Voorwoord

Inhoud

Vermogenszaken goed regelen?

Kroese en Geraerts

Dinsdag 17 september is het Belastingplan 2020 gepresenteerd. Grootste verrassing is dat het tweeschijvenstelsel al in 2020 wordt ingevoerd. Nu hebben we een stelsel met vier inkomstenbelastingschijven. De eerste schijf kent een tarief van 36,55% (AOW-plussers: 18,65%), het tarief voor de tweede schijf is 40,85% (AOW-plussers: 22,95%) en het tarief in de derde schijf is 40,85% (AOW-plussers: 40,85%) en in de vierde schijf geldt een tarief van 51,75%.

In 2020 zijn er voor de belastingplichtigen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt nog maar twee schijven .  De eerste schijf die loopt tot € 68.507 kent een tarief van 37,35% en het tarief in de tweede schijf bedraagt 49,50%.

Het stelsel voor de AOW-plussers bestaat vanaf 2020 uit drie schijven. Over de eerste € 35.375 is 19,45% inkomstenbelasting verschuldigd, het gedeelte van het inkomen tussen de € 35.375 en € 68.507 is belast tegen 37,35% en het inkomen boven de € 68.507 kent een tarief van 49,50%.

De grootste wijziging is dus dat het inkomen boven de € 68.507 lager belast wordt (nu: 51,75%, volgend jaar: 49,50%). Deze verlaging zou u kunnen laten beslissen om lopende en geplande uitkeringen voor 2019 te heroverwegen. Uitstel hiervan naar 2020 en verder zou tot een belastingbesparing van de nodige honderden euro’s kunnen zorgen. Dit is dus zeker het overwegen waard.

Andere belangrijke wijziging is de verlaging van de vennootschapsbelasting die uw BV over haar winst moet betalen. De eerste € 200.000 winst is in 2020 namelijk belast tegen 16,5% (nu: 19%) en vanaf 2021 tegen 15%. Indien mogelijk is het dus interessant om winsten uit te stellen.

Reeds gerealiseerde winsten kunt u daarentegen het beste voor 2020 als dividend uitkeren. Nu zijn dividenduitkeringen uit uw BV nog belast met 25% inkomstenbelasting. In 2020 stijgt dit tarief tot 26,25% en in 2021 bedraagt deze heffing 26,90%.

Tot zover de meest in het oog springende wijzigingen. Rest mij u veel leesplezier te wensen bij het doornemen van de overige artikelen in deze nieuwsbrief. Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Voorwaarden en kleine lettertjes (100% transparantie!):

 1. De voorwaarden voor de normale administratie blijven hetzelfde (dus: €395 euro exclusief btw. Zie de pagina ‘Jaarstukken Stamrecht BV‘ voor de overige eisen zoals maximaal 75 stuks mutaties eis e.d.).
 2. We behouden ons in uitzonderingsgevallen het recht voor kosten in rekening te brengen indien uw vorige boekhouder of uzelf er een zodanig rommeltje van heeft gemaakt, dat aanzienlijke herstelwerkzaamheden nodig zijn.
 3. Het betreft een 5 jaarsovereenkomst voor een BV (zonder onderneming) zoals bijvoorbeeld een Spaar BV, Stamrecht BV of Pensioen BV met ODV, met als eerste actiejaar 2018 of 2019 en als laatste actiejaar 2022 of 2023.
 4. De 5 jaarsovereenkomst is tussentijds altijd opzegbaar zonder boete of kosten, ook ingeval van liquidatie BV, overlijden aandeelhouder e.d.
 5. De jaarstukken 2019 worden gemaakt in de loop van het gehele jaar 2020 volgens onze eigen inplanning en conform de Uitstelregeling Belastingconsulenten.
 6. De jaarstukken 2020 worden gemaakt in de loop van het gehele jaar 2021 volgens onze eigen inplanning en conform de Uitstelregeling Belastingconsulenten.
 7. De actie loopt tot 1 januari 2021.
 8. Op het eerste jaar van de 5 jaarsovereenkomst administratie is een korting van 100 euro van toepassing, waardoor de kosten hiervoor slechts 275 euro ex BTW zijn.
 9. De (verplichte) kennismaking en bespreking op een van onze kantoren is eveneens kosteloos.
 10. De BV is in voorgaande 10 jaren geen klant van Kroese en Geraerts of daarmee gelieerde bedrijven geweest.
 11. Het is mogelijk dat administraties van aanbiedingklanten worden verwerkt na 1 juli.
 12. De extra kosten voor de (eventuele) maandelijkse of eenmalige loonadministratie zijn per jaar 132 euro resp. 150 euro .
 13. De kosten voor een (eventuele) aangifte BTW zijn extra.
 14. Het opmaken van een akte van periodieke uitkeringen bij opstarten van de uitkeringen is eenmalig extra 40 euro.
 15. De kosten voor het opmaken van een eventuele actuariële berekening zijn nihil, indien u bij ons administratieklant bent.
 16. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
 17. De voorwaarden voor de normale administratie blijven hetzelfde (dus: €395 euro exclusief btw. Zie de pagina ‘Jaarstukken Stamrecht BV‘ voor de overige eisen zoals maximaal 75 stuks mutaties eis e.d.).
 18. We behouden ons in uitzonderingsgevallen het recht voor kosten in rekening te brengen indien uw vorige boekhouder of uzelf er een zodanig rommeltje van heeft gemaakt, dat aanzienlijke herstelwerkzaamheden nodig zijn.
 19. Het betreft een 5 jaarsovereenkomst voor een BV (zonder onderneming) zoals bijvoorbeeld een Spaar BV, Stamrecht BV of Pensioen BV met ODV, met als eerste actiejaar 2018 of 2019 en als laatste actiejaar 2022 of 2023.
 20. De 5 jaarsovereenkomst is tussentijds altijd opzegbaar zonder boete of kosten, ook ingeval van liquidatie BV, overlijden aandeelhouder e.d.
 21. De jaarstukken 2019 worden gemaakt in de loop van het gehele jaar 2020 volgens onze eigen inplanning en conform de Uitstelregeling Belastingconsulenten.
 22. De jaarstukken 2020 worden gemaakt in de loop van het gehele jaar 2021 volgens onze eigen inplanning en conform de Uitstelregeling Belastingconsulenten.
 23. De actie loopt tot 1 januari 2021.
 24. Op het eerste jaar van de 5 jaarsovereenkomst administratie is een korting van 100 euro van toepassing, waardoor de kosten hiervoor slechts 275 euro ex BTW zijn.
 25. De (verplichte) kennismaking en bespreking op een van onze kantoren is eveneens kosteloos.
 26. De BV is in voorgaande 10 jaren geen klant van Kroese en Geraerts of daarmee gelieerde bedrijven geweest.
 27. Het is mogelijk dat administraties van aanbiedingklanten worden verwerkt na 1 juli.
 28. De extra kosten voor de (eventuele) maandelijkse of eenmalige loonadministratie zijn per jaar 132 euro resp. 150 euro .
 29. De kosten voor een (eventuele) aangifte BTW zijn extra.
 30. Het opmaken van een akte van periodieke uitkeringen bij opstarten van de uitkeringen is eenmalig extra 40 euro.
 31. De kosten voor het opmaken van een eventuele actuariële berekening zijn nihil, indien u bij ons administratieklant bent.
 32. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

Wat houden onze werkzaamheden betreft uw Stamrecht BV administratie precies in?

De dienstverlening bestaat uit het opmaken van alle benodigde stukken in de meest uitgebreide vorm:

 1. De uitgebreide jaarrekening (balans, winst- en verliesrekening en toelichting),
 2. Het doen van de aangifte vennootschapsbelasting voor de BV,
 3. Het maken van de publicatiestukken voor de KVK,
 4. Het verzorgen van de notulen van de vergadering van aandeelhouders,
 5. Uw telefonische of per email gestelde vragen, opmerkingen en adviesvragen zijn gratis.