Stamrecht BV - De grootste stamrecht specialist van Nederland

Blog StamrechtBV.com

7 apr 2017

Afkoop pensioen: de praktijk

Eindelijk is het zover: vanaf 1 april is het voor DGA’s mogelijk om hun pensioen in eigen beheer af te kopen of om te zetten in een oudedagsverplichting (ODV). Tijd voor actie dus, voor ons als bela...
lees meer
21 mrt 2017

Actie vereist voor DGA met pensioen in eigen beheer

Dinsdag 7 maart heeft de Eerste Kamer de wetsvoorstellen Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en Wijziging Wet uitfasering pensioen in eigen beheer aangenomen. Hiermee is het pensioen in eigen beh...
lees meer
24 feb 2017

Van welke partij wordt u als ondernemer fiscaal wijzer?

Woensdag 15 maart staan de verkiezingen voor de Tweede Kamer op het programma. Op die dag mogen we onze politieke stem laten horen. Belangrijke verkiezingsthema’s zijn traditioneel zorg, onderwijs e...
lees meer
10 feb 2017

Onrust binnen de Belastingdienst; een vloek of een zegen voor u als ondernemer?

De Belastingdienst was lange tijd een overheidsorgaan dat zelden de media haalde. Een instantie die synoniem stond voor degelijkheid. Een werkgever met werknemers die zich niet roerden en hondstrouw w...
lees meer
30 jan 2017

Afkoop pensioen DGA mogelijk vanaf 1 april!

Maandag 23 januari 2017 heeft Wiebes de Tweede Kamer geïnformeerd dat hij zijn wetsvoorstel over de afkoop van het pensioen in eigen beheer voor de DGA heeft aangepast en dat het wat hem betreft tot...
lees meer
16 jan 2017

Wet DBA houdt gemoederen bezig!

In de politieke jaaroverzichten over 2016 zal zeker de moeizame bevalling van de uitvoering van de Wet DBA voorkomen. Ik kan me niet herinneren dat een ander fiscaal gerelateerd onderwerp zo vaak in p...
lees meer
22 dec 2016

(Levens)testament geeft rust!

December is traditioneel de maand waarin veel vragen worden gesteld over testamenten, zowel over de uiterste wilsbeschikking als over het levenstestament. Veel personen nemen zich in januari voor om e...
lees meer
23 nov 2016

Handhaving Wet DBA uitgesteld tot 1 januari 2018

Sinds 1 mei 2016 is de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) van kracht. De Wet DBA heeft de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) vervangen. Reden van deze vervanging is dat het binnen he...
lees meer
1 nov 2016

Reparatie ZZP-arrest over aftrek huurkosten

De Hoge Raad heeft op 12 augustus 2016 beslist dat een ondernemer de huur van de woning als kosten in mindering mag brengen. Goed nieuws voor de hurende ondernemer! Helaas is dit goede nieuws van kort...
lees meer
25 okt 2016

De bijleenregeling: wees op uw hoede!

Het aantal woningtransacties zit al enige tijd in de lift. Logisch gevolg is dat de fiscale regels rondom een woningtransactie en de financiering daarvan ook weer vaker moeten worden toegepast. Veelal...
lees meer
12 okt 2016

Kabinet keurt Spaar-B.V. goed!

Op Prinsjesdag 2016 heeft het kabinet het Belastingplan 2017 aangeboden aan de Tweede Kamer. Tussen de weinige echte nieuwtjes zat een belangrijke: het kabinet keurt de Spaar-B.V. goed! Dit blijkt uit...
lees meer
27 sep 2016

Help, mijn Stamrecht-B.V. maakt verlies door lage rente! Wat nu?!

Ook in stamrechtland is de lage rente onderwerp van gesprek. Veel dga’s/uitkeringsgerechtigde van een Stamrecht-B.V. zien dat het rendement op hun bezittingen behoorlijk achterblijft bij de verwacht...
lees meer
30 jun 2016

Echtscheiding en de Stamrecht BV

Eén op de twee huwelijken strandt. Bij ondernemers zelfs twee op de drie. Echtscheidingen zijn dus aan de orde van de dag. Ook de daarbij behorende verdeling van het aanwezige huwelijkse vermogen. De...
lees meer
15 jun 2016

Hoge Raad beslist: heffen in box 3 op basis van 4% geoorloofd

Afgelopen vrijdag 10 juni 2016 stond bij de Hoge Raad eindelijk de zaak over de box 3-heffing op de rol. Een zaak van groot belang voor de “rijke” belastingbetalende Nederlander. Een zaak...
lees meer
23 mei 2016

Invoering heffing over werkelijk rendement kwestie van tijd

De vaste (forfaitaire) heffing over box 3-vermogen blijft de gemoederen bezig houden. Niet alleen de belastingbetalers, maar ook de politiek...
lees meer
12 apr 2016

De DBA heeft ongewenste gevolgen Den Haag! Word wakker!

De aanstaande afschaffing van de VAR op 1 mei 2016 houdt de gemoederen flink bezig. Ook op ons kantoor. Wat de afschaffing inhoudt is duidelijk. Evenals de gevolgen die de afschaffing heeft voor opdra...
lees meer
6 dec 2013

Stamrechten gedeeltelijke afkoop

Tot op heden is afkoop tegen de waarde van 80% in 2014 alleen mogelijk geweest indien er sprake was van afkoop van het GEHELE stamrecht.
lees meer
21 nov 2013

OVERGANGSREGELING STAMRECHT BV’S

Oergangsregeling Stamrecht BV’s zoals besproken in de tweede kamer op 4 november 2013 en vastgelegd in een brief aan de tweede kamer op 8 november 2013: Staatssecretaris Weekers heeft op 4 novem...
lees meer
20 nov 2013

Parl.: Tweede Kamer akkoord met Belastingplan 2014

De Tweede Kamer heeft dit wetsvoorstel op 19 november 2013 aangenomen. Dit wetsvoorstel bevat onder andere andere de volgende onderwerpen: Het overgangsrecht voor de stamrechtvrijstelling die per 1 ja...
lees meer
15 nov 2013

Overgangsregeling ook voor banksparen, aldus Weekers op 15 november 2013

Werknemers die hun ontslagvergoeding willen storten op een bankspaarrekening, kunnen ook gebruikmaken van de overgangsregeling die geldt in 2014. Dat heeft staatssecretaris Weekers op 15 november late...
lees meer
11 nov 2013

VASTLEGGING OVERGANGSREGELING STAMRECHTEN OP 8 NOVEMBER 2013

Bij gaand treft u hieronder als pdf aan de tekst van de brief (alleen het gedeelte inzake stamrechten is eruit gelicht) zoals de Staatssecretaris deze verzond op 8 november jl. aan de Tweede Kamer. Hi...
lees meer
5 nov 2013

Behandeling van de overgangsregeling stamrechtvrijstelling in de tweede kamer

Bijgaand treft u als PDF aan de uitgebreide tekst van de behandeling in de Tweede Kamer over de overgangsregeling van de stamrechtvrijstelling.
lees meer
4 nov 2013

Laatste ontslagdatum stamrecht 30 juni 2014

Werknemers die nog gebruik willen maken van de constructie waarbij een ontslagvergoeding in een stamrecht bv wordt gestort, moeten daarvoor hun ontslag uiterlijk 31 december aangezegd krijgen. De ont...
lees meer
1 nov 2013

LAATSTE NIEUWS OVERGANGSRECHT 31 OKTOBER

Vanavond, morgen of misschien toch later zal het ministerie met verduidelijking komen over het overgangsrecht.Vermoedelijk zal dit tevens inhouden dat een wat ruimere termijn wordt gegund voor het ond...
lees meer
31 okt 2013

VOORTGANG BELASTINGPLAN 2014

Bijgaand als PDF de betreffende tekst uit het Wetsvoorstel Belastingplan 2014 aangaande de overgangsregeling voor stamrechten. Zie de gemarkeerde tekst.De vaststellingovereenkomst dient getekend (bepa...
lees meer
30 okt 2013

Opvattingen werkgevers (een bank) over wijzigingen per 1 januari 2014

Bij veel werkgevers is de situatie nog onduidelijk. Bijgaand als voorbeeld een bankwerkgever, en de door hen aan het Ministerie van Financiën gestelde vragen.
lees meer
23 okt 2013

Recente update en vragen over 80% afkoop aan staatssecretaris Weekers

1. Aan de staatssecretaris zijn namens ons vragen voorgelegd bij de navolgende twee situaties, over de 80% regeling:  Werkgever en werknemer komen voor 15 november 2013 tot overeenstemming dat de...
lees meer
21 okt 2013

Oprichting van uw stamrecht BV vóór 2014

Het kabinet vindt het per heden (21 oktober 2013) blijkbaar onprettig als voor 1 januari 2014 nog StamrechtBV’s worden opgericht, alleen om nog gebruik te kunnen maken van de mogelijkheid om in...
lees meer
20 okt 2013

Nota naar aanleiding van het verslag belastingplan 2014

Bijgaand het verslag en alle vragen en opmerkingen van de kamerfracties over de 80% regeling en de overgangsregeling voor stamrechtBV’s.
lees meer
18 sep 2013

Miljoenennota 2014

In de Miljoenennota 2014 staan over stamrechten de volgende twee bepalingen, letters a en b: Letter a. Fiscale stimulering vrijval stamrechten Vanaf 1 januari 2014 wordt het voor bestaande stamrechten...
lees meer
1 sep 2013

Coalitieplannen met betrekking tot ontslagvergoeding en stamrecht bv

De coalitie heeft plannen om de ontslagvergoeding en de stamrecht bv te wijzigen. Wat staat er te gebeuren?
lees meer

Aangesloten bij

Strategische samenwerking met