(Te) hoge lening bij uw BV? Wacht niet te lang met actie ondernemen!

Inhoud

Vermogenszaken goed regelen?

Kroese en Geraerts

In het artikel  ‘Onzakelijke lening bij Stamrecht BV; naheffing 52%!’ informeerde ik u vorige maand over de mogelijke consequenties van een onzakelijke lening bij uw Stamrecht BV. In lijn met dat artikel ga ik in deze bijdrage in op de situatie waarin de schuld aan de Stamrecht BV door rentebijschrijvingen is opgelopen.

In veel gevallen worden bij het aangaan van een lening bij de eigen Stamrecht BVonze aangereikte handvatten ter zake van de hoogte van lening, rentepercentage en zekerheden in acht genomen. Echter, zeer regelmatig worden de overeengekomen voorwaarden niet nageleefd. Zo blijkt dat de rente niet altijd daadwerkelijk wordt betaald, maar wordt bijgeschreven bij de hoofdsom. Hierdoor loopt de schuld aan de BV op. Door de verschuldigdheid van rente over rente gaat dit oplopen bijzonder snel. Hierdoor kan de Belastingdienst getriggerd worden om het standpunt in te nemen dat geen sprake meer is van een lening maar van een afkoop van het stamrecht met de in mijn artikel ‘Onzakelijke lening bij Stamrecht BV; naheffing 52%!’ geschetste consequenties tot gevolg.

Om negatieve gevolgen te voorkomen te voorkomen is het zaak om tijdig actie te ondernemen. De meest voor de hand liggende actie is dat de rente daadwerkelijk gaat worden betaald. Probleem hierbij is echter vaak dat de rente door de opgelopen hoofdsom zo hoog is geworden dat deze niet meer kan worden betaald. Een oplossing kan zijn om het rentepercentage te verlagen. Dit kan alleen als de Stamrecht BV minder risico gaat lopen. Dit kan door de Stamrecht BV een (extra) zekerheidsrecht te bieden in de vorm van een hypotheek- en/of pandrecht.

Het daadwerkelijk gaan betalen van rente heeft naast het voordeel dat de schuld niet verder oploopt en de Belastingdienst dus minder snel getriggerd wordt het voordeel dat er liquide middelen in de BV terecht komen. Deze liquide middelen kunnen later worden gebruikt om aan u als stamrechtuitkeringen uit te betalen.

Als u in een situatie als de bovenstaande terecht bent gekomen of dreigt te komen dan adviseren wij u om contact met ons op te nemen. Samen met u zoeken we dan naar een passende oplossing.

Voorwaarden en kleine lettertjes (100% transparantie!):

 1. De voorwaarden voor de normale administratie blijven hetzelfde (dus: €395 euro exclusief btw. Zie de pagina ‘Jaarstukken Stamrecht BV‘ voor de overige eisen zoals maximaal 75 stuks mutaties eis e.d.).
 2. We behouden ons in uitzonderingsgevallen het recht voor kosten in rekening te brengen indien uw vorige boekhouder of uzelf er een zodanig rommeltje van heeft gemaakt, dat aanzienlijke herstelwerkzaamheden nodig zijn.
 3. Het betreft een 5 jaarsovereenkomst voor een BV (zonder onderneming) zoals bijvoorbeeld een Spaar BV, Stamrecht BV of Pensioen BV met ODV, met als eerste actiejaar 2018 of 2019 en als laatste actiejaar 2022 of 2023.
 4. De 5 jaarsovereenkomst is tussentijds altijd opzegbaar zonder boete of kosten, ook ingeval van liquidatie BV, overlijden aandeelhouder e.d.
 5. De jaarstukken 2019 worden gemaakt in de loop van het gehele jaar 2020 volgens onze eigen inplanning en conform de Uitstelregeling Belastingconsulenten.
 6. De jaarstukken 2020 worden gemaakt in de loop van het gehele jaar 2021 volgens onze eigen inplanning en conform de Uitstelregeling Belastingconsulenten.
 7. De actie loopt tot 1 januari 2021.
 8. Op het eerste jaar van de 5 jaarsovereenkomst administratie is een korting van 100 euro van toepassing, waardoor de kosten hiervoor slechts 275 euro ex BTW zijn.
 9. De (verplichte) kennismaking en bespreking op een van onze kantoren is eveneens kosteloos.
 10. De BV is in voorgaande 10 jaren geen klant van Kroese en Geraerts of daarmee gelieerde bedrijven geweest.
 11. Het is mogelijk dat administraties van aanbiedingklanten worden verwerkt na 1 juli.
 12. De extra kosten voor de (eventuele) maandelijkse of eenmalige loonadministratie zijn per jaar 132 euro resp. 150 euro .
 13. De kosten voor een (eventuele) aangifte BTW zijn extra.
 14. Het opmaken van een akte van periodieke uitkeringen bij opstarten van de uitkeringen is eenmalig extra 40 euro.
 15. De kosten voor het opmaken van een eventuele actuariële berekening zijn nihil, indien u bij ons administratieklant bent.
 16. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
 17. De voorwaarden voor de normale administratie blijven hetzelfde (dus: €395 euro exclusief btw. Zie de pagina ‘Jaarstukken Stamrecht BV‘ voor de overige eisen zoals maximaal 75 stuks mutaties eis e.d.).
 18. We behouden ons in uitzonderingsgevallen het recht voor kosten in rekening te brengen indien uw vorige boekhouder of uzelf er een zodanig rommeltje van heeft gemaakt, dat aanzienlijke herstelwerkzaamheden nodig zijn.
 19. Het betreft een 5 jaarsovereenkomst voor een BV (zonder onderneming) zoals bijvoorbeeld een Spaar BV, Stamrecht BV of Pensioen BV met ODV, met als eerste actiejaar 2018 of 2019 en als laatste actiejaar 2022 of 2023.
 20. De 5 jaarsovereenkomst is tussentijds altijd opzegbaar zonder boete of kosten, ook ingeval van liquidatie BV, overlijden aandeelhouder e.d.
 21. De jaarstukken 2019 worden gemaakt in de loop van het gehele jaar 2020 volgens onze eigen inplanning en conform de Uitstelregeling Belastingconsulenten.
 22. De jaarstukken 2020 worden gemaakt in de loop van het gehele jaar 2021 volgens onze eigen inplanning en conform de Uitstelregeling Belastingconsulenten.
 23. De actie loopt tot 1 januari 2021.
 24. Op het eerste jaar van de 5 jaarsovereenkomst administratie is een korting van 100 euro van toepassing, waardoor de kosten hiervoor slechts 275 euro ex BTW zijn.
 25. De (verplichte) kennismaking en bespreking op een van onze kantoren is eveneens kosteloos.
 26. De BV is in voorgaande 10 jaren geen klant van Kroese en Geraerts of daarmee gelieerde bedrijven geweest.
 27. Het is mogelijk dat administraties van aanbiedingklanten worden verwerkt na 1 juli.
 28. De extra kosten voor de (eventuele) maandelijkse of eenmalige loonadministratie zijn per jaar 132 euro resp. 150 euro .
 29. De kosten voor een (eventuele) aangifte BTW zijn extra.
 30. Het opmaken van een akte van periodieke uitkeringen bij opstarten van de uitkeringen is eenmalig extra 40 euro.
 31. De kosten voor het opmaken van een eventuele actuariële berekening zijn nihil, indien u bij ons administratieklant bent.
 32. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

Wat houden onze werkzaamheden betreft uw Stamrecht BV administratie precies in?

De dienstverlening bestaat uit het opmaken van alle benodigde stukken in de meest uitgebreide vorm:

 1. De uitgebreide jaarrekening (balans, winst- en verliesrekening en toelichting),
 2. Het doen van de aangifte vennootschapsbelasting voor de BV,
 3. Het maken van de publicatiestukken voor de KVK,
 4. Het verzorgen van de notulen van de vergadering van aandeelhouders,
 5. Uw telefonische of per email gestelde vragen, opmerkingen en adviesvragen zijn gratis.