasting brengt een belastingdruk van 40 à 45% met zich mee. Het verschil is verschuldigdheid van belasting kan dus behoorlijk groot zijn.

NU STAMRECHTOVEREENKOMST AANPASSEN?

Bij het sluiten van de stamrechtovereenkomst in het verleden zal een keuze zijn gemaakt op basis van de situatie toen. De kans is groot dat de situatie inmiddels is gewijzigd (uw partner heeft nu inmiddels misschien wel eigen inkomen of recht op een nabestaandenpensioen of de omgekeerde situatie is juist van toepassing geworden) en dat de gemaakte keuze daardoor fiscaal niet meer optimaal is.

Graag bekijken wij samen met u of dat inderdaad zo is. Indien u interesse heeft in een dergelijke fiscale ‘APK-keuring’ dan kunt u daarvoor contact met ons opnemen. Wij zijn u graag van dienst!

Voorwaarden en kleine lettertjes (100% transparantie!):

 1. De voorwaarden voor de normale administratie blijven hetzelfde (dus: €395 euro exclusief btw. Zie de pagina ‘Jaarstukken Stamrecht BV‘ voor de overige eisen zoals maximaal 75 stuks mutaties eis e.d.).
 2. We behouden ons in uitzonderingsgevallen het recht voor kosten in rekening te brengen indien uw vorige boekhouder of uzelf er een zodanig rommeltje van heeft gemaakt, dat aanzienlijke herstelwerkzaamheden nodig zijn.
 3. Het betreft een 5 jaarsovereenkomst voor een BV (zonder onderneming) zoals bijvoorbeeld een Spaar BV, Stamrecht BV of Pensioen BV met ODV, met als eerste actiejaar 2018 of 2019 en als laatste actiejaar 2022 of 2023.
 4. De 5 jaarsovereenkomst is tussentijds altijd opzegbaar zonder boete of kosten, ook ingeval van liquidatie BV, overlijden aandeelhouder e.d.
 5. De jaarstukken 2019 worden gemaakt in de loop van het gehele jaar 2020 volgens onze eigen inplanning en conform de Uitstelregeling Belastingconsulenten.
 6. De jaarstukken 2020 worden gemaakt in de loop van het gehele jaar 2021 volgens onze eigen inplanning en conform de Uitstelregeling Belastingconsulenten.
 7. De actie loopt tot 1 januari 2021.
 8. Op het eerste jaar van de 5 jaarsovereenkomst administratie is een korting van 100 euro van toepassing, waardoor de kosten hiervoor slechts 275 euro ex BTW zijn.
 9. De (verplichte) kennismaking en bespreking op een van onze kantoren is eveneens kosteloos.
 10. De BV is in voorgaande 10 jaren geen klant van Kroese en Geraerts of daarmee gelieerde bedrijven geweest.
 11. Het is mogelijk dat administraties van aanbiedingklanten worden verwerkt na 1 juli.
 12. De extra kosten voor de (eventuele) maandelijkse of eenmalige loonadministratie zijn per jaar 132 euro resp. 150 euro .
 13. De kosten voor een (eventuele) aangifte BTW zijn extra.
 14. Het opmaken van een akte van periodieke uitkeringen bij opstarten van de uitkeringen is eenmalig extra 40 euro.
 15. De kosten voor het opmaken van een eventuele actuariële berekening zijn nihil, indien u bij ons administratieklant bent.
 16. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
 17. De voorwaarden voor de normale administratie blijven hetzelfde (dus: €395 euro exclusief btw. Zie de pagina ‘Jaarstukken Stamrecht BV‘ voor de overige eisen zoals maximaal 75 stuks mutaties eis e.d.).
 18. We behouden ons in uitzonderingsgevallen het recht voor kosten in rekening te brengen indien uw vorige boekhouder of uzelf er een zodanig rommeltje van heeft gemaakt, dat aanzienlijke herstelwerkzaamheden nodig zijn.
 19. Het betreft een 5 jaarsovereenkomst voor een BV (zonder onderneming) zoals bijvoorbeeld een Spaar BV, Stamrecht BV of Pensioen BV met ODV, met als eerste actiejaar 2018 of 2019 en als laatste actiejaar 2022 of 2023.
 20. De 5 jaarsovereenkomst is tussentijds altijd opzegbaar zonder boete of kosten, ook ingeval van liquidatie BV, overlijden aandeelhouder e.d.
 21. De jaarstukken 2019 worden gemaakt in de loop van het gehele jaar 2020 volgens onze eigen inplanning en conform de Uitstelregeling Belastingconsulenten.
 22. De jaarstukken 2020 worden gemaakt in de loop van het gehele jaar 2021 volgens onze eigen inplanning en conform de Uitstelregeling Belastingconsulenten.
 23. De actie loopt tot 1 januari 2021.
 24. Op het eerste jaar van de 5 jaarsovereenkomst administratie is een korting van 100 euro van toepassing, waardoor de kosten hiervoor slechts 275 euro ex BTW zijn.
 25. De (verplichte) kennismaking en bespreking op een van onze kantoren is eveneens kosteloos.
 26. De BV is in voorgaande 10 jaren geen klant van Kroese en Geraerts of daarmee gelieerde bedrijven geweest.
 27. Het is mogelijk dat administraties van aanbiedingklanten worden verwerkt na 1 juli.
 28. De extra kosten voor de (eventuele) maandelijkse of eenmalige loonadministratie zijn per jaar 132 euro resp. 150 euro .
 29. De kosten voor een (eventuele) aangifte BTW zijn extra.
 30. Het opmaken van een akte van periodieke uitkeringen bij opstarten van de uitkeringen is eenmalig extra 40 euro.
 31. De kosten voor het opmaken van een eventuele actuariële berekening zijn nihil, indien u bij ons administratieklant bent.
 32. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

Wat houden onze werkzaamheden betreft uw Stamrecht BV administratie precies in?

De dienstverlening bestaat uit het opmaken van alle benodigde stukken in de meest uitgebreide vorm:

 1. De uitgebreide jaarrekening (balans, winst- en verliesrekening en toelichting),
 2. Het doen van de aangifte vennootschapsbelasting voor de BV,
 3. Het maken van de publicatiestukken voor de KVK,
 4. Het verzorgen van de notulen van de vergadering van aandeelhouders,
 5. Uw telefonische of per email gestelde vragen, opmerkingen en adviesvragen zijn gratis.